جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

سفید امضا به برگه‌ای گفته می‌شود که امضای شخصی در آن قرار دارد. این برگه اغلب به صورت امضاء شده و بدون متن یا با متن ناقص، به دیگری سپرده می‌شود. افراد معمولاً این سفید امضا را به علت اعتماد به ‌طرف
بیشتر بخوانید