انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی می
بیشتر بخوانید

نحوه فسخ وکالت بلاعزل

مطابق ماده ۶۷۹  فسخ وکالت تابع شرایطی است بر اساس قانون مدنی – موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد شرط شده باشد طبق ماده فوق عقد جایز وکالت
بیشتر بخوانید