اقرار نامه

ابطال اقرار نامه رسمی دریافت مهریه

۴/۵ - (۴ امتیاز)

اقرار به وصول مهریه  و ابطال اقرار نامه

همان‌طور که می‌دانیم مهریه یا صداق یا کابین اساسی ترین حق مالی زوجه است که به محض واقع شدن صحیح عقد نکاح، وی مالک آن می‌شود و از زمان عقد می‌تواند تمام آن را از زوج مطالبه و دریافت کند. همچنین می‌تواند از مطالبه و دریافت مهریه صرف‌نظر کند و آن را به همسرش ببخشد.صرف نظر کردن زوجه از دریافت مهریه به اشکال متفاوتی نمایان می‌شود، که هر کدام آثار خاص خودش را دارد. یعنی در قالب اسناد متفاوتی می توان این موضوع را درج کرد. از اسنادی که برای این منظور استفاده می شود سند اقرار به وصول مهریه، سند ابرا، سند صلح معوض، سند بذل، سند هبه می باشد. استفاده از مشاوره وکیل می تواند راه گشا بوده و از پشیمانی های بعدی جلوگیری نماید چرا که در برخی موارد ابطال اقرار نامه دریافت مهریه امکان پذیر یست.

ابراء

اگر سندی که به منظور صرف نظر کردن زن از دریافت مهریه در دفترخانه تنظیم شده است سند ابرا باشد، یعنی زوجه ذمه شوهرش را از این بدهی( یعنی مهریه) بری کرده باشد، در این حالت امکان رجوع از ابرا یا به عبارتی باطل کردن سند ابرا ممکن نیست و زوجه اگر مهریه خود را ابرا کند دیگر نمی تواند دوباره درخواست دریافت مهریه کند و امکان باطل کردن سند مذکور نیز به هیچ عنوان وجود ندارد.

بیشتر بدانیم : ابرا در معامله  

سند صلح معوض

در صورتی که بخشش مهریه زن در قالب عقد صلح معوض صورت بگیرد، در این حالت نیز مانند ابرا مهریه امکان باطل کردن سند یا رجوع از آن امکان ندارد و بعد از امضای سند دیگر امکان مطالبه مجدد مهریه توسط زوجه موجود نمی باشد.

بذل مهریه در طلاق خلعی

اگر بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه در قالب عزل مهر در طلاق خلعی باشد، در این صورت زوجه فقط در ایام عده می‌تواند رجوع به مابذل داشته باشد.

اما اگر زوجه در شرایطی باشد که عده نداشته باشد یعنی باکره یا یائسه باشد در این صورت نیز رجوع امکان‌پذیر نخواهد بود.

هبه

در صورتی که زوجه بخواهد مهریه اش را ببخشد و مهریه او عین معین (یعنی مثلا آپارتمان یا خودروی مشخص) باشد در این صورت امکان رجوع وجود دارد و اصطلاحا می‌توان گفت ابطال سند هبه عین معین امکان پذیر می باشد. و این با ابطال اقرار نامه متفاوت است

اما اگر مهریه او دین باشد، (مثلاً مقداری پول یاسکه) در اینصورت رجوع به آن امکان پذیر نیست و نمی‌توان آن را باطل کرد و امکان مطالبه و دریافت مجدد مهریه وجود ندارد.

اقرار

با توجه به قوانین جاریه کشور، اقرار از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا می باشد. تا جایی که در برخی از نظام‌های حقوقی به آن ملکه ادله گفته می شود.

در قانون مدنی در مواد ۱۲۵۹ ۲۲۸۳ به بیان آن پرداخته شده است بنابراین اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری می باشد و معنای آن این است که شخصی یعنی موقع خبر از حقی به نفع دیگری را به ضرر خود بدهد یعنی اگر شخصی به سود شخص دیگری و به ضرر خود از موضوعی خبر بدهد که آثار و نتایج حقوقی داشته باشد در این صورت اقرار کرده است اقرار به وصول مهریه این است که زن خبر از این بدهد که مهریه اش را دریافت کرده و این به ضرر خودش و به ضرر و به سود دیگر یعنی شوهر می باشد زیرا دیگر نمی تواند مهریه اش را مطالبه کند و حق او از مطالبه و دریافت مهریه از بین میرود.

اگر خانمی به دفترخانه مراجعه کند و بگوید مهریه اش را دریافت کرده و از سردفتر تقاضای تنظیم سند اقرار به وصول مهریه کند، در این صورت بعد از تنظیم و امضای سند دیگر امکان رجوع یا باطل کردن سند مذکور موجود نمی باشد. زیرا رجوع از این سند به منزله انکار بعد از اقرار خواهد بود که امری نا مسموع است و هیچ اعتباری ندارد بابر این امکان ابطال اقرار نامه وجود ندارد.

در هر صورت اگر خانمی تصمیم به بخشش مهریه خود بگیرد بهتر است تمام جوانب را بسنجد و از عمل کردن از روی احساسات و هیجانات زودگذر پرهیز کند. زیرا امکان پشیمانی اش زیاد خواهد بود.

توصیه می شود خانمها اگر قصد بخشش مهریه خود را دارند لااقل در قبال دریافت حق یا امتیازی این کار را انجام بدهند. مثلاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، همزمان با دریافت وکالت طلاق، مهریه خود را ببخشند.

بنابراین امکان باطل کردن سندی که مربوط به بخشش مهریه زوجه است بستگی به این دارد که بخشش یا صرف‌نظر کردن از مهریه در قالب چه سندی تنظیم شده باشد.

اگر خانمی اقرار به وصول مهریه کرده باشد نمی‌تواند رجوع کند و امکان ابطال اقرار نامه وجود ندارد.

همچنین اگر سند تنظیم‌شده، سند ابرا باشد نیز همین طور است و امکان رجوع از ابرا نیز وجود ندارد.

در صورتی که سند صلح معوض یا هبه دین باشد در این دوصورت نیز امکان رجوع نیست. ولی اگر مهریه زوجه عین مشخص بوده باشد و سند تنظیم شده هبه باشد در این صورت امکان رجوع از هبه وجود دارد.

نمونه اقرار نامه دریافت مهریه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم                فرزند                 با وکالت آقای                     نسبت به دادنامه شماره …….۹۷ موضوع پرونده کلاسه ….۹۷ شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که طی آن حکم به بطلان دعوی در مورد خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ …….. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶ شهرستان صادر گردیده است با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و تجدید نظر خوانده آقای                فرزند ………….در جلسه رسیدگی مورخ ………. بیان نموده که من چیزی به عنوان مهریه به این خانم نداده ام هر چند در این دادگاه عنوان نموده من بیشتراز مبلغ……… میلیون تومان وجه نقد مهریه را داده ام و طلا هم مقداری داده ام ولی مدرک ندارم و نمی توانم روی آن قسم بخورم و حاضر نیستم ایشان سوگند بخورد و با عنایت به متن اقرارنامه ( نامبرده اقرار نموده که نسبت به صداقی خود تمام و کمال از آقای ……………زوج اخذ و دریافت نموده و هیچ گونه حقوقی و ادعایی ندارم ) لذا دادگاه اقرار به دریافت را با توجه به اعلام عدم پرداخت توسط ……………..تجدیدنظرخوانده که کذب و فاسد دانسته و بنابراین تعیین نظرخواهی در نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۳۵۶، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ دفتر اسناد رسمی ۱۵ شهرستان موضوع قرار فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

 

 

رییس دادگاه مستشار دادگاه


بیشتر بدانیم : نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم


بیشتر بدانیم : فرم انواع دادخواست

4 دیدگاه در “ابطال اقرار نامه رسمی دریافت مهریه”

 1. خانم احمدی

  سلام روز خوش ، بنده و همسرم قصد طلاق توافقی داشتیم و کلیه مراحل را انجام دادیم و طبق حکم صادره دادگاه درعوض بخش کوچکی از مهریه باقی مهریه بذل به همسر گردید اما دفترخانه اسناد رسمی اقرارنامه جهت ابرا کل مهریه از من گرفت ، الان از طلاق منصرف شده ایم‌، آیا اقرارنامه قابل ابطال است با توجه به اینکه با حکم دادگاه نیز مغایرت دارد ؟، آیا باقی مهریه هنوز پابرجاست ؟ لطفا راهنمایی بفرمایین تشکر

  1. عباس معصومی

   سلام.
   اقرار نامه را دارید؟

 2. بیگی

  سلام.وقت بخیر. در سندعقد ما برغم میل باطنی و به اصرار همسرم و همراهان ناچارا به ثبت۵۰۰سکه در۱۳۸۱تن دادم.عنوان مشروطی هم از تصنیف اموال تحصیل شده و .. به ایشان نداشته و ندارم.ولی اصرار و استعانت ایشان از لفظ شریک و همسر زندگی همواره سوهان جسم و روح بنده شده و معادل این۵۰۰سکه راو حتی بیشتر ازآن ، بدون ایراد ادعای طلاق و.(هرچند که اختلافهای اساسی بسیاری داریم وبخاطر دوفرزندم چشم پوشی میکنم)راملک بنامشان تنظیم کردم.و مشروط به تنظیم اقرار به اخذ مهریه و بری شدن ذمه ام از طریق تهاتر بدهی در قبال اعطای مالکیت بدون وجود دین و بدون قصد انتفا یک طرفه همسرم را دارم (یعنی به هیچ وجه قصد هبه ندارم).حال مقصودم از اینکار مسدود کردن هر گونه ادعای آتی بر تصرف مابقی اموال که به قطع یقین سهم فرزندانم است می باشد.
  خانواده همسر از بدو ازدواج رابطه خود را با ایشان قطع کرده اند و بیش از۲۰سال است که رفت وآمدی نیست!
  و قصد بذل و انصراف و هبه مهریه به زوج هم مطرح نیست. آیا با تنظیم اقرار جامع و صرفا با اشاره به پلاکهای اموال مشخص در ازا و معادل بهای سکه ها با حضور۲شاهد در دفترخانه کفایت میکند. بیم از رفتارهای اشتباه و نسنجیده مالی ایشان خصوصا در بورس،شرکتهای سرمایه گذاری ناشناس ارز دیجیتال خارجی و… که همگی بدون اطلاع من رخ داده و منجر به زیانهای سنگینی که ناچار و جهت حفظ آبرو شخصا مجبور به تسویه با طلبکارانشان شدم،باعث شده که روابط مالیم را با ایشان محدود و مقطوع نمایم. نیاز به مشاوره از شما دارم.

  1. با سلام . لطفا با شماره های دفتر تماس بگیرید . وکلای ما آماده خدمت هستند

یک پیام بگذارید