وکیل تنظیم قرارداد

وکیل برای تنظیم قرارداد امروزه قرارداد های حقوقی بخش مهمی از روابط میان اشخاص را در جامعه تشکیل می دهد و روزانه تعداد کسانی که به وکیل برای تنظیم قرارداد مراجعه می کنند، افزایش چشمگیری پیدا می کند. اولین و مهمترین سوالی
بیشتر بخوانید

دفتر وکالت در تهران

امروزه استفاده از وکیل به عنوان یک مشاور در امور مرتبط با مسائل قضایی و دستیابی به عدالت،  نه تنها مفید بلکه در بسیاری از امور لازم است و هدف از نهاد دفتر وکالت بدون تردید،کمک به اجرای صحیح عدالت است. مقصود
بیشتر بخوانید

ملاقات با زندانی

نحوه ملاقات با زندانی مطابق با قوانین، زندانیان در زندان می توانند تحت شرایط خاصی با اقوام و خانواده خود ملاقات نمایند، قانونگذار شرایطی را مقرر نموده که بر مبنای آن تقاضای ملاقات با زندانی انجام بگیرد و بعد از آن زندانیان
بیشتر بخوانید