جعل گواهی فوت

جرم جعل گواهی فوت چیست؟ پیش از بیان مسئله جرم جعل گواهی فوت بهتر است در خصوص خود جرم جعل مطالبی بیان شود . براساس قانون مجازات اسلامی جعل کردن جرم است و برای ان مجازاتی از سوی قانونگذار تعیین شده است
بیشتر بخوانید

نمونه شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده و لذا در صورت انجام آن فرد متضرر می تواند با مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری و یا با مراجعه به دفاتر موسسه حقوقی از متخلف شکایت کند
بیشتر بخوانید