جعل امضاء متوفی

جعل امضا متوفی جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که : « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق
بیشتر بخوانید

جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

سفید امضا به برگه‌ای گفته می‌شود که امضای شخصی در آن قرار دارد. این برگه اغلب به صورت امضاء شده و بدون متن یا با متن ناقص، به دیگری سپرده می‌شود. افراد معمولاً این سفید امضا را به علت اعتماد به ‌طرف
بیشتر بخوانید