استفاده از سند مجعول و مجازاتهای ناشی از آن

استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء
بیشتر بخوانید

مراحل شکایت کیفری جعل

مراحل پیگیری برای جعل و شکایت از جاعل -در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل سند را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را برای شکایت از جاعل انجام دهید. -شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در
بیشتر بخوانید

جعل اسناد چیست و چه مجازاتی دارد؟

جعل اسناد از جمله جرایمی است که از زمان‌های قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سند‌های هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد. به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و
بیشتر بخوانید