امضا

جعل امضاء متوفی

Rate this post

جعل امضا متوفی

جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که : « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » لازم به ذکر است که ، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب جرم بوده و با توجه به اینکه آن شخص از افراد عادی یا دارای سمت باشد ، مجازات متفاوتی برای جاعل تعیین می گردد .

جرم نبش قبر ، با جرم تخریب قبر متفاوت است و به این معنا است که با شکافتن و از بین بردن قبر ، جسد میت ، آشکار شود . بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مجازات نبش قبر ، مجازات حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا یک سال ، می باشد .

در جعل امضا متوفی نیز اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی نماید ، به هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال ، ملک یا زمین و غیره که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود ، جرم جعل محقق می گردد .

 

شرایط تحقق جرم جعل امضا متوفی

برای تحقق جرم جعل امضا متوفی همانند بقیه جرایم نیاز به وجود سه عنصر داریم . عنصر مادی جرم که در جعل امضا متوفی همان انجام عمل جعل امضا است و عنصر معنوی آن یعنی اینکه جاعل قصد تقلب و ضرر زدن به دیگران را داشته باشد و عنصر قانونی آن یعنی اینکه طبق قانون جرم محسوب شود . در واقع باوجود این سه عنصر جرم جعل امضا متوفی محقق شده است .

لازم به ذکر است که اگر جاعل سند متوفی را جعل کند که به هیچ زنده ای ضرر نمی زند ، سند مجعول نیست .

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

همانطور که در این مقاله مشاهده می شود با استفاده از کلمات مندرج در عقد نامه می توان حق طلاق را ابطال و یا از ابطال آن جلوگیری نمود لذا پیشنهاد می گردد در کلیه اموری که می تواند مشکلات حقوقی ایجاد نماید حتما از مشاوره یک وکیل استفاده نمایید بدین ترتیب در صورتی که با مشکل خانوادگی و طلاق دارید و یا واخواست چک و سفته و درگیریهای ناشی از عدم پرداخت سفته و یا موضوعات مختلف حقوقی ، مالی مواجه هستید با تماس و یا  مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید.

مجازات جعل امضای متوفی

جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که: جعل و تزویر عبارت است از، ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ساییدن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته­‌ دیگر یا به کار بردن مهر دیگر بدون اجازه­­ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

بنابراین، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب جرم بوده و با توجه به اینکه آن شخص از افراد عادی یا دارای سمت باشد، مجازات متفاوتی برای جاعل تعیین می‌شود.
در جعل امضا متوفی نیز اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی با هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال، ملک یا زمین و غیره کند که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود، جرم جعل محقق می‌شود. در مجازات جرم جعل امضا متوفی، اگر جاعل اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل کند، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا دو سال حبس یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بیشتر بدانیم:  جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

 

جرم جعل گواهی فوت

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جعل کردن جرم انگاری شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است. البته در قانون تعریفی از جعل صورت نگرفته است و تنها با مشخص کردن بعضی از مصادیق، جرم جعل تبیین شده است که بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارت است از:

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

همانطور که ملاحظه می‌شود، عنصر قانونی جرم جعل، ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی است و عنصر مادی آن، شامل همه اقداماتی می‌شود که از طریق آن‌ها، نوشته‌ای ساخته یا سند دچار خراشیدگی و تراشیدگی و امثالهم می‌شود؛ هر چند مصادیق جعل منحصر به موارد ذکر شده در این ماده نیست. عنصر روانی جرم جعل نیز عبارت است از انجام عملیات مذکور، به قصد تقلب و فریب دادن دیگران؛ حتی در مورد جرم جعل رایانه‌ای.

با توجه به ماده مذکور می‌توان به آسانی دریافت که جرم جعل، می‌تواند شامل بسیاری از اسناد و مدارکی شود که در زندگی روزمره افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ مثل جرم جعل چک، جرم جعل شناسنامه یا کارت ملی، جرم جعل کارت پایان خدمت و. در این میان، متاسفانه مشاهده می‌شود که جعل گواهی فوت متوفیان نیز از گزند جاعلان دور نمانده است و جرم جعل گواهی فوت نیز ممکن است رخ دهد.

جرم جعل گواهی فوت معمولا برای دست یابی به اغراض شخصی صورت می‌گیرد؛ مثلا یکی از ورثه با جعل گواهی فوت بدون اطلاع دیگر ورثه برای انحصار وراثت اقدام کرده و اموال متوفی را به نام خود می‌زند یا بدهکاری که برای رهایی از پرداخت دیون خود گواهی فوت خود را جعل می‌کند و سایر مواردی که به قصد و نیت مجرمانه، گواهی فوت متوفی مورد جعل و تزویر قرار می‌گیرد؛ همچون زمانی که اشخاصی اقدام به جعل امضا نموده و به مجازات جعل امضا محکوم می‌شوند.

در عمده موارد، جرم جعل گواهی فوت از طریق اشخاصی صورت می‌گیرد که به صورت حرفه‌ای اقدام به جعل می‌نمایند؛ با این حال ممکن است خود اشخاص نیز مرتکب جعل شوند که قبل از انجام این کار، باید دانست که جعل گواهی فوت متوفی و همچنین استفاده از گواهی فوت جعلی جرم محسوب می‌شود که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

اما قبل از آن باید گفت که در حال حاضر با توجه به اینکه دریافت گواهی فوت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت نیز میسر شده است، اندکی از آمار جرایم جعل گواهی فوت کاسته شده است.

بیشتر بدانیم: نحوه اثبات سفید امضا

مجازات جعل گواهی فوت

اعمال مجازات جرم جعل گواهی فوت، بسته به اینکه خود شخص مرتکب جعل گواهی فوت شده و یا اشخاص دیگری همچون کارمندان موسسات و نهاد‌های قانونی و جاعلان حرفه‌ای این امر را انجام داده باشند، تفاوت دارد. بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی:

” هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود، در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد “.

اما بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، ” اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “.

همچنین بر اساس ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس اوراق جعلی ذکر شده در مواد قبلی را با علم و اطلاع از جعلی بودن آن‌ها مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده که ” هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد “.

علاوه بر این‌ها بر اساس ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در ماده ۲ مقرر نموده اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت شخص، بر خلاف واقع اظهار نظر نموده، ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند و همچنین اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آن‌ها در ثبت وفات موثر باشد، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

بیشتر بدانیم: جعل گواهی ولادت

مراحل پیگیری جعل گواهی فوت

بر این اساس، مراحل پیگیری جعل گواهی فوت می‌تواند به صورت شکایت کیفری و همچنین طرح دعوای حقوقی انجام شود که در این قسمت قصد داریم به بررسی هر یک از این روش‌ها بپردازیم.

مراحل پیگیری جعل گواهی فوت به شیوه کیفری به این صورت است که شاکی می‌تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و علیه جاعل گواهی فوت، شکایت کیفری طرح کند. حین شکایت از جعل گواهی فوت، شاکی می‌بایست اسناد و مدارک دال بر وقوع جرم، از جمله گواهی فوت جعل شده را نیز ضمیمه شکواییه نموده تا در طی مراحل پیگیری جعل توسط دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد. پیگیری جرم جعل امضای متوفی نیز به همین ترتیب است.

پس از آن، شکایت از جعل گواهی فوت به دادسرا ارسال می‌شود که دادسرا و متعاقب آن، دادگاه کیفری طی تشریفاتی خاص، اقدام به رسیدگی به جرم جعل گواهی فوت می‌کند که در ادامه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم جعل گواهی فوت توسط دادسرا و دادگاه توضیح می‌دهیم.

مراحل پیگیری جعل گواهی فوت علاوه بر طرح شکایت کیفری می‌تواند به شیوه حقوقی نیز انجام شود؛ به این معنا که اگر شاکی به هر دلیل تمایلی به اعمال مجازات جاعل نداشته باشد می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دادگاه حقوقی جهت ابطال سند جعلی نماید. ادعای جعل در دادگاه حقوقی می‌تواند به صورت ادعای جعل اصلی یا ادعای جعل تبعی باشد.

به این صورت که گاهی خواهان، صرفا خواستار ابطال سند مجعول همچون چک جعل شده یا سند مالکیت جعل شده یا گواهی فوت جعلی است که این موضوع را ادعای جعل اصلی می‌نامند. اما گاهی خواهان در دعوایی که علیه او اقامه شده و سند جعلی همچون گواهی فوت به عنوان سند به دادگاه ارائه شده، تقاضای ابطال سند را دارد که به این نوع ادعای جعل، ادعای جعل تبعی گفته می‌شود.

 

یک پیام بگذارید