روش‌ های اعتراض به حکم مهریه

Rate this post

روش‌ های اعتراض به حکم مهریه

یکی از حقوق مالی زن پس از ازدواج و مهم‌ترین این حقوق حق مهریه است. به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و می‌تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید.

البته در صورتی‌که مهر از نوع مهریه عندالاستطاعه باشد، زن برای مطالبه آن باید استطاعت و توانایی مالی شوهر را اثبات نماید.

در بیشتر مواقع در زمان مطالبه مهریه توسط زوجه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نشده و در نتیجه زن باید برای دریافت مهریه خود اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه، در دادگاه خانواده نماید.

روش های اعتراض به مهریه

نحوه اعتراض به میزان مهریه، شامل چهار روش قانونی بوده که بسته به میزان مهریه‌ای که مطالبه گشته و رایی که صادر شده، متضرر از حکم دادگاه می‌تواند با تنظیم درخواست خود براساس نمونه متن اعتراض، برای شکایت از رای اقدام نماید. روش‌ های اعتراض به حکم مهریه، عبارتند از:

واخواهی

در این نحوه اعتراض به حکم مهریه، رای صادر شده نسبت به شوهر به عنوان خوانده دعوا، غیابی بوده و لذا زوج حق دارد در صورتی‌که رای مهریه به ضرر وی باشد برای ثبت درخواست واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوای مهر اقدام نماید.

لازم به ذکر است که حکم مهریه در صورتی نسبت به شوهر غیابی محسوب می‌گردد که ابلاغیه وقت دادرسی به زوج یا وکیل وی، ابلاغ واقعی نشده، زوج یا وکیل او در جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده‌اند و رای صادره هم به هیچ کدام از این اشخاص ابلاغ واقعی نشده است.

تجدیدنظرخواهی

یکی دیگر از روش‌های اعتراض به حکم مهریه تجدیدنظرخواهی بوده که هم از جانب زن و هم از جانب شوهر، درصورتی‌که رای صادره در دعوای مطالبه مهر به ضرر آن‌ها باشد امکان‌ پذیر است.

برای استفاده از این نحوه اعتراض به حکم مهریه لازم است تا یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود داشته باشد.

این جهات، عبارتند از: «الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. ‌د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای. ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی.»

لازم به ذکر است که چنان چه در نمونه متن اعتراضی به حکم مهریه، صرفا به یکی از این جهات اشاره شده باشد، در صورتی‌ که جهات دیگر نیز وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر به آن جهات نیز رسیدگی خواهد کرد.

فرجام خواهی

در صورتی‌که مهریه به صورت وجه نقد است و خواسته دعوا، بیش از ۲۰ میلیون ریال (معادل ۲ میلیون تومان) بوده و همچنین رای مهریه از دادگاه بدوی خانواده (و نه دادگاه تجدیدنظر) صادر گردد، نحوه اعتراض به حکم مهریه به روش فرجام خواهی حقوقی است.

در این روش که یکی از روش‌های اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم بوده، لازم است تا حکم مهریه که از سوی دادگاه خانواده بدوی صادر گردیده، به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعی شده باشد.

چرا که در غیر این صورت و در حالتی که رای قطعی نباشد، محکوم علیه حق خواهد داشت تا با تنظیم و تقدیم نمونه متن دادخواست تجدیدنظرخواهی، برای اعتراض به حکم مهریه اقدام نماید.

اعاده دادرسی

این نحوه اعتراض به حکم مهریه نیز به منظور امکان اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم، توسط قانون‌گذار پیش‌ بینی شده و در صورتی امکان‌ پذیر است که یکی از جهات اعاده دارسی مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین داردسی مدنی، نظیر اینکه موضوع حکم توسط خواهان درخواست نشده یا اینکه حکم به بیشتر از مبلغ خواسته صادر گشته وجود داشته باشد.

همچنین به منظور اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم لازم است تا حکم صادر شده در دعوای مطالبه مهر به علت انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد.

اعتراض به رای بدوی مهریه
نحوه و مراحل اعتراض به حکم مهریه

مطابق مقررات نحوه اعتراض به حکم مهریه، دادخواست اعتراضی، برای اینکه مورد رسیدگی قرار گیرد، الزاما باید از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت شده و به مرجع مربوطه، ارسال گردد.

لذا، در تمام روش های اعتراضی، حتی اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم، معترض باید برای ثبت دادخواست خود، به یکی از این دفاتر مراجعه نماید.

لازم به ذکر است که در تمام روش های اعتراض به حکم مهریه، مهلت اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، ۲ ماه، بسته به مورد، از تاریخ ابلاغ رای مهریه یا انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی می باشد.
پکیج حقوقی مخصوص شرکتها، اشخاص، کلینیک های زیبایی و پزشکی

مدارک لازم برای اعتراض به حکم مهریه

هنگامی که شخصی، برای اعتراض به رای صادر شده در یک دعوا، نظیر اعتراض به حکم طلاق غیابی، اقدام می کند، علاوه بر اینکه باید دادخواست اعتراضی خود را بر اساس نمونه متن مربوطه و به روش درست، تنظیم کرده و این اعتراضیه را در مهلت قانونی، ثبت نماید، لازم است تا مدارک لازم را نیز به دادخواست خود ضمیمه کند.

اعتراض به حکم مهریه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و لذا، در این دعوا نیز شخصی که قصد اعتراض به رای دادگاه مهریه را داشته، لازم است تا مدارک لازم را ضمیمه دادخواست خود نماید. این مدارک، شامل موارد زیر می باشد:

  • رسید ثبت نام در سامانه ثنا یا همراه داشتن نام کاربری و کلمه عبور(کد ثنا).
  • کارت ملی و شناسنامه شخص اعتراض کننده به رای.
  • سند نکاحیه یا همان قباله ازدواج.
  • تصویر برابر اصل شده حکم دعوای مهریه و شماره پرونده.
  • سایر مدارکی که معترض، جهت اثبات ادعای خود، ملزم به ارائه آن ها می باشد. به عنوان مثال، چنانچه، شوهر، مدعی باشد که زن، برای بذل و بخشیدن مهریه خود اقدام نموده، لازم تا سند این ادعا نیز ضمیمه دادخواست گردد.

بیشتر بدانیم : هزینه حکم جلب مهریه

هزینه اعتراض به حکم مهریه

خدمات ارائه شده از سوی قوه قضاییه به اشخاص، غالبا رایگان نبوده و افراد متقاضی باید هزینه این خدمات را به دستگاه قضایی بپردازند.

در مورد اعتراض به رای مهریه نیز این قاعده، حکم فرما بوده و لذا، برای ثبت دادخواست اعتراض، لازم است تا هزینه قانونی آن پرداخت گردد.

هزینه اعتراض به حکم مهریه، یک مبلغ و نرخ ثابت نبوده و بسته به نحوه اعترض و روش انتخابی، متفاوت می باشد. بنابراین، در ادامه، به این سوال پاسخ خواهیم داد که در هر یک از روش های اعتراض به رای مهریه، هزینه اعتراض، به چه میزان می باشد؟

هزینه واخواهی، برای اعتراض به حکم مهریه، ۴.۵ درصد محکوم به می باشد.

هزینه تجدید نظر خواهی، برای اعتراض به رای مهریه، ۴.۵ درصد محکوم به است.

هزینه فرجام خواهی، برای اعتراض به حکم قطعی مهریه، ۵.۵ درصد محکوم به می باشد.

هزینه اعاده دادرسی، برای اعتراض به حکم قطعی مهریه، ۵.۵ درصد محکوم به است.

مطالبه مهریه، دارای راه ها و روش های متفاوتی، شامل مطالبه از طریق ثبت و مطالبه از دادگاه خانواده می باشد.
جهت مشاوره حقوقی فوری با وکلای پایه یک دادگستری با تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیرید.

اعتراض به رای تقسیط مهریه توسط چه کسی صورت می‌گیرد؟

اعتراض به رای تقسیط مهریه توسط زوجه انجام پذیر است. به ‌طور معمول دعاوی خانوادگی جزو دعاوی هستند که فرد برای اثبات ادعای خودش باید خودش وارد عمل شده و با ادله و مدارک محکمه پسند از حق و حقوق خودش در دادگاه دفاع کند.

اعتراض به رای تقسیط مهریه هم شامل همین شرایط می‌شود و زن باید دلیل اعتراضش را با مدارک و شواهد محکم مبنی بر متمکن بودن مرد، ثابت کند.
چگونگی اعتراض به رای تقسیط مهریه

بعد از صادر شدن حکم دادخواست مطالبه مهریه، به نفع زوجه زوج موظف به پرداخت مهریه است. بر اساس قانون، مرد باید یک لیست کامل از دارایی‌ های منقول و غیر منقول خود، تمام دارایی موجود در بانک ‌ها را به دادگاه ارائه کند. نحوه قسط بندی، میزان اقساط مهریه و شرایط ان متفاوت است و هیچ قانون خاصی برای ان وجود ندارد.

تصمیم گیری برای اعتراض به رای تقسیط مهریه به عهده قاضی پرونده است که بر اساس در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی مثل میزان دارایی مرد و توانایی او در پرداخت مهریه، نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند.

در این ‌صورت اگر حکم تقسیط مهریه صادر شده باشد، امکان اعتراض زوجه به ان وجود دارد. دراین زمان زوجه برای اعتراض به رای تقسیط مهریه باید از طریق مشاوره خانواده مجرب مشورت کرده و نسبت به رای صادر شده اعتراض کند و درخواستش را تهیه کرده و به دادگاه مربوطه ارائه کند تا مانع از تقسیط مهریه شود.

قطعیت حکم صادر شده برای قسط بندی مهریه به دو شکل صورت می گیرد: شرط اول این است که زوجین هیچ اعتراضی نسبت به حکم صادر شده ندارند و خواهان تجدید نظر حکم داده شده نیستند.

شرط دوم بدان‌ گونه است که یکی از زوجین نسبت به رای دادگاه و حکم صادر شده اعتراض داشته باشد و خواهان تجدید نظر باشد مثل درخواست اعتراض زوجه به تقسیط مهریه که در این صورت این درخواست اعتراض زوجه به تقسیط مهریه باعث تجدید نظر در رای دادگاه می شود و باید دوباره به پرونده رسیدگی شود.
اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مهریه

طبق اتفاق هایی (طلاق یا جدایی زوجین) که در سال های اخیر برای پرداخت مهریه صورت گرفته است و اینکه زنان نسبت به حق و حقوق خود آگهی لازم را به دست آورده اند وقتی به این درک برسند که توانایی زندگی با طرف مقابل خود ندارند برای درخواست مهریه خود سراغ دادگاه های خانواده و یا مراجع قضایی مربوطه می روند و طی درخواستی با همراه داشتن مستندات لازم از جمله سند ازدواج و اطلاعات شخصی خود (کارت ملی، شناسنامه و…) نسبت به گرفتن حق خود اقدام می کنند.

بر همین اساس از آنجا که عموما زوج (مرد) در پرداخت مهریه دچار وقفه می شود یا از دادن آن سر باز می زنند. این حق به زنان یا وکیل آن ها داده شده است تا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه یا مراجع قضایی مربوطه نسبت به رای دادگاه اعتراض خود را اعلام نماید.

یک پیام بگذارید