طلاق

مراحل طلاق غیابی

۵/۵ - (۵ امتیاز)

طلاق انواع مختلف و دلایل مختلفی دارد که یکی از انواع آن  طلاق غیابی است. طلاق می‌تواند از نوع توافقی باشد به این معنی که همه چیز بر اساس توافقات خانم و آقا پیش بروند.

مثلا پرداخت مهریه بسته به توافقات باشد یا حضانت فرزند با توجه به توافقات اجرا شود. به صورت کلی طلاق توافقی نوعی از طلاق است که هر دو نفر به طلاق رضایت دارند. طلاق می‌تواند یک طرفه از جانب خانم و یا آقا باشد. در طلاق از طرف آقا، خانم راضی به طلاق نیستند و آقا باید با پرداخت نفقه، اجرت المثل، مهریه و اجرا کردن شرط تنصیف دارایی اقدام به طلاق بکند.

در طلاق یک طرفه از جانب خانم، آقا راضی به طلاق نیستند و خانم می‌تواند یا با داشتن حق طلاق یا وجود یکی از شروط ۱۲گانه‌ی سند ازدواج اقدام به طلاق بکند که در طلاق از طرف خانم مهریه و نفقه به ایشان تعلق می‌گیرد ولی اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از سمت آقا اجرا می‌شود. نوعی دیگر از طلاق که اشتباهات زیادی درباره آن وجود دارد طلاق غیابی می‌باشد که در ادامه راجع به شرایط، مدارک، قوانین طلاق غیابی مطالعه می‌کنیم.

طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی چیست؟

برای آنکه بتوانیم در این باره صحبت کنیم باید ابتدا تعریف درستی از طلاق به صورت غیابی داشته باشیم. به صورت کلی وقتی در طلاق توافقی یا طلاق یک طرفه اقدام به طلاق صورت می‌گیرد هر دو نفر در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کنند و دلایل طلاق آنها بررسی شده و حکم طلاق صادر می‌شود.

برای درک بهتر درباره طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بررسی کنیم. حکم غیابی حالتی است که خانم یا آقا دادخواستی تنظیم کرده و طرف مقابل این دادخواست یا ابلاغیه را شخصا تحویل نگرفته باشد و یا لایحه‌ای در خصوص طلاق نفرستاده باشند و محکوم شده باشند حکم غیابی صادر می‌شود که این حکم تا بیست روز قابل رسیدگی مجدد هستند.

طلاق غیابی هم به این صورت است که اگر در زمان مشخص شده توسط دادگاه شخص حضور پیدا نکند یا ابلاغیه به دستش نرسیده  و یا لایحه‌ای ارسال نکرده باشد،حکم طلاق غیابی صادر می‌شود.

طلاق از طرف خانم به صورت غیابی

همانطوری که می‌دانید شرایط طلاق از طرف خانم و آقا متفاوت است که این شرایط برای خانم در قانون ما سخت تر است. یعنی دلایل محدودتری برای طلاق می‌تواند داشته باشد. در طلاق غیابی نیز به همین صورت است که خانم تحت شرایط خاص می‌تواند اقدام به طلاق کند.

اگر خانم وکالت در طلاق از سمت آقا داشته باشد یعنی در زمان عقد جز شروط ضمن عقد این موضوع را مکتوب و امضا کرده باشند یا بعد از عقد از طریق اسناد اقدام به دادن وکالت در طلاق به خانم کرده باشند، خانم می‌تواند بدون حضور آقا اقدام به طلاق بکند و در صورتی که ابلاغیه را شخص آقا تحویل نگرفته باشد یا لایحه‌ای ارسال نکرده باشد، حکم طلاق غیابی محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:

“هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌ را طلاق می‌دهد.”

ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی:

“در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی ‌از روزنامهای کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده میشود.”

بر اساس قوانینی که در پاراگراف‌های قبلی توضیح دادیم در صورتی که آقا مدت چهارسال حضور نداشتند با رعایت شرایط گفته شده خانم می‌تواند اقدام به طلاق کند.

 

رابطه زناشویی

دلایل دیگر برای طلاق از طرف زن

بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:

“در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید.”

این مربوط به یکی از موارد شروط ۱۲ گانه‌ی عقد می‌باشد که در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه خانم می‌تواند اقدام به طلاق کند. نفقه به مبلغی گفته می‌شود که آقا برای گذران زندگی خانم مانند خوراک، پوشاک و خدمات درمانی خانم باید پرداخت کند.

بر اساس ماده ۱۱۳۰:

” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
با استناد به این ماده خانم می‌تواند در صورت عسر و حرج اقدام به طلاق کند و در صورتی که آقا ابلاغیه را دریافت نکند یا لایحه ارسال نکند طلاق به صورت غیابی صورت می‌گیرد.

طلاق از طرف آقا به صورت غیابی

طلاق ازسمت مرد در هر حالتی راحت تر از طلاق از طرف خانم می‌باشد که این مورد در طلاق توافقی هم صدق می‌کند. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی:” مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.”

با توجه به ماده‌ی قبل آقا می‌تواند در هر شرایطی خانم را طلاق دهد و رای طلاق هم صادر می‌شود ولی اگر حالتی باشد که ابلاغیه به شخص خانم تحویل داده نشود یا خانم لایحه ارسال نکند، طلاق به صورت غیابی ثبت می‌شود.

طلاق غیابی

طلاق غیابی

همانطوری که گفتیم اگر طلاق از جانب آقا باشد باید مهریه، نفقه و اجرت المثل خانم را در هر شرایطی پرداخت کنند. ولی از انجایی که در طلاق غیابی از طرف شوهر، خانم حضور ندارند پس پرونده مربوط به امور مالی باز می‌ماند.

وکیل برای طلاق غیابی

حضور وکیل درهر زمینه حقوقی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. از آنجایی که قوانین هر روزه در حال تغییر هستند و دادگاه‌ها شلوغ و سرسام آورند پس حضور شخصی که اولا به تمامی قوانین به روز تسلط داشته باشد و دوما بتواند به جای ما برای انجام امور حقوقی‌مان در دادگاه حضور پیدا کند بسیار کمک کننده است.

برای انجام طلاق غیابی هم می‌تواند وکیل گرفت که به جای ما مراحل را پیش ببرد. لطفا برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی ما در موسسه حقوقی حق گرا تماس بگیرید تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

[WD_Button id=3120]

این نوع طلاق چه مدت طول می‌کشد؟

متاسفانه برای پاسخ به این سوال جواب قطعی وجود ندارد. چرا که بسته به اینکه طلاق غیابی از طرف زن باشد یا از طرف مرد، علت طلاق نبودن مرد باشد، پرداخت نفقه باشد، نبودن خانم باشد یا موارد دیگر زمان‌ها متفاوت است. برای مثال در صورتی که آقا به مدت ۴ سال حضور نداشته باشند باید اطلاعیه‌ای در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود، مدت زمانی بگذرد تا بعد از بررسی‌ها حکم طلاق داده شود.

پس برای جواب این سوال بهتر است با کارشناسان حقوقی ما در موسسه حقوقی حق گرا تماس بگیرید و پرونده خود را شرح دهید تا به صورت حدودی بعد از بررسی پرونده شما بگویند که طلاق غیابی چه مدت طول می‌کشد. برای این کار با یکی از شماره ای تلفن ما در ذیل این برگه تماس بگیرید

طلاق در دوران عقد به صورت غیابی امکان دارد؟

برای توضیح این موضوع باید ابتدا بدانید که منظورمان از دوران عقد زمانی است که از نظر قانونی خانم و آقا، زن و شوهر محسوب می‌شوند و  صیغه عقد بین آنها جاری شده است. پس از آنجایی که خانم و آقا، زن و شوهر قانونی هستند به دلیل هر کدام از مواردی که در قبل توضیح دادیم می‌تواند اقدام به طلاق غیابی در دوران عقد کنند.

مثلا ممکن است آقا بعد از عقد به مدت طولانی حضور نداشته باشد. یا اعتیاد شدید داشته باشند تا خانم به دلیل عسر و حرج بتواند اقدام به طلاق بکند. که در صورتی که ابلاغیه را شخص مقابل دریافت یا لایحه‌ای برای دادگاه نفرستاد طلاق غیابی حساب می‌شود. ولی بهتر است توجه داشته باشید در طلاق در دوران عقد به صورت غیابی مدتی برای رسیدگی مجدد در نظر گرفته شده است.

طلاق غیابی در خارج از کشور

همانطوری که می‌دانید امور مربوط به احوال شخصیه افراد ایرانی درهر کجایی که زندگی کنند مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش می‌رود. برای مثال طلاق، ازدواج، امور مربوط به شناسنامه و …

از آنجایی که طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است پس اگر خانم و آقایی که می‌خواهد برای طلاق غیابی اقدام کند باید با ذکر یکی از دلایلی که گفتیم به وکیلی در ایران وکالت دهد تا کارهای طلاق غیابی در خارج کشور را پیش ببرد. برای این کار کافی است از طریق سامانه میخک وکالتنامه‌ای تنظیم کرده و به وکیل مورد اعتمادتان وکالت دهید.

[WD_Button id=3114]

طلاق از نظر شرعی

از نظر شرعی احکام و سوالاتی درباره این نوع طلاق وجود دارد که به پرتکرار ترین آنها اشاره می‌کنیم.

  • اگر طلاق غیابی به صورت رجعی باشد در مدت عده،  آقا می‌تواند به همسر خودش رجوع کند تا زندگی ادامه پیدا کند.
  • اگر طلاق غیابی از طرف خانم بوده و دلیل آن عسر و حرج بوده که به دستور دادگاه طلاق صورت گرفته، آقایی که از طلاق خبر پیدا کند نمی‌تواند خانم را مجبور به تمکین کند چرا که طلاق به دستور دادگاه انجام شده است.

مراحل و شرایط طلاق غیابی

همان طور که گفته شد یکی از زوجین به دادگاه خانواده مراجعه می‌کند و دادخواستی مبنی بر طلاق تنظیم میکند بعد از آن دادگاه ابلاغیه ای برای طرفین در خصوص حضورشان در دادگاه ارسال میکند. حال زمانی که شخصی که دادخواست علیه او تنظیم شده است ابلاغیه را دریافت نکند و یا با وجود دریافت ابلاغیه از حضور در جلسات دادگاه امتناع ورزد قاضی رأی دادگاه را براساس عدم حضور آن شخص به صورت غیابی صادر خواهد کرد. زیرا همانطور که بیان شد به طلاقی غیابی گفته میشود که
۱- خوانده یا وکیل و یا نماینده و قائم‌مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکند.
۲- اخطاریه حضور در جلسه دادگاه و دادرسی به او ابلاغیه قانونی شده باشد و خود شخص اخطاریه را تحویل نگرفته باشد.

مدت زمان طلاق غیابی چقدر است؟

مدت زمان طلاق غیابی به فاکتورها و عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آن ها دسترسی به زوج و ارسال ابلاغیه است. به طور کل نمیتوان برای طلاق از نوع غیابی مدت زمان خاصی را تعیین کرد چرا که مدت زمان آن با توجه به شرایط هریک از زوجین متفاوت است و پروسه زمان بری میباشد.

هزینه طلاق غیابی

این هزینه ها شامل هزینه دادرسی، هزینه پرداختی به دفاتر خدمات قضایی، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل و هزینه مشاوره و داوری میباشد.

مدت عده در طلاق غیابی

بعد از منحل شدن ازدواج زن تا مدت زمانی نمیتواند با دیگری ازدواج کند. این مدت عده نام دارد یعنی زمانی که زن باید صبر کند و شوهر دیگری اختیار نکند.
در قانون مدنی مدت عده طلاق ۳ طُهر است. در لغت یعنی پاک شدن و در اصطلاح حقوقی یعنی پاکی زن از عادت ماهانه و زمان تقویمی آن در طلاق ۳ ماه است که در حکم دادگاه قید میشود و زمانی که زن باردار باشد باید تا زمان زایمان عده نگه دارد و تنها در ۲ مورد است که زن عده ندارد . یکی زمانی که زن یائسه باشد و دیگر اینکه بین زن و مرد رابطه زناشویی شکل نگرفته باشد.
نکته اینکه اگر مرد پس از سپری شدن زمان عده برگردد دیگر حقی نسبت به زنش ندارد اما در مدت زمان عده در صورت تمایل میتواند رجوع کرده و به زندگی خود ادامه دهد.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد برای مراحل طلاق غیابی نیاز به اثبات شرایط خاصی ندارد ولی این طلاق هم مراحل خودر را دارد و یکی از آن مراحل پرداخت حقوق مالی زن میباشد در واقع حقوق زوجه وقتی که طلاق غیابی از جانب مرد باشد پرداخت تمامی این حقوق به عهده همسر است به همین دلیل دادگاه بعد از طی مراحل طلاق غیابی این حقوق را بر عهده زوج گداشته است از جمله حقوق مالی زن مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط تصنیف دارایی اگر ضمن عقدنامه درج شده باشد. در مقابل زوج چنانچه ادعا کند نمیتواند حقوق مالی زن را پرداخت کند میتواند به دادگاه دادخواست اعسار و ناتوانی از پرداخت دین دهد.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن

براساس قانون مدنی ایران برای اینکه زوجه بتواند از شوهر خود جداشود باید دلیل موجه و قانونی به دادگاه ارائه کند زیرا از آنجایی که حق طلاق و به اصطلاح اختیار طلاق با مردان است اما در مواردی  درخواست طلاق از طرف زن می باشد. این موارد عبارتند از

۱- عسر و حرج زن یعنی زن بتواند در دادگاه اثبات کند که زندگی با همسر خود با سختی و مشقت فراوانی همراه است. برای مثال اعتیاد شوهر به مواد مخدر، آزار و اذیت زن و سوءمعاشرت با او مثل کتک زدن و بداخلاقی.
۲- زمانی که مرد برای مدت زمان چهار سال تمام نباشد یعنی مفقود الاثر شود و هیچ گونه خبری از او در دست نباشد.
۳- عدم پرداخت نفقه و حقوق مالی زن یعنی مرد در طول مدت شش ماه به زن خود نفقه ای نپردازد که زن میتواند در دادگاه دعوای مطالبه نفقه ارائه کند.

حضانت فرزندان در طلاق غیابی

طبق قانون مدنی حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی با مادر است و بعداز آن دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی با پدر میباشد. زمانی که طلاق غیابی باشد و شوهر همچنان مجهول المکان باشد باز حضانت با مادر است حتی اگر فرزند از قید حضانت مادر خارج شده باشد حال زمانی که پدر برگشت و فرزند در قید حضانت او بود میتواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و طبق قانون مدنی هم نفقه فرزند بر عهده پدر میباشد.

ابطال طلاق غیابی

زمانی که مرد از صدور حکم طلاق غیابی باخبر شد میتواند درخواست اعتراض( واخواهی) دهد. واخواهی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و پرونده طلاق مجددا بررسی میگردد و با بررسی مدارک ارائه شده حکم نهایی دوباره از سوی دادگاه صادر می‌شود.

مدارک لازم برای طلاق غیابی

به طور کلی مدارک لازم برای این نوع طلاق می‌تواند متفاوت باشد. ولی از طرف هر شخصی که اقدام شده باید شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج وجود داشته باشد. برای مثال اگر طلاق از طرف خانمی باشد که حق طلاق دارد و قصد طلاق غیابی رادارد باید به همراه مدارک گفته شده وکالت درطلاقش را نیز همراه داشته باشد.

به صورت کلی می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته، علت و نوع طلاق را توضیح دهید تا مدارک مورد نیاز برای طلاق را به شما بگویند

[WD_Button id=3117]

رای دادگاه – طلاق غیابی

پرونده کلاسه: …………….                                 شعبه:  ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران                            دادنامه شماره :………………

خواهان : خانم …………… با وکالت ………….. به نشانی ……………..

خوانده :  آقای …………. به نشانی …………..

خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفاتی قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص دعوی خانم ……… با وکالت ………… به طرفیت آقای ………… به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال ………که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیر قابل تحمل است چرا که مفارقت جسمانی چند ساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است.

دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج …….. مورخه …………  دفتر …… تهران و توجها به اظهارات وکیل زوجه و مؤادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چند ساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است، عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند ۸ از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل بنماید.

در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه حقوقی تهران

یک پیام بگذارید