جعل گواهی فوت

جرم جعل گواهی فوت چیست؟ پیش از بیان مسئله جرم جعل گواهی فوت بهتر است در خصوص خود جرم جعل مطالبی بیان شود . براساس قانون مجازات اسلامی جعل کردن جرم است و برای ان مجازاتی از سوی قانونگذار تعیین شده است
بیشتر بخوانید

دادخواست اصلاح تاریخ فوت

مقدمه دعاوی مربوط به اصلاح شناسنامه اعم از اصلاح تاریخ تولد ، تغییر نام و فامیل از جمله مواردی است که مرتبط با دادگاههای عمومی حقوقی محل اقامت می باشد و درخواست ان می بایست در دادگاه مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید