بذل مهریه

بذل مهریه

۵/۵ - (۲ امتیاز)

در صورتی که مرد و زنی که در عقد دائم هستند بنا به دلایلی تصمیم به جدایی بگیرند می توانند با طلاق توافقی از یکدیگر جدا شوند. یکی از مهم ترین مسائلی که طرفین باید پیش از طلاق درمورد آن تصمیم بگیرند و توافق کنند، مساله مهریه است.به طور کلی به محض وقوع عقد، زن مالک تمام مهریه است و هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را از مرد طلب کند و آن را هر طور که مایل است خرج کند. در برخی شرایط ممکن است زن مهریه اش را ببخشد. زوجه به اشکال مختلف می تواند از مهریه خود بگذرد. بخشیدن مهریه می تواند به شکل اقرار زوجه به دریافت مهریه، ابراء مهریه توسط او، صلح مهریه در عوض چیزی، هبه کردن مهریه و یا از طریق بذل مهریه باشد.

بذل مهریه چیست؟

ممکن است زنی مهریه‌اش را در ازای طلاق بذل کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی هستند که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. البته زن می تواند بعد از طلاق توافقی تا زمانی که در عده طلاق است رجوع به مهریه کند. به عبارت دیگر مهریه ای را که بذل کرده طلب کند. منتها در این صورت، طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل می شود و این امکان برای مرد فراهم می شود تا در صورت تمایل، در زمان عده دوباره به همسر خود رجوع کند.

بذل مهریه استحقاقی
مطالبه مهریه طبق قانون

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می شود حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند تمام مهریه را مطالبه کند و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده ناظر به موردی است که مهرالمسمی عین معین باشد و ارتباطی به سایر انواع مهر مانند مهرالمثل یا مهرالمتعه ندارد.

قانون مدنی در ماده ۱۰۹۲ بیان می کند که در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد می تواند آن را پس بگیرد. حکم این ماده در مورد استحقاق زن به نصف مهر است که از آثار طلاق قبل از وقوع نزدیکی است و تعارضی با ماده ۱۰۸۲ ندارد.

در اجرای ماده ۱۰۹۲ در صورتی که عین مهر تلف شده باشد، شوهر می تواند مثل یا قیمت نصف مهر را زن بگیرد.

دادخواست بذل مهریه از طرف مرد

بنابراین اگر قبل از اینکه زن و شوهر نزدیکی داشته باشند کار به طلاق برسد و زوجه بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل کند، فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد. نکته مهم در این مورد این است که در چنین حالتی حتما باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود. در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می کند در حالی که باکره باشد و رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می تواند در دادخواستی ما بذل طلاق و نصف مهریه را مطالبه کند.

 

اختلاف نظر در مورد هبه و ابراء مهریه در محاکم قضایی

در مورد اینکه بذل مهریه ، با عقد هبه امکان پذیر است یا ابراء و آیا بذل مهریه قابل رجوع است یا خیر ؟ در محاکم قضایی اختلاف نظر وجود دارد .
طبق رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷، تعیین تعدادی سکه به عنوان مهریه ، عین معین نبوده ؛ بلکه به صورت دین و بر ذمه شوهر می باشد . در نتیجه ، بذل تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد ، بلکه از مصادیق ابراء بوده ؛ بنابراین قابل رجوع نمی باشد ؛ اما طبق رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص بذل مهریه ، هبه جزء عقود می باشد و نمی توان آن را در قالب ابراء تلقی کرد و در واقع در این نمونه رأی ، مهریه که به صورت سکه های طلا می باشد را عین معین دانسته و بذل مهریه را از مصادیق هبه به شمار آورده است که در نتیجه قابل رجوع است .

تبدیل طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی در صورت رجوع به مهریه

* چنانچه در طلاق خلع ، زوجه در عوض حق طلاق ، تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند ، اگر پس از طلاق در دوران عده به مابذل خود (مهریه) رجوع کند ، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می شود و بین زن و شوهر دوباره رابطه زوجیت برقرار خواهد شد .
* همچنین در طلاق مبارات یا طلاق توافقی که زوجه با توافق تمام مهریه را در عوض طلاق بذل کرده باشد ، در ایام عده می‌ تواند رجوع به مابذل نماید و در این صورت طلاق مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد.

اذن پدر زوجه در بذل مهریه

طبق قانون برای بذل مهریه از سوی زوجه نیازی به اذن پدر او نمی باشد ؛ اما دفترخانه ‌ها اجازه پدر زوجه را برای بخشیدن مهریه از سوی وی را شرط ضروری می‌ دانند و در صورتی که برای بذل مهریه ، سند عادی تنظیم گردد و به امضای شهود نیز برسد ، دفترخانه اسناد رسمی برای ثبت سند عادی بذل مهریه ، رضایت پدر زوجه را لازم و ضروری می داند

دفتر وکالت در تهران

به منظور دسترسی آسان شما به کارشناسان دفتر وکالت حق گرا ، ما در نقاط مختلف شهر تهران از جمله شمال ، شرق غرب و مرکزی دفتر با دسترسی های مناسب تامین نموده ایم که می توانید با استفاده از نقشه های گوگل مپ نزدیکترین محل را انتخاب نمایید.

همچنین شما می توانید با ارسال سوالات خود را در خصوص بذل مهریه در طلاق توافقی و کلاً هر گونه سوالی که در مورد امور خانواده داشته باشید در سایتهای این گروه ( hagh-gara.ir و haghgara.com )، به صورت رایگان از مشاوره وکیل های حق گرا بهرمند شوید و یا جهت مشاوره با شماره تلفن های ذیل و یا وشماره ۰۹۳۶۴۶۸۸۸۶۱ تماس بگیرید .پیش از هر اقدامی، از مشورت با وکلای مجرب حق گرا غافل نشوید.

 

سوالات متداول در زمینه بذل مهریه در طلاق توافقی

آیا توافق بر سر بذل یا پرداخت مهریه در طلاق توافقی از سوی دادگاه تعیین می شود یا زوجین خود در این باره تصمیم گیرنده هستند؟

در طلاق توافقی، توافق در مورد امور زندگی مشترک از جمله مهریه توسط خود زوجین صورت گرفته و دادگاه در این باره دخالتی نمی کند.

آیا بذل مهریه در طلاق توافقی الزامی است؟

خیر- در طلاق توافقی توافق زن و شوهر در مورد مهریه می تواند بذل آن، پرداخت کل آن یا پرداخت بخشی از مهریه باشد و آنچه در این باره مهم است انجام توافقی است که مورد قبول هر دو طرف باشد.

آیا زن در زمان عده طلاق می تواند مهریه بخشیده شده خود را مطالبه کند؟

بله این امکان در زمان عده طلاق وجود دارد اما در این حالت طلاق از حالت بائن به حالت رجعی تبدیل می شود و قانون این حق را به مرد می دهد که در صورت تمایل دوباره به همسر خود رجوع نماید.

 

سلام
با توجه به اینکه خانم بنده مهریه خود را بخشیده و نوشته دیگر هیچگونه حق و حقوقی نسبت به اینحانب ندارد و الان درخواست مهریه داده لطفا راهنمایی کنید آیا با نوشته دستی میتوانم از دادن مهریه معاف شوم با تشکر

سلام” خیر . چونکه سند عادی قابلیت تردید و انکار دارد مگر مدلول آن مورد اثبات واقع گردد و یا به موجب اقرار زوجه در مرجع قضایی صالح و امضاء صورتجلسه با بذل نامه رسمی (هبه نامه رسمی بدون حق رجوع به مال موهوبه یا مابذل) یا اقرار نامه رسمی و یا گزارش اصلاحی مرجع قضایی.

یک پیام بگذارید