طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن و مصادیق عسر و حرج زن

۴.۹/۵ - (۱۱ امتیاز)

شاید یکی از سخت ترین پرونده های حقوقی در دعاوی خانوادگی طلاق از طرف زن باشد چرا که بر اساس قانون حق طلاق به مرد اختصاص دارد. بنابراین، تحقق این امر و نیز ارائه دلایل قانع کننده به دادگاه برای به نتیجه رساندن پرونده کمی دشوار است. هر چند به کار گیری وکلای خانواده خبره در این زمینه می تواند به تسریع این امر کمک شایانی کند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این باره خواهیم پرداخت.

طلاق از طرف زن چیست؟

همان طور که واضح است یک سوی هر زندگی مشترک مرد و در سوی دیگر زن قرار دارد. بنابراین هر یک از آنها در شرایطی که نتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند می توانند تقاضای طلاق داشته باشند.
همان طور که پیشتر به آن اشاره شد حق طلاق در قانون به مرد داده شده است و او هر گاه که اراده کند به رغم مخالفت زوجه می تواند او را طلاق بدهد. با این حال این حق به زن نیز داده شده است تا درخواست طلاق داشته باشد و در این زمینه ادله خود را به دادگاه ارئه کند هرچند برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد.
یکی از دلایلی که سبب می شود تا زن از ادامه زندگی منصرف شده و قصد جدایی از همسر خود را داشته باشد عسر و حرج او است که می تواند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به عنوان یکی از دلایل طلاق مطرح کند. در اینجا لازم به ذکر است که عسر و حرج به معنای به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده و تحمل آن را مشکل ساخته باشد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : مراحل طلاق از طرف مرد
…………………………………………………………………………………………………….

مصادیق عسر و حرج زن کدام است؟

همان طور به آن اشاره شد زن تحت شرایطی خاص می تواند به منظور جدایی از همسر خود تقاضای طلاق داشته باشد که از آن به عنوان عسر و حرج زن یاد می شود. مواردی که می توان به عنوان مصادیق عسر و حرج زن نام برد عبارت اند از:
• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید :تفکیک اموال زن و مرد پس از طلاق
…………………………………………………………………………………………………….
علاوه بر این، دادگاه ها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج در نظر گرفته و او را مطلقه نمایند. در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
۱. عوامل طبیعى یا حقیقى:
مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
• عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
• جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد.
۲. عوامل خارجى و واقعى برای درخواست طلاق از طرف زن:
• حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
• غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود.
۳. عوامل شخصى:
• استنکاف از پرداخت نفقه : اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید. از دیگر عوامل شخصی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• سوء معاشرت
• زناشویى غیرمتعارف
• اکراه شدید
• اختلاف سنى زیاد
• ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
• جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
• عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دو عنصر در تعیین مصادیق مۆثر می باشد.

………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : مراحل طلاق از طرف زن
…………………………………………………………………………………………………….

آیا در طلاق از طرف زن مهریه به زوجه تعلق می گیرد؟

مهریه بر طبق قانون و شرع، از حقوق زن به شمار می رود که به محض وقوع عقد نکاح به تملک او در می آید و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند. اما زمانی که بحث طلاق به ویژه طلاق از طرف زن مطرح باشد مسئله تا اندازه ای متفاوت است.
به عبارت دیگر، در طلاق از طرف زن، اگر مرد در خصوص طلاق مخالفت کند و زن از طریق اثبات عسر و حرج یا اثبات یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح – در صورت امضاء کردن زوج – حکم طلاق اخذ نماید. علاوه بر طلاق مهریه را هم می تواند وصول نماید. بنابراین، درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه در صورتی امکان پذیر است که زن دلیل محکمه پسند و موجه به دادگاه برای طلاق ارائه نماید.
در پایان لازم به ذکر است به کار گیری وکیل در دعاوی خانوادگی می تواند تا اندازه زیادی در تسریع روند پرونده طلاق و نیزه بهره مندی افراد از تمامی حقوق قانونی خود تاثیر قابل توجهی داشته باشد، چرا که چنین مواردی اصولا دارای نکات قانونی و نیز جزئیات بسیاری می باشند و افراد متخصص می توانند با تکیه بر آگاهی خود در این زمینه به پیشبرد و حصول نتیجه کمک چشم گیری کنند.

………………………………………………………………………………………………….
بیشتر بدانید : شروط ضمن عقد در ازدواج
…………………………………………………………………………………………………….

مفارقت جسمانی یکی از دلایل عسر و حرج در طلاق

نمونه حکم

مرجع صدور: شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قرائن مثبت عسر و حرج است.

و می تواند به عنوان یکی از دلایل طلاق از طرف زن عنوان شود

مستندات

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۲۸۵

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ت. فرزند ع. متولد ۱۳۵۱ به طرفیت همسرش آقای ج.س.م. فرزند م. متولد ۱۳۴۰ به خواسته صدور حکم طلاق به علت ترک زوجیت و انفاق و مفارقت به مدت شش سال و سوءرفتار و معاشرت با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۲۱۱۴ مورخ ۶/۳/۶۷ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۰۲ حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات خواهان و لوایح تقدیمی و استشهادیه پیوست و نظریه داوران و تحقیقات به‌عمل‌آمده توسط مددکار اجتماعی و سایر قرائن و امارات موجود از جمله اینکه زوج با وصف ابلاغ‌های قانونی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته صرف‌نظر از تحقق بند هشت از شرایط ضمن عقد و ایجاد حق طلاق برای زوجه و مفارقت زوجین به مدت شش سال مستلزم عسروحرج وی و خواسته موجه است علی‌هذا استناداً به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی و ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۳ و تبصره ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ حکم طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می‌نماید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می‌تواند با بذل مبلغ دویست هزار تومان از کل مهریه مافیالقباله به نرخ روز و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد و زوجین دارای ۴ فرزند مشترک سه دختر ۲۵ و ۲۳ و ۱۶ ساله خارج از حضانت و یک پسر بهنام الف. متولد ۲۷/۴/۷۸ در شرایط موجود تا اتمام سن ۱۵ سال قمری در حضانت خواهان خواهد بود و حسبالاظهار فرزندان همگی همراه خواهان (مادر) هستند و خوانده حق ملاقات فرزند پسر خود را دارد و پس از ۱۵ سال فرزند پسر در انتخاب والدین مختار است و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است در زمان اجرای طلاق ارائه تست گواهی بارداری در دفترخانه الزامی است و الباقی مهریه زوجه و سایر حقوق مالی وی که در این پرونده ادعائی بهعمل نیامده است به قوت خود باقی است رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – میرزایی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر.م. به طرفیت خانم م.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۹۷- ۲۹/۵/۹۳ صادره از شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۳۶۸- ۱۹/۳/۹۳ در مورد حکم طلاق زوجه فوق‌الذکر واخواهی شده ضمن رد واخواهی و تأیید دادنامه مارالذکر ۹۳۰۳۶۸ بهشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب مواد ۳۶۸-۳۹۷ از قانون فوق‌الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

یک پیام بگذارید