حقوق خانواده

اطلاعات کاربردی حقوق خانواده

۵/۵ - (۵ امتیاز)

برای داشتن زندگی راحت در خانواده دانستن حقوق خانواده از طرف زوج و زوجه و آنچه تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله این موارد می توان به نکات زیر اشاره نمود .

چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد،کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمی برند.

زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند.

عسروحرج؛وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده و عادتاً قابل تحمل نباشد و در همین راستا اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد،اعتیادی است که مضر به حال خانواده باشد.

هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه،اجرت المثل ایام زندگی مشترک،با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت کند و البته باید توجه داشت که نازایی زن از موجبات فسخ نکاح و طلاق محسوب نمی شود.

ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میسر است و زن زمانی می‌تواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

با فوت همسر،مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست و در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح،دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد،علاوه بر رسیدگی کیفری؛تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

بیشتر بدانیم : در صورتی که با مشکل خانوادگی روبرو شدید می توانید از راهنمایی وکیل های ما بهرمند شوید

بیشتر بدانیم : نزدیکترین دفتر وکیل

نکاتی در خصوص عقد موقت در حقوق خانواده :

* نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد بنابراین تعبیر صیغه ۹۹ ساله نیز حکایت از عقد موقت دارد.
* در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نمایند زن می‌تواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح با الزام شوهر به بذل مدت را بنماید.
* با اثبات موارد عسر و حرج در ازدواج موقت نیز می‌توان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت و در صورت میسر نشدن آن حکم به انحلال زوجیت صادر نمود.
* در صورتی که اختلاف حاصل شود که عقد دائم است یا عقد موقت است اصل بر این است که عقد دائم است .
* از آثار عقد موقت ارث نبردن طرفین از یکدیگر تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است ولازم به ذکر است شرط نفقه می‌توان کرد اما شرط ارث بری خیر.

[WD_Button id=3117]

نکاتی درخصوص نفقه :

* از جمله حقوق خانواده پرداخت نفقه فرزندان است که تکلیف پدر بوده و نمی‌توان این حق را از خود ساقط کند.

نفقه : یعنی همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل لباس غذا اسباب منزل و هزینه درمان و بهداشت .

* اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد در یک همچین مربوط می‌شود و زن مستحق نفقه خواهد بود .
* در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه مراجعت ندهد نمی‌تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند نمی‌تواند از قاعده نشوز استفاده نماید .
نشوز : یعنی تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر وانجام وظایف زناشویی .

نکاتی در خصوص فسخ نکاح و مطالبه جهزیه :

* در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح کند یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از مخفی نماید پس از عقد آشکار شود زن میتواند به عنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخ نکاح نماید.
* زن می تواند به موجب دادخواست استرداد جهیزیه خود را از دادگاه بخواهد البته برای اثبات اقلام جهیزیه سیاهه جهیزیه که به امضای شوهرش رسیده باشد یا شهادت شهود یا اقرار شوهر یا فاکتور خرید لازم است .

نکاتی در خصوص اشتغال همسر (زوجه) در حقوق خانواده :

* در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این امر در دادگاه ثابت شده باشد.
* شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر و موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد .

نکاتی در خصوص تمکین :

*تمکین زن از مرد از جمله حقوق خانواده بوده و  آثار عدم اجرای حکم آن توسط زوجه این است که حق او را نسبت به دریافت نفقه ثابت می‌کند.
تمکین دو نوع است:
تمکین عام : یعنی پذیرفتن ریاست مرد و اطاعت از او.
تمکین خاص : یعنی رابطه زناشویی (مباشرت).
* در خصوص تمکین زن از مرد و همچنین بررسی تهیه وسایل زندگی در شهر همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد .

[WD_Button id=3117]

یک پیام بگذارید