ازدواج مجدد

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

Rate this post

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول چیست؟

یکی از سوالات متعددی که از وکلای گروه حق گرا پرسیده می شود این است که آیا در صورتی که زوج بدون اجازه همسرش اقدام به ازدواج مجدد نماید آیا مرتکب جرم شده و می شود اقامه دعوا نمود یا خیر در پاسخ به این سوال باید بیان نمود که مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول بدون رضایت زوجه یا بدون اجازه دادگاه جرم نیست. آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است. مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. همچنین مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، ” هر سردفتر رسمی که بدون اخذ …. حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد… به ثبت ازدواج اقدام کند….، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری، محکوم می شود.”

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که عدم جرم بودن ازدواج مجدد ربطی به عدم امکان ارائه دادخواست طلاق به خاطر عدم رعایت شروط ضمن عقد ندارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که به دلیل ازدواج مجدد شوهرتان و یا اقدام به خیانت توسط همسرتان قصد شکایت دارید پ با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم. مطمئن باشید وکلای شما در گروه حق گرا ضمن داشتن تخصص ، با انجام کار با قیمت مناسب ، شما را برای دریافت حکم منصفانه ، با قیمت مناسب ،یاری خواهند داد.

گروه وکلای حق گرا آماده است تا پرونده های مربوط به طلاق توافقی را از سرتاسر کشور و همچنین هم میهنان حاضر در سایر کشور ها را نیز پیگیری نموده و در سریعترین زمان ممکن ( حدود ۱۰ روز ) به نتیجه برساند.

حکم شرعی ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست؟

حکم شرعی ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول این است که این ازدواج صحیح بوده و اذن زن، تاثیری در بطلان یا عدم نفوذ نکاح صورت گرفته نخواهد داشت.

نمونه آراء قضایی صادره از محاکم در رابطه با ازدواج مجدد

اگر زوج اظهار نماید که اگر زوجه به زندگی مشترک برگردد حاضر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست اجازه ازدواج مجدد به زوج ، زوجه را بیش از این در عسر و حرج قرار میدهد و این با انصاف و عدالت قضایی سازگار نیست.
مطلبق بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح، اگر زوج بدون رضایت زوجه ازدواج مجدد نماید این امر از موجبات تحقق وکالت در طلاق برای زوجه است که با توجه به مطلق بودن کلمه ازدواج، شامل ازدواج دائم و موقت می شود.
سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به از جانب مرد در خصوص حقوق مالی زوجه اول مانند مهریه می تواند اماره ای بر عدم تمکن مالی زوج در دعوای اجازه مجدد زوج تلقی گردد.
ازدواج موقت مرد در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمکین خاص از زوجه ، موجب ایجاد تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر حق وکالت در طلاق برای زن اول به علت ازدواج مجدد نمی گردد به ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.
همین که دادگاه احراز کند که ازدواج مجدد زوج بدون اذن دادگاه بوده است وکالت در طلاق زوجه به موجب شرط ضمن عقد محقق می شود و حتی اگر زوج اثبات کند که ازدواج مجدد به دلیل ناشزگی زوجه صورت گرفته است باز هم تأثیری در موضوع نخواهد داشت.
اعلام رضایت زوجه در خصوص شکایت رابطه نامشروع از زوج، دلیل رضایت وی در خصوص ازدواج مجدد وی که قبلاً تحقق یافته محسوب نمی شود.
ازدواج مجدد مرد ، به شرح مذکور در بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح، که وکالت در طلاق برای همسر اول ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.
چنانچه در عقد نکاح ذکر شده باشد که در صورت ازدواج مجدد مرد، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به مطلق بودن کلمه ازدواج، شامل ازدواج موقت نیز می شود.
ازدواج مجدد مرد حتی اگر به دلیل نشوز زن باشد و به موجب رأی دادگاه ، چنانچه موجب بوجود آمدن اختلافات شدید و طولانی مدت با زن اول گردد و تحمل آن برای وی دشوار باشد می تواند از مصادیق عسر و حرج تلقی شود.

بیشتر بدانیم : مستندات قانونی حق حبس زن 

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

همانطورکه در ابتدا اشاره شد قانون حکمی برای مجازات ازدواج مجدد قرار نداده است ولی برای طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر، زن می تواند مستندات قانونی ذیل را به دادگاه ارائه نماید و از دادگاه تقاضای طلاق نماید : مطابق بند ۱۲ از شروط چاپی ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، چنانچه زوج بدون رضایت و اذن زوجه، همسر دیگری اختیار کند و شوهر این شرط را امضاء کرده باشد، زن اول می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این امر حکم الزام زوج به طلاق را بخواهد در واقع با ازدواج بدون رضایت همسر اول زن وکیل در طلاق خواهد شد.

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مرد تحت شرایط ذیل می تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند:

 • رضایت داشتن همسر اول.
  عدم ایفای وظایف زناشویی توسط همسر اول.
  تمکین نکردن زن از شوهر.
  ابتلاء زن به جنون.
  محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات ۵سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود وحکم مجازات در حال اجرا باشد.
  ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضرکه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده وادامه زندگی مشترک را غیر ممکن سازد.
  ترک زندگی خانوادگی از طرف زن که تشخیص آن با دادگاه است .
  عقیم بودن زن و دیگر عوارض و خصوصیات جسمی که نتواند صاحب فرزند شود.
  غایب مفقودالاثر شدن زن برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

ازدواج دائم مرد بدون رضایت همسر اول

یکی از شروط مندرج در سند نکاحیه ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه ( همسر اول ) می باشد. اگر این شرط به امضای زوج رسیده باشد و وی بدون اجازه همسر اول ، همسر دوم اختیار کند، زوجه با اثبات آن در دادگاه ، وکیل در طلاق خواهد بود و می تواند با ثبت دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر از طریق دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق را درخواست نماید.

ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه

مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین، در صورتیکه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری نماید و مرد این امر را در دادگاه اثبات نماید می تواند با طرح دادخواست صدور اجازه مجدد به دلیل ناشزه بودن زن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را نماید . بدون اینکه نیازی به اجازه همسر اول باشد.

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳که در بالا به آن اشاره شد زوج پس از اثبات موارد ذکر شده می تواند از دادگاه تجویز ازدواج مجدد را اخذ نماید بدون اینکه به نیازی به اجازه زوجه باشد.

سوال : در صورت ازدواج مجدد زوج به دلیل اثبات ناشزگی زوجه بدون رضایت زوجه ، آیا این حق برای زوجه به وجود میاید که از طریق دادگاه تقاضای طلاق به دلیل ازدواج مجدد نماید و یا به نوعی وکالت در طلاق برای زوجه به وجود می آید؟

به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه با زن دیگری ازدواج نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ب از شرایط ضمن عقد که در ردیف ۱۲ درج گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.

سوال : اگر مرد زن دیگری را صیغه ( ازدواج موقت ) نماید همسر اول می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

بین قضات دادگاه در این خصوص رویه ها و اختلاف نظرهای متفاوتی وجود دارد ولی به توجه به اینکه کلمه ازدواج در شروط ضمن عقد به صورت مطلق به کار برده شده و مقید نبست و هر ازدواجی ( دائم یا موقت ) را بدون رضایت همسر اول در بر می گیرد و به نظر میرسد در صورت اثبات زوجه در دادگاه حق طلاق برای زوجه ایجاد گردد.

سوال : اگر زوج بند ب شرط ۱۲ سند نکاحیه را امضاء نکرده باشد تکلیف چیست؟

اگر زوج بند ۱۲ شروط ضمن عقد را در سند نکاحیه که مربوط به ازدواج مجدد زوج است را امضاء نموده باشد زوجه می تواند با استناد این بند و اثبات آن در دادگاه تقاضای طلاق نماید. ولی چنانچه این بند توسط زوج امضاء نشده باشد زوجه میتواند بر مبنای عسر و حرج مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج نماید.

یک پیام بگذارید