سوال

مسائل حقوقی مربوط به طلاق

۵/۵ - (۳ امتیاز)

با توجه به سوالات بیشمار مراجعه کنندگان حضوری به دفاتر حقوقی حق گرا در خصوص مسائل حقوقی مربوط به طلاق و بخصوص طلاق توافقی در این مجموعه تعدادی از سوالات شما به اختصار پاسخ داده شده است

پرسش: زنی شوهردار با مردی رابطه داشته شوهرش او را طلاق می دهد آیا اکنون می تواند به عقد آن مردی که با او رابطه داشته در آید؟

پاسخ: زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده – بنابر احتیاط واجب – حرام ابدی می شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد.

بیشتر بدانیم : تعریف روابط نامشروع زنا- دون زنا


پرسش: چه زمانی، زن می تواند از حاکم شرع، در خواست طلاق کند؟ آیا زنی که شوهر دائمش با او بدرفتاری می کند و یا نیاز جنسی اورا ارضاء نمی کند به طوری که بیم آن می رود که به او نگاه افتد، می تواند پیشنهاد طلاق دهد و آیا در چنین صورت، طلاق داده می شود؟

پاسخ: اگر شوهری از انجام حقوق همسرش خود‌داری کند وپس از اجبار حاکم شرع به رعایت یکی از دو امر (طلاق و یا حسن معاشرت) نتیجه گرفته نشود زن می تواند از حاکم شرع درخواست طلاق کند و مواردی که زن می تواند از حاکم شرع در خواست طلاق کند به قرار ذیل است:
۱ـ موقعی که شوهر نفقه و هزینه زندگی همسرش را نپردازد وحاضر به طلاق دادن هم نشود و همچنین اگر شوهری قادر به پرداخت هزینه نباشد و ازسوی دیگر، طلاق هم ندهد.
۲ـ اگر شوهری همسرش را بیآزارد و برابر دستور خدا با وی رفتار نیکو نکند.
۳ـ هرگاه مردی همسرش را رها کرده و او بلا تکلیف گذارد طوری که گویا شوهر ندارد.
و اما درصورتی که مرد فقط نیاز جنسی همسرش را نمی تواند بطور کامل برآورده سازد و بیم آن رود که زن به گناه افتد هرچند که بنابر احتیاط واجب شوهر هرطور که شده از نظر مسائل جنسی همسرش را باید ارضاء کند و یا او را طلاق دهد با این وجود اگر چنین نکرد بهتر ان است که زن شیوه صبر و انتظار پیشه کند.

[WD_Button id=3114]


 

پرسش: آیا مطلقه ثلاثه به وسیله وطی محرم محلل (مانند وطی در حال احرام یا روزه واجب یا حیض و نفاس یا تنگی وقت نماز واجب یا بالغ نبودن زوجه یا وطی منتهی به افضای غیر بالغه یا …)، بر زوج اول حلال می شود؟

پاسخ: حلال می شود .


 

پرسش: چنانچه مردی به مدت طولانی بدون عذر شرعی با همسرش نزدیکی نکند آیا زن می تواند به این دلیل طلاق بگیرد؟

پاسخ: جایز نیست ترک نزدیکی با همسر جوان بیش از چهار ماه مگر بخاطر عذری مانند مشقت یا ضرر یا اینکه همسر به آن راضی باشد یا اینکه

ناشزه باشد یا اینکه شرط کرده باشد که در مدت عقد دخول نکند و به احتیاط لازم این حکم شامل همسر موقت هم میگردد. پس شوهر حق ندارد بدون عذر شرعی سفر را طولانی کند در صورتی که حق زوجه از بین برود.
واگر زن نتواند که تا چهار ماه صبر کند به طوری که شوهر بترسد چنانچه با همسرش نزدیکی نکند در حرام بیافتد پس بنابر احتیاط واجب باید با همسر قبل از این مدت همبستر شود یا اینکه او را طلاق ده.


 

پرسش: توضیح دهید آیا طلاق عسر و حرج نیازی به دادن مهریه دارد یا نه و نحوه تلاوت طلاق عسر و حرج به چه شکلی است (رجعی، بائن، خلع، مبارات) و نحوه تلاوت آن را به صورت کامل عربی برای اینجانب بنویسید؟

پاسخ: طلاق به دلیل عسر و حرج شرعیت ندارد بلکه فقط در موارد خاصی حاکم شرع یا وکیل خاص او می توانند طلاق دهند.


 

پرسش: اگر در طلاق رجعی زوج به جای رجوع در زمان عده زوجه را متعه سه ماهه کند و در این مدت به او رجوع نکند آیا بعد از انقضاء عده و در ضمن آن سه ماه مدت صیغه هم بگذرد آیا زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج کند آیا نیاز به عده دیگر دارد ؟ با اینکه در مدت صیغه مدخوله نشده ؟

پاسخ: عقد او باطل است پس اگر کاری که موجب رجوع باشد مانندجماع هرچند با قصد عدم رجوع یا در آغوش گرفتن حتی بدون قصد رجوع یا لمس و بوسیدن به قصد رجوع انجام نداده باشد پس از پایان عدّه می تواند ازدواج کند .

بیشتر بدانیم : مدت زمان طلاق توافقی چقدر طول می کشد


 

پرسش: آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟

پاسخ: می تواند .


 

پرسش: من حدود ۱۸ سال است یکبار از شوهرم جدا شدم و پس از ۴۸ ساعت رجوع کردیم آیا خواندن صیغه واجب بوده؟ من باید چکار کنم ؟

پاسخ: اگر طلاق شما رجعی بوده رجوع شوهر درست بوده و نیازی به صیغه مجدد نبوده است .


 

پرسش: زن و شوهری به قصد متارکه از هم جدا شده و مدتی را بدین منوال گذرانده اند حال پس از مدتی زن به همین جهت که متارکه را که به نیت طلاق انجام شده طلاق شرعی حساب نموده با مرد دیگری ازدواج کرده سؤال این جاست که اولا: طلاق با صرف متارکه و رضایت طرفین بر جدایی محقق می شود؟
ثانیا: در صورت منفی بودن پاسخ حکم ازدواج دوم چیست ؟

پاسخ: اولا ـ محقق نمی‌شود .
ثانیا ـ ازدواج دوم باطل است و در صورت علم مرد به شوهر داشتن زن، بر او حرام ابدی میشود و در صورت جهل مرد به احتیاط واجب حرمت ابدی است .


 

پرسش: مردی شیعه زن شیعه خود رابه طریق سنی طلاق داده پس از عده زن با مردی سنی ازدواج کرده اکنون تکلیف زن چیست ؟

پاسخ: عقد دوم باطل است و او همسر مرد اول است .


ادامه سوالات مسائل حقوقی مربوط به طلاق

پرسش: طلاقی که به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع می شود چه نوع طلاقی است ؟ آیا قاضی می تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رای به طلاق خلع دهد ؟

پاسخ: مواردیکه حاکم شرع می تواند زن را بدون رضایت زوج طلاق بدهد در جلد ۳ منهاج الصالحین از مساله ۳۵۶ تا ۳۶۰ با ذکر نوع طلاق در آنها ، بیان شده مراجعه شود ، و اما طلاق زوجه بنحو خلع بدون وکالت از طرف شوهر صورت شرعی ندارد .

بیشتر بدانیم : طلاق به درخواست زوجه


 

پرسش: اگر دختر از شوهر متنفر شد و حقوق خودش را بذل نمود آیا مرد حق سرپیچی دارد ، وآیا حقی برای زن برای طلاق خود دارد ؟

پاسخ: طلاق به دست شوهر است ، مگر اینکه حقوق همسری را رعایت نکند که در این صورت به حاکم شرع باید مراجعه شود که در شرائط خاصی که در رساله ذکر شده است می تواند مطالبه طلاق نماید .


 

پرسش: زن ادعای طلاق دائم می کند تا اینکه شوهرش او را طلاق دهد و مرد ادعای موقت می کند و می گوید مدت تمام شده و نیازی به طلاق نیست وظیفه چیست ؟

پاسخ: اگر ادعای هیچ کدام مطابق ظاهر نباشد زن می تواند به حاکم شرع رجوع کند تا او را طلاق دهد.

 


 

پرسش: اگر مردی زن خود را طلاق بدهد و نتواند خبر را به او بدهد آیا می توان بعد از عده به او رجوع کند ؟

پاسخ: اگر طلاق رجعی باشد تا در عده است می تواند رجوع کند و بعد از آن نمی شود و همچنین در طلاق بائن نمی شود رجوع کرد .


ادامه سوالات مسائل حقوقی مربوط به طلاق

پرسش: اگر شک در صحت طلاق بکنم یا اینکه فرضا طلاق صحیح نباشد آیا لازم است به خانم خبر بدهم و بگوئیم که طلاق صحیح واقع نشده و شوهر فعلی بر تو حرام است یا خیر ؟

پاسخ: اگر طلاق صحیح نبود به احتیاط واجب باید به او خبر می دادید ولی طلاق (با شک در صحت آن) صحیح است .


 

پرسش: طلاق توافقی چند جلسه دادگاه دارد؟

پاسخ: اصولاً طلاق توافقی بیشتر از یک جلسه دادگاه را به خود اختصاص نمی دهد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد که جلسه تجدید شود، ولی در شرایط طبیعی با یک جلسه موضوع فیصله پیدا می کند و در روز جلسه رسیدگی هم با توجه به این که دستور جلسه دادگاه «طلاق توافقی» تعیین شده و این موضوع هم از نظر حقوقی پیچیدگی خاصی ندارد، رسیدگی طولانی نخواهد بود. به همین دلیل، قاضی دادگاه به سرعت توافقات طرفین را در صورت جلسه قید می کند و زوجین هم آن را امضاء کرده و از دادگاه خارج می شوند.


پرسش: سلام وقتتون بخیر. من خواهرم سال ۹۴ ازدواج کرد. بعد از عقد به آلمان رفتند.۱۰ روز بعد از اقامتشون توی آلمان همسرش رفت و دیگه خبری ازش نشد الان ۵ ساله دقیقا نیستش. حالا طلاق نامه آلمانی داره. اما سفارت ایران قبولش نداره و میگه طلاق اسلامی باید باشه. حالا میشه توی ایران محضر طلاق بگیریم براش. خطبه طلاق رو برای خودش بخونن و اوکی رو بده. بعد ما عکس طلاق نامه رو براش بفرستیم. اونجا قبول میکنن. خیلی واجبه لطفا کمک کنید

پاسخ: سلام

امکان اینکه مستقیم در دفترخانه صیغه طلاق خوانده شود وجود ندارد و صرفا باید از طریق دادگاه تنفیذ طلاق گرفته شود. (یا حکم طلاق بنا به مورد)
و سپس صیغه طلاق در محضر اجرا شود.


ادامه سوالات مسائل حقوقی مربوط به طلاق

پرسش:

با سلام و عرض ادب. من مریضی لاعلاج نقص ایمنی دارم خانمم با درخواست پدرش بدون دلیل قانونی منزل را ترک کرده و پسر ۱۰ ساله من رو همراه خودش برده است (و من هم دراین مورد اظهارنامه هم برایش نوشته ام.) و ایشان درخواست طلاق توافقی دارند و به دادگاه رجوع نکرده و از طریق ثبت استاد مهریه خودش را اجرا گذاشته است. در صورتی که من چند سال پیش مبلغ ۲۵۰ هزار تومان (که بیش از مهریه می باشد) بهش بعنوان امانت دادم و ازش رسید دارم چه جوری میتونم جلوی اجرایش را بگیرم و چطور میتونم موضوع فوق را به دادگاه بکشم.(در مورد طلاق دادن هم تصمیم قطعی نگرفتم) و چطور باید پسرم را ازش بگیرم. ببخشید چند تا سوال کردم. ممنونم از سایت خوبتون.

پاسخ: سلام و وقت بخیر. ببینید با توجه به مطالبی که فرمودین، پیشنهاد ما به شما استفاده از مشاوره روانشناسی برای تحکیم زندگی و در صورت عدم توافق مخصوصا همسرتون، بهترین راهکار طلاق توافقی خواهد بود. در شرایط حاضر، حضانت فرزند با شماست و میتونید دادخواست حضانت بدین. در مورد مهریه باید سندی داشته باشید که ثابت کنه مبلغ پرداخت معوض مهریه بوده و در غیر این صورت باید به صورت حقوقی دادخواست مطالبه وجه بدین. همسر شما هم باید برای طلاق ثابت بکنه که بیماری شما مخل زندگی مشترک هستش و برای ایشون عسر و حرج ایجاد کرده. همه این موارد مستلزم صرف زمان و هزینه زیاده. طلاق توافقی در گروه وکلای حق گرا حدود ۲۰ روز زمان میبره. میتونید هر دو نفر برای مشاوره حقوقی به دفتر حق گرا در شمال ، شرق ، غرب مراجعه کنید و پس از بررسی شرایط، تصمیم نهایی رو بگیرید.


سوالات مرتبط یا مسائل حقوقی مربوط به طلاق

پرسش:

با عرض سلام من پانزده ساله با خانمی که ده سال از بنده بزرگتر است اشتباها ازدواج کردم و الان دارای یک فرزند نه ساله پسر هستیم. بنده شغلم آزاد هست، هر وقت سر کار هستم خانم اخلاقش خوب که نه بدک نیست اما موقه ای که بیکار هستم نه غذای درست میکنه نه به زندگی میرسه نه حتی طرف من میاد. پانزده ساله داریم زندگی میکنم یک روز خوش ندیدم منم آدمی هستم که سرم به زندگی خودم هستش خانم به جای اینکه به زندگی خودش توجه داشته باشه بیشتر توجه به زندگی خانواده و خواهر برادرهایش دارد. من از یکی دو ماه اول زندگی با خانواده خانم به مشکل خوردم و رابطه ای نداشتیم تو این پانزده سال حتی یک بار نیامدن به دخترشان سر بزنن درصورتی که محل زندگیمان دو تا خیابان از هم فاصله داره اما خانم هر وقت خواهرش زنگ میزنه میره وقتی هم برمیگرده دعوامان شروع میشه من بهش گفتم دیگه نمیخوام با خواهرت رفت و آمد داشته باشی الان سه چهار روزه گذاشته رفته و بچه هم برای من گذاشته بود که من بچه را بردم بهش دادم اما بچه ام زنگ میزنه و میگه منو کتک میزنه میخواسته خفم کنه میخواستم بدانم اگه برم دادگاه دادگاه حق به چه کسی می‌دهد. اگه بخوام طلاق بدم مهرش قسط بندی کنم باید ماهی چقدر بدم؟ خانم حتی تو زندگی به خواسته های من توجه ندارد.

پاسخ:   با سلام و احترام، اینطور که پیداست مشکلات شما بسیار ریشه دار و قدیمی است که توصیه گروه وکلای حق گرا به شما موکل گرامی در ابتدا مراجعه به زوج درمانگر است اما در پاسخ به سوالات حقوقی شما اولین نکته این است که شما نمی‌توانید مانع ارتباط زوجه با خانواده شان به دلایل مطروحه شوید، اما در خصوص طلاق، حق طلاق با شماست و نیاز به ارائه دلیل برای طلاق دادن در دادگاه ندارید، اقساط مهریه بستگی به توان پرداخت شما و تشخیص دادگاه دارد.

رضا:

سلام وقتون بخیر با زنم اختلاف داریم حالا الزام به تمکین محکوم شده مهریه شو بدم میتونم طلاقش ندم.
ممنونم

پاسخ

با سلام
در صورتی که برای زندگی با شما در عسر و حرج نباشند نمی توانند درخواست طلاق نمایند.

فرزانه:

سلام زنی ۳۹ ساله هستم. پسر ۸ ساله دارم. سه ماهه باردارم. شوهرم از وقتی فهمیده باردارم همش میگه سقط کن. چون قبول نکردم همش زندگی رو برام جهنم کرده. منو از خونه بیرون کرده میگه بروشکایت کن. بخداخسته شدم. چکارکنم؟؟؟

پاسخ

با سلام
شما می‌توانید با تهیه صورت جلسه کلانتری مبنی بر اجبار شما بر ترک خانه از ایشان شکایت کنید.

محمد :

سلام. پدر خانمم اعتیاد داره و این موضوع رو از من مخفی کرده بودند. حالا این موضوع برای طلاق دلیل قانع کننده ای هست و اینکه حضانت فرزند به کی می‌رسه؟

پاسخ

با سلام
اعتیاد پدر خانم دلیلی برای طلاق نیست ولی در هر صورت آقا با پرداخت حقوق مالی خانم در هر زمانی که بخواهند می‌توانند درخواست طلاق نمایند. حضانت فرزند ها تا هفت سال با مادر خواهد بود مگر دادگاه بنا به دلایل و شرایطی این حق را سلب نمایند.

رضا

سلام ۲۰ سالمه و ۴ ساله ازدواج کردم همسرم قبل ازدواج اعتیاد داشته و یک سال و خورده ای پاک بوده به گفته خودش که ازدواج می‌کنیم. ۳ سال بعد متوجه اعتیاد دوبارش میشم و به خونه پدرم میرم بعد از یک ماه که ترک میکنه برمی‌گرده با یک برگه که می‌گفت حق طلاقه محضریه. ۹ ماه از اون ماجرا گذشت که متوجه میشم که دوباره اعتیاد داره. دو ماه به خونه پدرم میرم اما قبول نمیکنه که معتاد و میگه طلاق نمیدم و اون برگه بدرد نمیخوره به ناچار برمی‌گردم اما ازش فیلم گرفتم که می‌کشه بعد تو دستشویی یا تو خونه فکر میکنه من خوابم میکشه صدا فندکی که روشن میکنه و بوی بد مواد رو میفهمم ولی هیچی نمیگم. امشب دستشویی رو روی من قفل کرد. من صدای فندک با بو رو فهمیدم امکانش هست همراه مواد چیزی میزنه که تو آزمایش نشون نده. من برای طلاق باید چی کار کنم؟ شرکتیه و مهریه بهم تعلق میگیره؟ نداشته باشه من بازم میتونم هر وقت داشت بگیرم؟

پاسخ

با سلام اگر وکالت طلاق دارید که به راحتی می‌توانید اقدام کنید. در غیر این صورت هم می‌توانید با مدارکی که دارید بر مبنای عسر و حرج اقدام به طلاق کنید، مهریه در هر صورت به شما تعلق می‌گیرد و اگر ناتوان باشد افساط می‌شود.

فاطمه

سلام من ۱۵ ساله با همسرم ازدواج کردم بیماری صرع دارم از همون اول بهش گفته بودم. با مشکلاتی مواجه شدم که نتیجه اش این شد که همه عقلا حتی مشاور روانشناس گفتن این مرد ارزش زندگی کردن نداره ولی من این زندگی رو ادامه دادم. از نظر هوشی در سطح بسیار پایینیه. رفتار و حرفاش خجالت آوره از قیافشم معلومه مشکل داره. دیگه نمیتونم تحملش کنم. فهمیدن ساده ترین چیزها هم براش سخت است. چون بسیار دیر فهمه زیاد مشکل داریم و تو همه مشکلاتمون پای والدینشو به دعواها باز میکنه یا مثل دیوونه ها منو از خونه بیرون میکنه یا وسط خیابون تو شب رهام میکنه پیشش امنیت جانی ندارم. چطوری بدون طلاق میتونم تنبیهش کنم و سرجاش بنشونم بدون اینکه از خونم بیرون برم یا بچمو از من بگیره؟ در مورد دادن خرجی همیشه باید ازش بخوام. کارت بهم داده تا وقتی خونه ام خیالم راحته که کارت دارم ولی زمانی که لازم دارم میبینم یا خالی کرده یا تا یه مبلغ محدودی جلوش بازه بقیشو مسدود کرده. حرف زدنش رفتارش و پوشش تو خونه پیش بچم زننده و خجالت آوره. خود ارضایی داره. هیچی تو این زندگی به نام من نیست بیمه عمرم کرده ولی نقداً دستم خالیه. تو این ۱۵ سال اصلا به سرو وضع خونه نرسیده می‌تونست عوض کنه نکرده حتی تعمیر هم نکرده یه ماشین داره همش خرابه. از اینکه سوار اون قراضه بشم خجالت میکشم. جلوی جمع خانوادگی دراز کش میشینه و چندتا کتاب جلوش میزاره و چرت و پرت میگه. آبرویی برامون نمونده الان دخترم شماتتم میکنه که چرا اینو انتخاب کردی؟

پاسخ

با سلام
نکنه جالب اینجاست که شما با این همه مشکلات ایشان باز هم دو دستی به این زندگی اسفبار چسبیده اید، از نظر من شما باید در ابتدا به مشاور خانواده مراجعه کنید تا خودتان را قویتر و مصمم تر کنید و سپس برای زندگیتان تصمیم بگیرید، در هر صورت شما می‌توانید قانونی نسبت به نفقه خود و فرزندتان اقدام کنید و اینکه مهریه هم می‌تواند حربه مناسبی باشد.

ستاره :

سلام من یک سال که ازدواج کردم شوهرم توی این یک سال خیلی من را کتک زد اما چون زندگیم دوست داشتم و نخواستم خراب بشه صدام در نیومد تا اینکه یک روز با کمربند تا حد مرگ کتکم زد و با لباس خونگی و خونی از خونه انداختم بیرون تا اینکه یکی از آشناهای خودش دلش به حالم سوخت و گفت که شوهرت زن داره ما هم رفتیم پرس و جو دیدیم که بله هفت ساله زن و شوهر هستن و اون خانم چند ماه بخاطر کتک کاری این آقا ازش جدا شده و شوهرم الان نه با منه نه با اون خانم با یه زن دیگه ای افتاده میخواستم بدونم میتونم ازش جدا بشم نامه پزشکی قانونی دارم که کتکم زدم و شاهد و گواه هم دارم که از خونه با چ طرز وحشتناکی منو انداخت بیرون هرجا میشینه واسه اینکه خودش بی گناه جلوه بده از دروغ میگن دختر مریض بود واسه همین می‌خوایم طلاقش بدیم بعد تو دادگاه میاد میگه زنم دوست دارم طلاقش نمیدم.

پاسخ

سلام وقت‌ بخیر
بله قطعا امکان جدایی‌ از طرف‌ شما‌ می‌باشد. حتما با موسسه‌ و دفتر وکالت حق گرا تماس بگیرید درخدمت شما هستیم.

نورا:

سلام وقتتون بخیر. من خواهرم سال ۹۴ ازدواج کرد. بعد از عقد به آلمان رفتند.۱۰ روز بعد از اقامتشون توی آلمان همسرش رفت و دیگه خبری ازش نشد الان ۵ ساله دقیقا نیستش. حالا طلاق نامه آلمانی داره. اما سفارت ایران قبولش نداره و میگه طلاق اسلامی باید باشه. حالا میشه توی ایران محضر طلاق بگیریم براش. خطبه طلاق رو برای خودش بخونن و اوکی رو بده. بعد ما عکس طلاق نامه رو براش بفرستیم. اونجا قبول میکنن. خیلی واجبه لطفا کمک کنید

پاسخ

سلام
امکان اینکه مستقیم در دفترخانه صیغه طلاق خوانده شود وجود ندارد و صرفا باید از طریق دادگاه تنفیذ طلاق گرفته شود. (یا حکم طلاق بنا به مورد)
و سپس صیغه طلاق در محضر اجرا شود.

رضا:

با سلام و عرض ادب. من مریضی لاعلاج نقص ایمنی دارم خانمم با درخواست پدرش بدون دلیل قانونی منزل را ترک کرده و پسر ۱۰ ساله من رو همراه خودش برده است (و من هم دراین مورد اظهارنامه هم برایش نوشته ام.) و ایشان درخواست طلاق توافقی دارند و به دادگاه رجوع نکرده و از طریق ثبت استاد مهریه خودش را اجرا گذاشته است. در صورتی که من چند سال پیش مبلغ ۲۵۰ هزار تومان (که بیش از مهریه می باشد) بهش بعنوان امانت دادم و ازش رسید دارم چه جوری میتونم جلوی اجرایش را بگیرم و چطور میتونم موضوع فوق را به دادگاه بکشم.(در مورد طلاق دادن هم تصمیم قطعی نگرفتم) و چطور باید پسرم را ازش بگیرم. ببخشید چند تا سوال کردم. ممنونم از سایت خوبتون.

پاسخ

سلام و وقت بخیر. ببینید با توجه به مطالبی که فرمودین، پیشنهاد ما به شما استفاده از مشاوره روانشناسی برای تحکیم زندگی و در صورت عدم توافق مخصوصا همسرتون، بهترین راهکار طلاق توافقی خواهد بود. در شرایط حاضر، حضانت فرزند با شماست و میتونید دادخواست حضانت بدین. در مورد مهریه باید سندی داشته باشید که ثابت کنه مبلغ پرداخت معوض مهریه بوده و در غیر این صورت باید به صورت حقوقی دادخواست مطالبه وجه بدین. همسر شما هم باید برای طلاق ثابت بکنه که بیماری شما مخل زندگی مشترک هستش و برای ایشون عسر و حرج ایجاد کرده. همه این موارد مستلزم صرف زمان و هزینه زیاده. طلاق توافقی در گروه وکلای پاسارگاد حدود ۲۰ روز زمان میبره. میتونید هر دو نفر برای مشاوره حقوقی به دفتر مراجعه کنید و پس از بررسی شرایط، تصمیم نهایی رو بگیرید.

امیر:

با عرض سلام من پانزده ساله با خانمی که ده سال از بنده بزرگتر است اشتباها ازدواج کردم و الان دارای یک فرزند نه ساله پسر هستیم. بنده شغلم آزاد هست، هر وقت سر کار هستم خانم اخلاقش خوب که نه بدک نیست اما موقه ای که بیکار هستم نه غذای درست میکنه نه به زندگی میرسه نه حتی طرف من میاد. پانزده ساله داریم زندگی میکنم یک روز خوش ندیدم منم آدمی هستم که سرم به زندگی خودم هستش خانم به جای اینکه به زندگی خودش توجه داشته باشه بیشتر توجه به زندگی خانواده و خواهر برادرهایش دارد. من از یکی دو ماه اول زندگی با خانواده خانم به مشکل خوردم و رابطه ای نداشتیم تو این پانزده سال حتی یک بار نیامدن به دخترشان سر بزنن درصورتی که محل زندگیمان دو تا خیابان از هم فاصله داره اما خانم هر وقت خواهرش زنگ میزنه میره وقتی هم برمیگرده دعوامان شروع میشه من بهش گفتم دیگه نمیخوام با خواهرت رفت و آمد داشته باشی الان سه چهار روزه گذاشته رفته و بچه هم برای من گذاشته بود که من بچه را بردم بهش دادم اما بچه ام زنگ میزنه و میگه منو کتک میزنه میخواسته خفم کنه میخواستم بدانم اگه برم دادگاه دادگاه حق به چه کسی می‌دهد. اگه بخوام طلاق بدم مهرش قسط بندی کنم باید ماهی چقدر بدم؟ خانم حتی تو زندگی به خواسته های من توجه ندارد.

پاسخ

با سلام و احترام، اینطور که پیداست مشکلات شما بسیار ریشه دار و قدیمی است که توصیه گروه وکلای پاسارگاد به شما موکل گرامی در ابتدا مراجعه به زوج درمانگر است اما در پاسخ به سوالات حقوقی شما اولین نکته این است که شما نمی‌توانید مانع ارتباط زوجه با خانواده شان به دلایل مطروحه شوید، اما در خصوص طلاق، حق طلاق با شماست و نیاز به ارائه دلیل برای طلاق دادن در دادگاه ندارید، اقساط مهریه بستگی به توان پرداخت شما و تشخیص دادگاه دارد.

یک پیام بگذارید