مراحل شکایت کلاه برداری

مراحل شکایت کلاه برداری چیست؟ وکیل شکایت کلاهبرداری در تهران میگوید: پس از ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده کیفری مربوطه حسب مورد به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و در آن شعبه ثبت میشود. پس از ثبت در شعبه،
بیشتر بخوانید

استفاده از سند مجعول و مجازاتهای ناشی از آن

استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء
بیشتر بخوانید

رد مال و الزامات قانونی آن

یکی از موضوعات حقوقی که باید به آن توجه بسیار داشت و قوانین بسیار زیادی برای آن تدوین شده رد مال است. هر یک از افراد نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خود حق مالکیت دارند و مالکیت حقی است که قانون
بیشتر بخوانید