استفاده از سند مجعول و مجازاتهای ناشی از آن

استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء
بیشتر بخوانید

نمونه شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده و لذا در صورت انجام آن فرد متضرر می تواند با مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری و یا با مراجعه به دفاتر موسسه حقوقی از متخلف شکایت کند
بیشتر بخوانید