وکیل کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن

وکیل کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن خیانت به معنای شکستن عهد و پیمان می‌باشد. در امانت به معنای آن است که کسی مال قابل ارزشی را نزد کسی به امانت گذاشته اما امانت گیرنده بدون اجازه صاحب مال از آن استفاده کرده
بیشتر بخوانید

وکیل کلانترى ۱۲۰ سیدخندان

وکیل کلانترى ۱۲۰ سیدخندان خیانت در امانت و استفاده از ضعف شخصیت افراد هرگاه شخصی به دلیل ضعف در هوا و هوس نوشته و یا سندی که به صورت تجاری و یا غیر تجاری می­باشد، مثل چک و سفته فردی را ملزم
بیشتر بخوانید

تبانی در معاملات دولتی

از جمله جرایم مربوط به فساد اقتصادی می توان به تبانی در معاملات دولتی اشاره نمود. دخالت در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معاملات دولتی می‌باشد. این جرم در انجام معاملات دولتی یکی از موارد خاص خیانت در
بیشتر بخوانید

عدم استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک : یکی از دعاوی حقوقی مربوط به چک، استرداد لاشه چک می باشد. از آنجا که چک به عنوان یک سند عادی کاربرد زیادی دارد و افراد بسیاری در انجام امور مالی و انجام اعمال حقوقی خود از چک
بیشتر بخوانید

آیا در مورد جهیزیه می توان علیه شوهر شکایت سرقت یا خیانت در امانت نمود.

جهیزیه گرچه توسط زن وشوهر مورد استفاده قرار می گیرد لیکن معمولا در اختیار زوجه است ، اما این امر دلیلی بر اینکه شوهر را امانت دار جهیزیه بدانیم ، نیست و در حقیقت، استفاده زوج از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی
بیشتر بخوانید

مجازات خیانت در امانت

همه ما با خیانت در امانت آشنا هستیم و این موضوع به معنای آن است که مالی که برای ما نیست همراه با سوء نیت اقداماتی را انجام دهیم که منجر به ورود ضرر و زیان شود. برای مثال ممکن است فردی
بیشتر بخوانید

رد مال و الزامات قانونی آن

یکی از موضوعات حقوقی که باید به آن توجه بسیار داشت و قوانین بسیار زیادی برای آن تدوین شده رد مال است. هر یک از افراد نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خود حق مالکیت دارند و مالکیت حقی است که قانون
بیشتر بخوانید