سیاهه جهیزیه و دعاوی مربوطه

آیا در مورد جهیزیه می توان علیه شوهر شکایت سرقت یا خیانت در امانت نمود.

۵/۵ - (۵ امتیاز)

جهیزیه گرچه توسط زن وشوهر مورد استفاده قرار می گیرد لیکن معمولا در اختیار زوجه است ، اما این امر دلیلی بر اینکه شوهر را امانت دار جهیزیه بدانیم ، نیست و در حقیقت، استفاده زوج از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند. بدین ترتیب مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، و این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال استرداد جهیزیه را درخواست نماید و جهیزیه متعلق به خود، را مطالبه کند.
این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.

شکایت خیانت در امانت در مورد جهیزیه نه تنها صحیح نیست بلکه به نتیجه لازم نیز نخواهد رسید بعضی اوقات افراد فکر می کنند اگر می گویییم نمی توانید شکایت را به نتیجه برسانید یعنی اینکه نمی توانید شکایت کیفری مطرح بکنید این امر صحیح نیست چراکه شکایت کردن یک امر انجام شدنی است وهر فدری می تواند بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی از اقراد دیگر شکایت کند منتهای مراتب به نتیجه رسیدن شکایت مهم است واین که بتوان بنتایج دلخواه ناشی از آن رسید پس متوجه شدیم در صورت شکایت در موضوع فوق نتیجه چندانی حاصل نخواهد شد . پس جرم خیانت در امانت جهیزیه بیشتر به یک شوخی می ماند که افراد کم سواد وبی اطلاع آن را باب کرده اند وروش صحیح آن مطالبه و استرداد جهیزیه می باشد

در صورتی که می خواهید از راه درست به نتیجه برسید پیشنهاد می گردد به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم


بیشتر بدانیم : مجازات خیانت در امانت


فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است

طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد.

البته گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است. به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همینن دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

استرداد جهیزیه توسط زوجه

از آنجا که، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد لذا به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود.

به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.

بدین ترتیب ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.
وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند. دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به “سیاهه” وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.

براساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد و از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

در این گونه موارد دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.
بنابر این جرم خیانت در امانت و یا سرقت متصور نیست . وموضوع جنبه کیفری ندارد اما زن می تواند برای احقاق حق خود ،دادخواست مطالبه جهیزیه بطرفیت همسر خود را به دادگاه حقوقی صالح تقدیم نماید

بیشتر بدانیم : استرداد جهیزیه و روشهای آن

 

2 دیدگاه در “آیا در مورد جهیزیه می توان علیه شوهر شکایت سرقت یا خیانت در امانت نمود.”

  1. ابراهیم

    سلام وقت بخیر
    در صورتی که رای دادگاه خانواده در خصوص استرداد جهیزیه صادر و قطعی گردد ولیکن شوهر اقدام به استرداد ننمایدد چه شکایت کیفری باید صورت پذیرد؟؟

    1. سلام
      در این خصوص در مقاله ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پاسخ داده شده است در صورت داشتن سوالات بیشتر با دفتر تماس بگیرید

یک پیام بگذارید