جعل سند

جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

۵/۵ - (۱۲ امتیاز)

سفید امضا به برگه‌ای گفته می‌شود که امضای شخصی در آن قرار دارد. این برگه اغلب به صورت امضاء شده و بدون متن یا با متن ناقص، به دیگری سپرده می‌شود. افراد معمولاً این سفید امضا را به علت اعتماد به ‌طرف مقابل به او می‌دهند. هدف از سپردن سفید امضا نگهداری یا استفاده از آن برای کار معینی است. اگر طرفین توافق کنند که در زمان مراجعه صاحب امضا، امین سفید امضا را پس بدهد، ولی امین از این سفید امضا علیه صاحب آن استفاده کرده باشد، جرم سوءاستفاده از سفید امضا واقع شده ‌است.

در این شرایط، صاحب سفید امضا با مراجعه به دادگاه، نمونه لایحه سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی‌ که قصد دارید برای پیگیری شکایت جرم سوءاستفاده از سفید امضا اقدام کنید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. این قرارداد یکی از انواع لایحه برای چک یا از انواع لایحه دفاعیه چک است که در شرایط لزوم استفاده می‌شود.

فهرست مطالب

نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا درباره چیست؟

یکی از مواردی که همواره موجب بروز مشکلاتی برای صادرکننده چک می‌شود، چک سفید امضا است. چک وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول محسوب می‌شود. در معاملات افراد، خصوصا داد و ستدهای تجاری، چک نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. یکی از اقداماتی که موجب ورود ضرر به صادرکننده چک می‌شود، چک سفید امضاء است. این چک توسط صادرکننده به شخص دیگری واگذار می‌شود. به علت اینکه در چک سفید امضاء مبلغی قید نشده ‌است، زمینه سوءاستفاده از آن برای دارنده فراهم می‌شود.

مطابق مقررات قانون چک، اگر ثابت شود که چک سفید امضا بوده ‌است، صادرکننده آن تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت. چک سفید امضا معمولاً برای انجام کار یا تعهد یا برای اطمینان به دارنده آن داده می‌شود. همچنین ممکن است صادر کننده به ‌علت اعتماد به امین این چک را به او بسپارد. در صورتی ‌که امین از این چک سوءاستفاده کند و آن را برای خودش یا دیگری استفاده کند؛ مرتکب جرم سوءاستفاده از چک سفید امضا شده‌ است.

در این حالت، صادر کننده چک می‌تواند علیه متهم شکایت کند. پس ‌از آن با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و ارائه مدارک مناسب، در این زمینه توضیحات لازم را به قاضی ارائه دهد. دادگاه با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و مدارک و دلایلی که ارائه‌ شده است، حکم مناسب را صادر می‌کند.

بیشتر بدانیم : نحوه اثبات سفید امضا  

نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای تشخیص سوءاستفاده از سفید امضاء

زمانی‌ که شاکی لایحه دفاعیه سفید امضا را به دادگاه تقدیم می‌کند، لازم است که سوءاستفاده از سفید امضا را توسط طرف مقابل ثابت کند. برای اینکه عدم انطباق خط امضا کننده با محتوای متنی ثابت شود، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیاز است. کارشناس خط به وسیله دستگاه‌ها و وسایل پیشرفته، عدم انطباق متن و امضا را بررسی می‌کند. این کارشناس بعد از بررسی امضا و متن این سفید امضا درباره زمان و تعدد خط‌ها نظر خود را اعلام می‌کند. قاضی با توجه به محتوای لایحه سوءاستفاده از سفید امضا و نظریه کارشناسی و سایر مدارک، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

بررسی موارد کاربرد لایحه دفاعیه سفید امضا

گاهی اعتماد مردم به یکدیگر ممکن است نتایج زیان‌باری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. بسیاری افراد به ‌علت اعتماد به فردی، سفید امضاء خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهند. این سفید امضا ممکن است یک برگه یا چک یا مواردی مانند آن باشد. زمانی‌ که امضای شخصی در یک برگه وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن برای دارنده فراهم می‌شود. در این حالت هر گونه اقدام دارنده سفید امضاء که موجب ورود ضرر به صاحب امضاء شود، موجب تحق جرم سوءاستفاده از سفید امضا می‌شود.

کاربرد لایحه دفاعیه سفید امضا در جایی است که صاحب امضا قصد دارد از طریق دادگاه کیفری، شخصی که از سفید امضاء او سوء استفاده کرده ‌است را مجازات کند. در این حالت، صاحب امضا به ‌عنوان شاکی، نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. در مقابل، شخصی که سفید امضاء به او سپرده شده‌ است، می‌تواند دفاعیات خود را در نمونه لایحه سفید امضا بنویسد. بعد آن را به دادگاه تقدیم کند. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به محتوای لایحه دفاعیه سفید امضا درباره این‌ موضوع تصمیم خود را اعلام می‌کند.

لایحه دفاعیه سفید امضا با ذکر یک مثال

شخصی را در نظر بگیرید که چک سفید امضایی را به دیگری می‌سپارد تا آن را برای تهیه لوازم پزشکی یک کلینیک درمانی استفاده کند. در این حالت امین بدون توجه به خواسته صاحب چک، مبلغ قابل‌ توجهی را در آن نوشته و وجه آن را از طریق بانک دریافت می‌کند. صاحب چک از این ‌موضوع مطلع می‌شود و علیه او شکایت می‌کند. پس ‌از آن در لایحه سوءاستفاده از سفید امضا توضیحات کامل را مطرح می‌کند. در صورتی ‌که صحت ادعای او برای دادگاه محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

اگر چک سفید امضا را به عنوان امانت نزد شخصی می‌سپارید، علاوه براین لایحه، می‌توانید از لایحه خیانت در امانت چک نیز استفاده کنید. در خصوص این لایحه نیز پیش‌تر مقاله‌ای منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را مطالعه کنید.
چه زمانی نیاز به استفاده از لایحه دفاعیه سفید امضا است؟

زمانی ‌که جرم سوءاستفاده از سفید امضا محقق می‌شود، لایحه دفاعیه سفید امضا توسط طرفین به دادگاه تقدیم می‌شود. شاکی برای بیان خواسته خود و متهم برای دفاع از خود، نمونه لایحه سفید امضا را تنظیم می‌کنند. در صورتی‌ که قاضی به وقوع جرم سوءاستفاده از سفید امضا علم پیدا کند، مجرم را به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌کند. فرض کنید شخصی سفید امضائی را نزد طرف مقابل به امانت قرار دهد. در صورتی ‌که امین در این سفید امضا با سوءنیت اموالی را به نام خود منتقل کند، مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا شده است.

در این حالت، صاحب امضاء می‌تواند علیه او شکایت کند. پس ‌از آن با تقدیم لایحه سوءاستفاده از سفید امضا و ارائه دلایل و مدارک مناسب، تحقق این جرم را ثابت کند. اگر قاضی وقوع جرم سوءاستفاده از سفید امضا را احراز کند، به مجازات مجرم حکم می‌دهد. گاهی ممکن است شخصی در برابر انجام کاری، سفید امضایی را به دیگری بدهد تا او خواسته مورد نظرش را در آن وارد کند. در این حالت دارنده سفید امضاء را متناسب با میزان خدماتی که انجام داده ‌است، در آن وارد می‌کند.

چنانچه صاحب امضاء به ‌علت خصومت شخصی یا به دلیل آسیب به جایگاه طرف مقابل علیه او به جرم سوءاستفاده از سفید امضاء شکایت کند، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. این شخص در متن نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا درباره علت دریافت چک و خدماتی که انجام داده‌ است، به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. اگر قاضی صحت اظهارات متهم را تایید کند، حکم برائت او را صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۸

بر اساس این نظریه مشورتی، در چک‌های سفید امضا که به دارنده چک داده می‌شوند، ظاهر امر این است که به دارنده برای پر کردن آن تفویض اختیار داده شده است. بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک سفید امضاء توسط دارنده آن جرم محسوب نمی‌شود. تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضا به وجود عناصر و ارکان مادی این جرم، وجود رابطه امانی یعنی سپردن چک و استفاده از آن در مواردی غیر از موضوع امانت، به ضرر صاحب حساب بستگی دارد. همچنین لازم است که تحصیل مجرمانه چک بر اساس رای قطعی دادگاه کیفری احراز شود.

————–


 

فصل اول:

مقدمه

بدون شک تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و علم در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد و در جهت دستیابی به این هدف قوانین ابزاری است در دست وی که ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت می کند. می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی و بعد معنوی، که بعد مادی وی بیشتر به انسان تسلط دارد و او را به ناخواه در مسیری می اندازد که برای آن مسیر قدرت و حاکمیت قانون در روابط آن بایستی حکمفرما باشد، بالیقین اسناد یکی از ابزاری هستند که سالیان سال است در روابط اجتماعی و اقتصادی وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئنی هستند که به کمک انسان می آیند.بالطبع آن جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر این اسناد هم از مشکلات متعاقب آن خواهد بود

هدف ما در این مقاله بررسی اجمالی اسناد و تعاریف آنها، و به طور خاص پرداختن به جرم جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء  است که قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل خیانت در امانت بدان اشاره نموده، به همین علت ناگزیریم ابتدا به بررسی جرم خیانت در امانت بپردازیم و در ادامه از آنجایی که سند یک عنوان کلی است که در حقوق ما مصادیق فراوانی از جمله عادی و رسمی، تجاری و غیرتجاری و غیره … دارد لذا جهت پرهیز از اطاله کلام تنها به عنوان نمونه به بررسی چک سفید امضاء به عنوان پرکاربردترین سند تجاری بپردازیم، لیکن با توجه به عنوان تحقیق به نظر می رسد برای شروع بهتر است ابتدا به اختصار توضیحاتی در باب ماهیت اسناد و انواع آن و سپس بررسی ماهیت مهر، امضاء، اثر انگشت و … که افراد در روابط بین خود به کار می برند، در حقوق موضوعه ایران اشاره ای داشته باشیم تا شناختی از آنها داشته و بتوانیم سوءاستفاده از آنها یا خیانت در نگهداری آنها را بررسی نماییم.
………………………………………………………………..
بیشتر بدانید : مالیات بر ارث……………………………………………………………..

فصل دوم: مفهوم سند سند

به مفهوم اعم، در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»(ماده ۱۲۸۴ ق.م). بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد.«… نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده باشد یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند …» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند: عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود. درهرحال «نوشته» را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثرانگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

بخش اول- انواع سند

اگرچه اسناد متنوع می باشند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی نمود؛ اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است (ماده ۱۲۸۶ ق.م) مبحث نخست- اسناد رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ق.م«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد، این ارکان در زیر نام برده می شود: تنظیم به وسیله مامور رسمی رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

گفتار اول- انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده اند اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها، اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری، اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت، اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، برای مثال پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود زیرا دارای ارکان مزبور است.

مبحث دوم- اسناد عادی

گفتار اول– مفهوم سند عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ ق.م«هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
بند اول- امضاء، رکن سند عادی
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا در خود سند می شود. در این مورد ماده ۱۳۰۴ ق.م مقرر داشته:«هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده باشد و در نوشته علی حده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء کننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است». هرچند در بسیاری از مواد قانونی کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.
بند دوم- تعریف امضا
هرچند قانونگذار در حقوق ایران تعریفی از امضا و عناصر متشکله آن بعمل نیاورده ولی حقوقدانان فارغ از آن نبوده و از جهات متعددی به آن پرداخته اند. در یک تعریف جامع، امضاء عبارت است از: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد(عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست.(۱) در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ ق.م نباید نشان از بی اعتباری آن شمرده شود؛ ماده ۲۱۶ ق.ج نیز این امر را تایید می نماید. از سوی دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ ق.م امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است( ماده ۱۴ ق.ت و ماده ۱۲۹۷ ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است.

در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود. هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هریک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل ملازمه با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود. عناصر تشکیل دهنده امضا عبارتند از
اول) نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت اینست که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
دوم) نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت، حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری.
سوم) صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
چهارم) نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود او نوشته باشد یا نه. قانونگذار ما فرق نمیگذارد که محل امضاء در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۴ قانون مدنی)
بند سوم- تعریف اثر انگشت
اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید می باشد. چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا” با دیگری یکسان و مشابه نیست.
آسوریان و چینی های باستان، اولین اثرانگشت ثبت شده به همراه امضای اسناد قانونی را به منظور تعیین هویت مورد استفاده قرار داده اند. در دوران پیشرفته، مجموعه ای از اثر انگشت ها از طریق قرار گرفتن سرانگشت در جوهر یا ماده شیمیایی مخصوص و گردش انگشت بر روی یک سطح یا اخیرا” قرار گرفتن سرانگشت برروی صفحه مخصوص وپرینت گرفتن و اسکن دیجیتالی از رایانه بدست می آیند.
بند چهارم- جایگاه امضا و اثرانگشت
در حقوق ثبت هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص با وجود مساعدتی که تکنولو‍ژی های جدید در تبیین و تجزیه و تحلیل نمودن خطوط اثرانگشت نموده اند قابلیت استناد بسیار زیادی از جهت حصول یقین در تعلق آن اثر به شخص خاص دارد لیکن قانونگذار ایران اولویت و ارجحیت را به امضا ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش بینی نموده است. و ازجمله تکالیف سردفتر هنگام تنظیم سند باستناد ماده ۱۸ قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضا اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است.

نکته اول – حسب صراحت ذیل ماده ۶۷ قانون ثبت، معامله کننده بی سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. علیهذا چنانچه اشخاص بی سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند نمی توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه بصورت تکلیفی می بایست اثر انگشت آنها گرفته شود.

نکته دوم- در مواردی که شخص امضا کننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده لیکن نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می رسد اخذ اثرانگشت منع قانونی نداشته باشد زیرا اولا” آنچه ماده ۶۳ قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه میشود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت. وینست جی نوفو- مجله کانون-مقاله لزوم اثرانگشت درمعاملات ثبتی حربه ای درمقابل تقلب اسناد-ترجمه علی رضایی –شماره ۶۴ سال ۸۵ ثانیا” کلمه امضا در بسیاری از مواد این قانون به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده ۶۵ قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، تصدیق مندرجات سند می باشد. ثالثا” با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضا اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است علیهذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی است. رابعا” ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا” آگاهی داشته باشند لیکن به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند امضا کنند بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا” می بایست اثرانگشت گرفته شود.

نکته سوم – بعضا اشخاصی بی سواد اعلام میدارند دارای مهراسم یا مهرامضا بوده و تقاضای استفاده از آن را ذیل اسناد دارند. هرچند از لحاظ تاریخی در ایران از ابتدای دوره اسلام تا طلوع مشروطیت، مهرنقش مهمی در روابط فردی و اجتماعی و اداری داشته و فرمانها و اسناد و نامه های رسمی و غیررسمی و غیره بااثر مهر، رسمیت پیدا می نموده است که معمولا” در پیشانی فرمانها و نامه ها قرار میگرفت لیکن امروزه درتمام مقررات ثبتی، استفاده از مهر باستثناء یک مورد که در بند ۴ ذیلا” به آن اشاره خواهد شد، درهیچ جای دیگرپیش بینی نشده است لذا به کار بردن مهر نه تنها جایگزین امضا و اثرانگشت نخواهد بود بلکه اخذ اثر مهر در کنار امضا و اثرانگشت نیز محمل قانونی نخواهد داشت. همچنین بحث خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضا مقرر درماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی نیز موضوعا” و مصداقا” درتنظیم اسنادرسمی در دفاتر منتفی است چرا که حسب تکلیف ماده ۲۵ آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی هیچیک از اوراق نباید قبل از تنظیم آن، توسط اصحاب معامله امضا گردد. علومی – محمد – مجله کانون .شماره ۷۷ سال ۱۳۸۶-مقاله تاریخچه

نکته چهارم- درخصوص نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد بند ۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی، راهکارهای مناسب و استاندارد برای اخذ اثر انگشت را پیش بینی نموده است لیکن در مجموعه قوانین سال ۱۳۱۲ در بخشنامه شماره ۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۱۲ علاوه بر موارد مذکور در بند ۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی به راهکار مناسبی در صورت فقدان انگشت سبابه اشاره داشته که ذیلا بدان اشاره می شود. بند ب بخشنامه مرقوم مقرر می دارد در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر امضاء کننده دست راست نداشته باشد اثر یکی از انگشت های دست چپ با قید به اینکه اثر کدامیک از انگشت دست چپ است. بند ۶۹۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هردو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضا دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد.

نکته پنجم- در خصوص تعدد امضا اصولا” دو سوال اساسی مطرح است.

اول اینکه آیا اشخاص می توانند در یک زمان دارای دو نمونه امضا باشند؟ به عنوان مثال شخصی برای امضا سند رهنی به دفترخانه مراجعه و امضای همیشگی خود را ذیل اسناد و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضا دیگری که مدعی است امضا بانکی وی می باشد معمول می دارد. بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد رسمی و مخدوش شدن اعتبار و جایگاه آنها خواهد شد (بویژه وقتی که شخص، مدعی بیش از دو امضا برای اقدامات حقوقی خود باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت. بی تردید اگر استفاده از امضاهای متعدد با سوء نیت و جهت تضییع حقوق دیگران و بردن مال غیر صورت گیرد از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و پیگرد کیفری خواهد بود.

سوال دوم اینکه آیا اشخاصی می توانند در طول زمان نمونه امضا خود را تغییر دهند پاسخ این سوال با توجه به استدلال های فوق به نظر می رسد می تواند مثبت باشد مشروط بر آنکه اولا” اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود ثانیا” بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد. چنانکه ملاحظه می گردد هیچیک ازشائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل و دلایل دیگری که قبلا” به آنها اشاره شد جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران مغفول مانده است و جا دارد در احیا و به کارگیری آن با دید اولویت نسبت به امضا، اقدامات لازم معمول گردد. بند پنجم- امضای الکترونیکی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده ۲ قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد». بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نمی باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می گیرد، هر علامتی(برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاءکننده داده پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می شود(مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است). در ماده ۱۰ همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد:

نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد. هویت امضاءکننده داده پیام را معلوم نماید.

به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

به موجب ماده ۷ آن:«هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاءالکترونیکی مکفی است»؛ البته هرگاه نوشته موردنظر الکترونیکی باشد.

گفتار دوم–

سند سفید امضاء امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضاء بوده است، بدین معنا که امضا سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می شود و بار دلیل سفید امضاء بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضاء بودن سندی عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند(در صورتی که برگ، بدون نوشته امضاء شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضاء تکمیل شده(در صورتی که بخشی از آن پیش از امضاء تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟

در حقوق فرانسه با تاکید بر خطری که سند سفید امضاء برای امضاء کننده دارد نظر داده شده که سند سفید امضاء، حسب مورد پس از تنظیم یا تکمیل، علیه امضاءکننده به عنوان سند عادی، دلیل است. اما باید توجه داشت که در حقوق فرانسه در تمام مواردی که تنها یک طرف متعهد است، سند عادی که گویای تعهد یک طرفه می باشد ممکن است تنها در یک نسخه تنظیم شود. افزون بر آن به موجب ماده ۱۳۲۶ ق.م.ف اصلاحی ۱۳ مارس ۲۰۰۰ در تمام مواردی که سند عادی حاوی تعهد یک طرفه است متعهد باید مبلغ پول و یا مقدار کالایی را که حسب مورد تعهد بر پرداخت و یا تحویل آن نموده«به دست خود» با «اعداد» و «حروف» در سند قید نماید.

از سوی دیگر اگر حقوقدانان فرانسه سند عادی سفید امضاء را علیه امضاءکننده دلیل می شمارند، در مثال هایی که می آورند تنها به سند گویای پرداخت وجه و یا تحویل کالا اشاره می نمایند. در حقوق ایران نظر داده شده که«… تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می کند و می پذیرد… ». بنابراین نظر، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء خوانده باید نه تنها سفید امضاء شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید که«… از این امضاء سوءاستفاده شده است؛ یعنی امین و نایب امضاءکننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است».

در تایید این نظر به ماده ۶۷۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء را جرم می داند و قاعده« لیس علی الامین الا الیمین» نیز استناد شده است. اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضاء به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی توان در تمام موارد دارنده سفید امضاء را در نوشتن هرچه در سند آمده نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهد آوری که به نمایندگی از موکل انجام داده اثبات نماید، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضاء آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود بر دوش نماینده است و در نتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.

برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاءکننده آن را بی آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است. بنابراین نظری که سفید امضاء را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاءکننده را مدعی مخالفت متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند می داند، قابل دفاع نمی باشد. آرایی که در این خصوص دیده شده نیز موید نظر مزبور نمی باشد.

گفتار سوم

– انواع سند عادی ویژگی اسناد عادی، در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هریک یا هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارند، اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثرانگشت منتسب الیه است بنابراین اسنادی مانند چک، سفته، برات، سهام شرکت ها، فیش پرداخت وجه به حساب بانکی، قولنامه، مبایعه نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، رسید عادی دریافت وجه یا مال، بیمه نامه، تقسیم نامه عادی، توافق نامه عادی، بارنامه، قبض انبار، نامه های خصوصی و … سند عادی شمرده می شوند.

این اسناد نه تنها قابل شمارش نیستند، بلکه دسته بندی دقیق و جامع آنها نیز شدنی نیست، در عین حال چند دسته مهم آنها در زیر آوردی می شود. اسناد تجاری کلیه اسنادی را دربر می گیرد که بین تجار رد و بدل شده و معمولا قابل معامله می باشند. نه تنها چک، سفته و برات بلکه اسنادی مانند بارنامه و قبض انبار را هم دربر می گیرند و در هر حال سند عادی شمرده می شوند. دفاتر تجاری سایر اسناد عادی

فصل سوم:

خیانت در امانت یکی از جرایمی که از موضوعات روز حقوقی محسوب می شود «خیانت در امانت» است.

از آنجایی که موضوع تحقیق ما«سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می باشد و همانطور که اشاره شد قانونگذار این جرم را در قالب یک ماده ذیل فصل خیانت در امانت در ق.م.ا عنوان نموده است ناگزیر ابتدا باید جرم خیانت در امانت را بررسی نماییم و سپس ماهیت جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را تحلیل نماییم.

بخش اول-

تاریخچه خیانت در امانت در حقوق ایران

مبحث نخست-

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرند، مجازات این جرم رااز شش ماه تا ۳ سال حبس تعین کرده بود و در انتهای ماده اشعار می داشت که مجرم به علاوه ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.بدین ترتیب قانونگذار برای این جرم مجازات حبسی بیش از مجازات مقرره برای جرم کلاهبرداری(یعنی ۶ ماه تا دو سال ) را تعیین کرده است.

با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۲۴۱ (اموال، اجناس، امتعه، بلیط های بانک، نوشتجات) رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاههای ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیر منقول نمی باشد. این تمایز بین اموال منقول و غیرمنقول بدان معنی بود که اگر کسی خانه گران قیمت خود را برای مدت معینی به شخص الف و کتاب خود را به شخص ب می سپرد و پس از پایان مدت مقرر هردو، نسبت به تصاحب اموال سپرده شده به آنها اقدام می کردند خیانت در امانت در مورد دوم محقق شده ولی درمورد اول که باعث ورود ضرر بسیار بزرگتری به مالک می شد محقق نمی گشت.

این تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول از ماده ۴۰۸ قانون جزای وقت فرانسه به ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی راه یافته بود. دلیل پذیرش این تمایز در حقوق فرانسه آن است که قبلا در این کشور به پیروی از حقوق روم خیانت در امانت و سرقت تحت عنوان واحدی قابل مجازات بودند و موضوع این جرم واحد (باتوجه به این که ارتکاب سرقت فقط در مورد اموال منقول صادق است) فقط اموال منقول بود. هرچند که بعد ها خیانت در امانت در حقوق فرانسه عنوان مستقلی پیدا کرد، لیکن این جرم خصوصیت قبلی خود را همچنان حفظ نمود یعنی اینکه فقط علیه اموال منقول قابل ارتکاب بود.

قانونگذار ما نیز با بازنویسی ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه تحت عنوان ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی عین همین خصوصیت را برای جرم خیانت درامانت درحقوق ایران پذیرفته بود. درکنار ماده ۲۴۱ که جرم خیانت در امانت را مورد حکم قرار داده بود مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مجازات عمومی دوصورت از صور خاص جرم خیانت در امانت یعنی به ترتیب سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مطرح و مورد حکم قرار داده بودند.

مبحث دوم-

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ درکمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹ ، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده ۱۱۹ جرم عام خیانت در امانت و مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورترین و سوء استفاده از سفید مهر را مورد حکم قرار داده بودند. با تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ ماده ۶۷۴ به جرم عام خیانت در امانت، ماده ۶۷۳ به سوء استفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداختند.

ماده ۱۱۹ که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه، نوشتجاتی از قبیل سفته، چک، قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بود که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.»

با عنایت به متن ملاحظه می شود که قانونگذار درصدر ماده کلمه ابنیه را جایگزین امتعه که درماده ۲۴۱ منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود. البته به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده است.(همانطور که دربسیاری از مجموعه های قوانین به تبعیت ازمتن اولیه قانون کلمه «اجاره» نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود و موید این نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیر منقول را درمحدوده این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یاتجاری اجاره ای بعد از زمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه نمی توان مستاجران را در قالب خیانت در امانت تعقیب کرد.) با تصویب قانون تعزیرات درسال ۱۳۷۵ قانونگذار نقطۀ پایانی براین ابهامات گذارد، ماده ۶۷۴ که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد، اشعار می دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد، شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»

بخش دوم-

ماهیت جرم خیانت در امانت خیانت در امانت موضوع فصل ۲۴ قانون تعزیرات است، موضوع مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی. اصل جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ است و در ماده ۶۷۳ جرمی که درحکم خیانت در امانت است ذکر شده به نام سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء. در ماده ۶۷۴ آمده که اگر کسی اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی ازقبیل سفید چک، قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و یا برای هر کار دیگر، با اجرت یا بی اجرت به کسی داده باشد، بنابراین بوده که این اموال و نوشته های داده شده مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، ولی شخصی که این اموال و نوشته ها در نزدش بوده آنها را مسترد نکرده یا به مصرف معینی نرسانده بلکه آنها را به ضرر مالک یا متصرف قانونی اش استعمال و تصاحب کرده، تلف کرده و یا مفقود نموده و به عنوان خیانت در امانت حبس ۶ ماه تا ۳ سال خواهد داشت. در این عبارتی که ذکر شد شرایط زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شد که عبارتند از: ۱- مرتکب این جرم چه کسی است؟ در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت های مختلفی امین محسوب شود.

الف) به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را دراختیار دیگری قرار داده است و آن شخص این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته؛ کسی که تحویل گرفته امین است و کسی که مال را داده صاحب مال. در این مفهوم و صورت اولا حتما دادن و گرفتن بایستی باشد، یعنی صاحب مال خودش و با اختیار و با دستان خودش مال را تقدیم دیگری کرده و آن دیگری نیز با اختیار و با دستان خودش مال را می گیرد، پس دادن و گرفتن رخ داده است.

ب) از مفهوم امین، آنجایی که دادن و گرفتن درکار نیست بلکه به حکم قانون شخص امین محسوب می شود(که این موارد را باید صراحتا در قانون پیدا کنیم) مثلا در جایی از قانون مدنی آمده که اگر کسی مالی را پیدا کند نسبت به آن مال امین محسوب می شود. اینجا صاحب مال آن را به طرف نداده تا نگه دارد. به این مفهوم، مفهوم حکمی امین می گویند یعنی به حکم قانون است. ید شخص امین نسبت به مال مورد امانت، ید امانی است و ید شخص غاصب که قهرا مال دیگری را برمی دارد و متعلق به خودش می کند، ید ضمانی است.

گفتار اول-

آثار «ید امانی» و « ید ضمانی»: کسی که ید امانی دارد زمانی نسبت به مال مورد امانت مسئول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید ضمانی در هر صورت آن شخص مسئول تلف مال است، چه تعدی و تفریط بکند، چه تعدی و تفریط نکرده باشد، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است. در ید امانی، چه به مفهوم اصلیاش و چه مفهوم کلیاش، امین مسئولیت مدنی آن مال را خواهد داشت، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد«یعنی صاحب مال، مال را در اختیارش قرار داده، نه به حکم قانون» و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسئولیت امین در مسائل کیفری با مسائل مدنی، یک رابطه امانتی است که امانت به مفهوم اصلی باشد، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسئولیت امین فقط مدنی است و آنجائی که امین مسئولیت کیفری دارد به تبع آن مسئولیت مدنی هم دارد.

۲- دهنده مال:

در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد. پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیاندیده شخص صاحب مال خواهد بود حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم میتواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی، هر کس که مال را به امانت سپرده میتواند شکایت کند و مدعی شود.

۳- موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول میشود و هم شامل اسناد یا نوشتههایی که مال محسوب میشود یعنی در این نوشتهها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند اگر نزد دیگری امانت باشد، میتواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند. حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود.

۴- در دادن این اموال به دیگری، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همانها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود، یعنی ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری، امانت است. مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیلهای از خود را نزد طرف نگه میدارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانوادهاش را به منزل بازگرداند، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند. بنابراین نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد، مهم این است که با توجه به رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود، حال چه اجاره، چه رهن، چه وکالت و چه خود امانت باشد.

۵- نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود. مثلاً به شخصی پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد، و او به جای واریز به آن صندوق پول را به شخص دیگری داده، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است.

۶- از حیث عنصر مادی جرم، یعنی اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود؟ مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در ۴ مورد بیان شده است: الف ـ استعمال کند: یعنی مورد بهرهبرداری قرار دهد و استفاده شخصی کند، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بردارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایهکشی کند و انسان را سوار کند، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند. ب ـ تصاحب کند: یعنی صاحب شدن، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد. گاهی طرف سوء استفاده میکند ولی نمیخواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر میدارد. ج ـ تلف کند: یعنی خسارتی به این مال وارد کند، که خسارت یا تلف جزء است یا تلف کل. د ـ آن را مفقود کند: مال را عمداً و با اختیار خودش گم کند بدون اینکه تلف شود. شرط مهم در افعال مادی این است که چون در خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد یعنی خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود، خود شخص مفقود کرده به عمد.

گفتار دوم–

آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت در مورد آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت آقای دکتر میرمحمد صادقی می گوید: «این جرم یک جرم آنی است نه مستمر به عبارت دیگر در همان لحظه ای که یکی از چهارفعل مصرح درقانون بر روی مال مورد امانت انجام می شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیاز به استمرار ندارد. » آقای بهمن کشاورز نیز قائل به آنی بودن این جرم میباشد. در یکی از آراء دیوان عالی کشور نیز آمده است «خیانت در امانت اعم از تصاحب یا تملک یا تلف یاتصرف غیرمجاز درمال موضوع امانت از جرایم مستمر نبوده » ولی به نظر برخی دیگر از حقوق دانان درچهار موردی که به عنوان عنصر مادی بزه خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ذکرشده «استعمال» مال مورد امانت مصداق جرم مستمر بوده ودرسایر موارد مذکور این جرم از جرایم آنی خواهد بود. زیرا استعمال ملازمه با زمان دارد درحالی که تصاحب و تلف و مفقود نمودن آنا محقق می شود از این رو خیانت در امانت جرمی است که عنصر مادی آن ممکن است آنا و یا مستمرا واقع شود. چند نکته: مجازاتی که قانون گذار برای جرم خیانت در امانت درنظر گرفته است ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. فردی که مالی را نزد شخص دیگری به امانت می گذارد و او مرتکب جرم خیانت در امانت می شود می تواند شکایتی را با ذکر مشخصات خود و طرف مقابل، آدرس و زمان و مکان وقوع جرم، نوع مال، خسارات وارده، دلایل و شواهد به دادسرای عمومی و انقلاب ارائه کند که بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده به دادگاه عمومی جزایی محل ارسال و بعد از انجام دادرسی برای متهم مجازات تعیین می شود. این رای قابل تجدیدنظر است و شاکی نیز می تواند دادخواست مطالبه خسارت خود را تا نخستین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه کند که بعد از رسیدگی رای مقتضی صادر می شود. لازم به ذکر است که جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود، بنابراین در این جرم با گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نمی شود اما گذشت شاکی از موجبات اعمال تخفیف است و گذشت زمان هم بر این جرم تاثیری ندارد و اجرای مجازات مشمول مرور زمان نیست مگراینکه وقوع جرم مربوط به قبل از تصویب قانون عفو عمومی محکومان مصوب سال ۵۸ باشد. در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته، برای گرفتن خسارتهای مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود.

 

بخش سوم-

 

صور خاص جرم خیانت در امانت قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است که در این مبحث آنها را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث نخست-

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض، حواله، برات، فته طلب، چک، مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و بالاخره هرچیز که موجب الزام می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت.

در این بحث ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ انجام شده می پردازیم. عمل مادی (فیزیکی) عمل فیزیکی عبارت از اخذ نوشته یا سند بود، بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید با سوءاستفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوءاستفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز از شمول ماده خارج است. حال سوالی که پیش می آید این است که آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن یعنی معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد به کار برده است؟

نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود، مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار نمی باشند چرا که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند و نیاز بیشتری به حمایت قانون دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.

ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوءاستفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخص غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات محکوم کنیم.

ثالثا: دقت در ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور از شخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یا قیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت، در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از وی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات میگشت.

قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ماده ۵۹۶ را جایگزین ماده ۱۱۷ سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم، عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده ۵۹۶ افزود. اکنون ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده ۱۱۷ سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده ۱۱۷ تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم:

«هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی…. بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمۀ «شخصی» یای وحدت است و بدین ترتیب، ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است. ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال ۷۵، ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء، ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.

مبحث دوم-

خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس می باشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد، مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است که جایگزین ماده ۷۵ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ شده است. «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها… وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد». برای تحقق جرم موضوع این ماده شرایطی لازم است:

اولا : مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی و یا پیمانی باشد. بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند. بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم شدن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.

ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره ۴۲۱۸/۷/مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه. لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده ۵ فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاده کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود. شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »
………………………………………………………………..
بیشتر بدانید : آنچه که کارمندان باید در زمینه کار و شغل بدانند
……………………………………………………………..

مبحث سوم-

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء ماده ۱۱۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل میداد اشعار می داشت:«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد.» بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را دربر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری می داد و از وی می خواست که متن مشخصی را برروی آن بنویسید ولی گیرنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء میگردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال ۱۹۸۱ تحت عنوان جعل قابل پیگیری می باشد.

به نظر می رسد که برای تحقق این جرم برطبق ماده ۱۱۸ سابق ورود خسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشتن مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی میگردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد، تحقق جرم موضوع ماده ۱۱۸ قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.

در حال حاضر ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی در بیان این جرم مقرر می دارد:«هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.» منظور از این ماده آن است که هر کاغذ سفید یا سند سفیدی که به کسی داده می شود و پایین آن مهر یا امضاء شده است در دست فرد امانت است و نباید از آن سوء استفاده نمود و در صورت سوء استفاده یعنی پرکردن جاهای سفید کاغذ به ضرر شخصی که زیر آن را امضا یا مهر نموده سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء صورت گرفته که این عمل در قانون جرم و دارای مجازات است که مجازات آن بیان شد. با توجه به ۶۷۳ ق.م.ا ماده چند نکته به ذهن میرسد که ذیلا بدان ها اشاره می شود:
۱- سفید مهر یا سفید امضاء عبارت است از ورقه سفیدی که شخص آن را مهر یا امضاء می کند و به دیگری می دهد تا آنچه را که تحویل گیرنده باید در بالای آن بنویسد از قبل مورد تایید و تصویب وی قرار داشته باشد.

۲- تحقق جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مستلزم وجود اوراق قبلی مذکور است.

۳- سفید مهر یا سفید امضاء سندی است ناقص که نیاز به تکمیل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد هرگونه الحاق یا قلم بردن بعدی در آن موجب تحقق جعل می گردد نه خیانت در امانت.

۴- امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد، بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا در مقام علمی، سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطالبی به زیان وی بالای آن بنویسد، مرتکب جعل شده و نه خیانت در امانت.

۵- برای تحقق این جرم، سفید مهر بایستی به وسیله صاحب مهر و یا امضاء به مرتکب جرم سپرده شده باشد، به طوری که اگر سفید مهر سپرده نشده و سوءاستفاده کننده خود آن را به دست آورده باشد(به علت فقدان شرط تودیع) مرتکب قانونا درحکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت. ۶- مفاد این ماده فقط اختصاص به امین دارد و سوءاستفاده کننده غیر امین از سفید مهر و سفید امضاء مجازاتهای خاص خود را دارد. با توجه به این نکات به نظر می رسد توضیحاتی در باب جرم جعل ما را در تمییز جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء از جرم جعل یاری نماید لذا مختصری نیز در باب این جرم، توضیح می دهیم.
………………………………………………………………..
بیشتر بدانید : شیوه های اثبات جرم
……………………………………………………………..
گفتار اول– ماهیت جرم جعل در ادعای جعل طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد، منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساخته اند یا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی کند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م در تایید همین موضوع مقرر میدارد:«ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود». ادعای جعل، به طور معمول زمانی اظهار میشود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد.

به عنوان مثال، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد، امری مفروض است(ماده ۱۲۹۲ق.م) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است(ماده ۱۲۹۱ق.م) ولی، نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند، نقش مدعی ندارد و میتواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. با وجود این، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شده در دعوا ادعای جعل شود. منتها، همان طور که اشاره شد، موقعیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند؛ در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است.

ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود که منکر در می یابد مهر و امضای او را به ناحق ساخته اند یا در سند زده اند و ظاهر به سود سازنده است. در این فرض، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد. با وجود این، گاه خوانده بی هیچ نیازی و از سر جهل خود را در این دام خطرناک می افکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود می نهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید؟

بند اول- جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید برای یافتن راه حلی مناسب، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوان های جعل و انکار و تردید مطرح شود:

الف ) ترتب دو عنوان: مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است که ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمیشود؛ یکی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود:

۱- فرض کنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد که حاکی از بدهی او به خواهان است، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد؛ پاسخ این فرض را ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م داده است و در آن میخوانیم که:«پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود.» مبنای این حکم از نظر تشریفاتی، این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود اعلام گردد. پس، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند فرصت انکار و تردید از بین می رود. از جهت ماهوی نیز، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی می پذیرد که امضاء، مهر، اثرانگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساخته اند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست. حکم ماده ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود. دیوان کشور بارها اعلام کرده است که:«عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود». همچنین، در احکام دیگر آمده است:« در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید». ۲- در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود؛ چنان که در ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م میخوانیم:«… ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد.»

ب ) همراهی دو عنوان: ادعای جعل همراه با انکار و تردید، ایراد حرفه ای نیست و از سوی وکلای دادگستری و مشاوران کارآمد عنوان نمیشود، ولی در لوایحی که دو طرف دعوا به دادگاه می فرستند یا کاغذ نویسان تنظیم میکنند، بارها دیده شده است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این تردید می اندازد که مقصود جعل است یا انکار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر؟ در هر حال، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد، از مفاد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند. زیرا، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا، درهرحال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد.

این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است. زیرا، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساخته اند؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود. پس، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است.

بند دوم- جعل و سوء استفاده از سفید امضاء و ادعای جعل ، که در رسیدگی به اصالت مطرح میشود، به مفهوم افزودن و کاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه، اقدامی است که به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق کرد. از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است: به عنوان مثال، چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند. خوانده مدعی میشود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد، ولی با سوءاستفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است. در چنین دفاعی، برای این که رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیله مناسبی است. ولی، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع میکند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفاتی به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است؟ از جهت اعمال قواعد، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است(ماده ۶۷۳)، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم:«عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».(ماده ۵۲۳ ق.م.ا). رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند. به رایی از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در این زمینه توجه کنید: « نظر به این که سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و ماده ۲۴۰ قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید می نماید.» « نظر به این که، رکن اساسی هر سند امضاء متعهد آن می باشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفته مورد استناد، عمل منتسب به خواهان دائر بر این که، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید کرده است، مشمول عنوان ساختن سند نمی باشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با ماده ۳۹۰ ق.آ.د.م ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعای جعل نزد دادستان بفرستد، بلکه موظف است که به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی کند.» « نظر به این که، مفاد لایحه مورخه ۱۹/۶/۱۳۳۶ حاکی است که خوانده ادعا دارد که قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده که خواهان فرشی معادل با یک هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد که سفته سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی که وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی، از قبیل شباهت امضاء و خط سفته مورد استناد، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد.» « … بنا به مراتب مزبور، دعوا ظاهرا صحیح می باشد». فصل چهارم- ماهیت جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نیز مانند هر جرم دیگری از ۳ عنصر تشکیل شده است که عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر قانونی این جرم همانگونه که در آغاز بیان شد در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است.

در توضیح عنصر مادی لازم به ذکر است که این عنصر از لحاظ شیوه ارتکاب، طول زمان، پیچیدگی، نتیجه اجرای مادی و کیفیت احراز به ترتیب به فعل و ترک فعل، آنی و مستمر و به عادت، ساده و مرکب، مطلق و مقید و بالاخره مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود که جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرمی می باشد که به صورت فعل محقق می شود و آنی، ساده، مقید و با توجه به نوع ارتکاب ممکن است مشهود یا غیرمشهود باشد. عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد: الف) سوءنیت عام: به معنای عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر. ب) سوء نیت خاص: یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر با فقدان هریک از این دوجزء، عنصر روانی جرم متزلزل می گشت.

بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضاء یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نام ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال ۱۳۷۵ ماده ۶۷۳ تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده ۱۱۸ سابق شد، این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخورد مشابهی کرده است. مادۀ ۶۷۳ به علاوه هرگونه سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر را مشمول این ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده ۱۱۸ سابق و لزوم ورود خسارت مادی براساس آن گفتیم درمورد ماده ۶۷۳ صدق نمی کند.

بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ گردد. سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ثالثی باشد و ازآنجایی که بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد، اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد. چند سوال در رابطه با جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در پایان به چند ابهام که در قالب سوال مطرح شده است می پردازیم.

چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟

حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۶ تهران): نظریه اقلیت قضات این دادسرا: در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد. نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی می گردد. گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال ۱۳۸۰ در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است. گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد. در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.

موسوی ( مجتمع قضایی بعثت): مفاد سؤال محتوای دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتکب است. اول تهیه فتوکپی از برگ سفید امضاء دیگری توسط موکل و اضافه نمودن متنی به آن و تهیه فتوکپی مجدد از این نوشته توسط موکل و دوم تصدیق فتوکپی مزبور توسط وکیل و استفاده از آن (ارائه به محاکم قضایی). نسبت به عمل موکل همانطور که در آرای قضایی منعکس شده فتوکپی فاقد ارزش اثباتی و حقوقی است و در فرآیند دادرسی منشأ اثر نمی باشد و ارکان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمی باشد. از جهت دیگر این اقدام به ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی منطبق نیست چرا که دراین ماده بحث از سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سپرده شده به امین می باشد و این ماده عناصر و شرایط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفید مهر و سفید امضاء می باشد در حالی که اقدام موکل در تهیه کپی و تنظیم متنی به آن، سوء استفاده از سفید امضاء نمی باشد و ارائه به محاکم قضایی هم از سوی وکیل صورت گرفته است نه موکل. بنابراین اقدام موکل از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه موکل جرمی مرتکب نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد اما در مورد وکیل که فتوکپی مزبور را تصدیق خلاف واقع نموده و به مرجع قضایی ارائه داده است عمل وی مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی می باشد و ضرری که از این حیث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد که ضرر بالفعل باشد و حتی بالقوه بودن این ضرر هم کافی برای تحقق رکن ضرری بزه می باشد. شایسته (محاکم کیفری استان تهران): در خصوص اقدام موکل استفاده از سفید امضاء محرز است و با ارائه فتوکپی تهیه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است. و نیل به مطلوب با حصول نتیجه و انتفاع شرط نیست لذا عمل موکل منطبق با ماده ۶۷۳ قانون مجازات است. نظر به اینکه عرفا تصدیق نامه اصالت یا برابر اصل رونوشت تقدیمی به دادگاه، در عمل فقط در ذیل رونوشت قید می شود و اصولا این عبارت جایگزین تصدیق نامه در ماده ۵۳۹ می باشد لذا عمل وکیل منطبق با ماده ۵۴۰ قانون مجازات است.

علی محقق(معاون قضایی رئیس کل شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه موکل از سفید امضاء استفاده نکرده بلکه از تصویر سفید امضاء استفاده نموده است بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر عمل موکل جعل محسوب نمی شود زیرا جعل عبارت است از تغییر سندی که حقیقت دارد به ضرر غیر و چون موکل از تصویر امضاء استفاده کرده بنابراین عمل موکل جعل تلقی نمی گردد.
علی شجاعی(دادگستری شهریار): بدوا باید بیان داشت مواد ۶۷۳ و ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی در محدوده سؤال مطروحه قابل بررسی می باشد، ماده ۶۷۳ مربوط به سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده و ماده ۵۴۰ نیز در رابطه با تصدیق نامه های خلاف واقع می باشد. حال با بیان مقدمه مذکور قابل ذکراست نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شهریار راجع به سؤال طرح شده به این شرح است که اقدام مشخص اول مذکور در سؤال مبنی بر تهیه کپی از سفید امضاء و نوشتن متن خاصی در آن با فرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حکم مقرر در ماده ۶۷۳ از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء دانسته اند و اقدام وکیل را مشمول ماده ۵۴۰ از قانون موصوف دایر به تصدیق خلاف تلقی و قابل مجازات دانسته اند و اکثریت قضات دادگستری شهریار راجع به سؤال بیان داشته اند: اقدام شخص اول نمی تواند مشمول ماده ۶۷۳ از قانون مجازات اسلامی باشد چراکه نظر قانونگذار در ماده مذکور سوء استفاده از اصل سفید مهر یا سفید امضاء بوده و صراحتا سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را در ماده بیان داشته لذا اقدام در کپی تهیه شده از چنین سفید امضاء به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد وصف جزایی است و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم در موارد تردید از تحقق جرم نیز مؤید این نظر است و اکثریت قضات راجع به شخص وکیل در سؤال مطروحه بیان نمودند که با فرض اقدام عالمانه نامبرده در جهت تصدیق کپی تهیه شده از سوی فرد اول با اصل سند که هرگز موجود نبوده است اقدام وکیل مذکور می تواند مشمول ماده ۵۴۰ از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته چرا که نامبرده با علم به اینکه متن نوشته شده اصالت ندارد کپی تهیه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلی که هرگز وجود نداشته تصدیق کرده است ضمنا رأی اصراری شماره ۶۲۳۹ – بیست و هفتم اسفند سال۴۲ دیوان عالی کشور که گواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل را تصدیق نامه خلاف واقع محسوب کرده موید چنین استنباطی می باشد. یاوری(دادستانی کل کشور): فرض سؤال این است که دارنده سند (موکل) بر خلاف توافق خود با صادر کننده سفید امضاء نسبت به تهیه فتوکپی و تنظیم آن اقدام کرده است و در این حالت، عمل موکل جعل نیست زیرا جعل در فتوکپی مصداق ندارد ولی این عمل نوعی سوء استفاده از سفید امضاء است و منطبق بر ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی می باشد و در مورد وکیل، چون بعد از تنظیم فتوکپی توسط موکل، وکیل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن این سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وکیل در عنصر مادی جرم ماده ۶۷۳ مداخله کرده و شریک جرم محسوب می شود.

محمدی(حوزه قضایی بخش گلستان)؛ همانطوری که واقفیم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معین نموده باشد جرم محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده جرم؛ عناصر مادی و معنوی و قانونی است و در جرائم ممکن است به صرف وجود عنصر مادی و عنصر قانونی جرم واقع شده محسوب تلقی و مرتکب برابر قانون به مجازات محکوم شود. نظر اول: حال عده ای معتقدند که در پاسخ سؤال مذکور که موکل باید برابر مفاد ماده ۶۷۳ به جرم سوء استفاده از سفید امضاء به مجازات قانونی خویش برسد و انتقادی که نسبت به این نظر وارد است که روی اصل برگه سفید امضاء هیچ گونه عملیات و اقدامی از قبیل تحریر یا تنظیم متنی خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولا و عرفا در محاکمات کنونی هم دیده شده فردی که سفید امضاء در اختیار اوست با قید متنی یا نوشته ای خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن می کند، مال یا چیزی را از صاحب امضاء ادعا می کند و منظور قانونگذار هم بدون هیچ شبهه ای همین است و نسبت به این نظر بعید است که ایرادی وارد شود ولکن وقتی ما می گوئیم موکل از سفید امضاء، فتوکپی اخذ و بعد متنی را در آن قید نموده است و بعد مجددا از آن فتوکپی اخذ نموده و آن را به وکیل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقدیم نموده اند در اینجا، این درست است که متنی بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحیه وکیل به دادگاه به منظور اضرار یا تضییع حقوق طرف مقابل تقدیم گردیده است ولی این بدین معنا نیست که از اصل سفید امضائی که قانونگذار در ماده ۶۷۳ صحبت کرده سوء استفاده گردیده باشد و همانطوری که می دانیم در امور کیفری تفسیرقانون باید به نفع متهم باشد و در اینجا تفسیر موسع جایز نیست که بگوییم هر عملیاتی که موکل در فرض سؤال نسبت به برگه سفید امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفید امضاء محسوب و برابر مفاد ماده ۶۷۳ مذکور مرتکب را به مجازات مقرر در ماده مرقوم محکوم نمود، پس صرف سوء استفاده از سفید امضاء به هر طریقی جرم نخواهد بود.

نظر دوم: آیا عمل موکل و وکیل مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی می شود؟ در ماده ۵۴۰ آمده است «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع…» منظور غیر از آنچه در ماده قبلی یعنی ماده ۵۳۹ درمورد تصدیق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصدیق نامه مندرج در ماده ۵۳۹ را می توان به معنی گواهی صادره از ناحیه طبیب یا گزارشی که طبیب در خصوص وضعیت جسمی و روحی و روانی مشخصی تلقی نمود، با تفسیر موسع جمله «سایر تصدیق نامه های برخلاف واقع» مندرج در ماده ۵۴۰ می توان تصدیق نامه منتسب به وکیل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود. پس با این استدلال تصدیق هرچیزی برخلاف واقع از ناحیه هر کسی در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود منتهی این عمل ارتکابی وقتی جرم محسوب می شود که اضرار واقع شود و این اضرار قطعا واقع می شود زیرا، اضرار آنست که به هر نحوی طرف مقابل به زحمت بیافتد و به دادگاه کشانده شود یا حتی از شنیدن این امر ممکن است ناراحت و متأثر بشود و در حین رانندگی با کسی برخورد نماید که از باب تسبیب این اضرار وارده ناشی از تصادف به راننده از ناحیه طرف مقابل وارد گردیده است و این خود نیز نوعی اضرار است بنابراین با این استدلال، عمل وکیل و نحوه عملکرد موکل مطابق ماده ۵۴۰ با رعایت ماده ۵۳۹ جرم محسوب و عمل وکیل بعنوان مباشر جرم با فعل تصدیق و عمل موکل با ترغیب یا تشویق یا تحریک یا تسهیل در فراهم نمودن مقدمات تصدیق مذکور از ناحیه وکیل بعنوان معاونت در جرم تصدیق محسوب می شود و اما استدلال دیگر این است که ما در تفسیر کلمه «سایر تصدیق نامه های» مندرج درماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی اولا: با تفسیر مضیق پیش برویم و بگوییم آنچه در ماده ۵۳۹ قانون مرقوم ذکر شده است به معنی گزارش برخلاف واقع است نه بیش و نه کم، زیرا عمل طبیب یک نوع اعلام گزارش به مرجع یا مراجعی است که با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممکن است حق یا حقوق شخصی یا اشخاصی تضییع شود و منظور از «سایر تصدیق نامه ها» مندرج در ماده ۵۳۹ قانون مرقوم، گزارشهایی است که از ناحیه اشخاص ذیصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصدیق نامه وکیل در فرض سؤال مشمول این تصدیق نامه نمی شود ثانیا: تفسیر به نفع متهم را نیز نباید فراموش نمود پس فعل ارتکابی از ناحیه وکیل و موکل مشمول این ماده نمی شود و جرم محسوب نمی شود.

نظر سوم: آیا عمل وکیل و موکل مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می شود؟ اما نظر دیگر بر این است که عمل وکیل و موکل شرکت در جرم خیانت در امانت است زیرا هر دوی آنها با انجام عملیاتی بر روی برگه سفید امضاء البته نه بر روی برگه سفید امضاء بلکه با گرفتن فتوکپی از سفید امضاء و درج مطالبی در فتوکپی برگه سفید امضاء و سپس اخذ فتوکپی از این برگه اخیر الذکر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادی استنادی به دادگاه ارائه نموده اند و با توجه به کلمات مندرج در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی یعنی کلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اینجا استعمال واقع گردیده که می توان به چنین استعمالی ولو این عملیات بر روی اصل برگ سفید امضاء صورت نگرفته است و نیز از خود برگه سفید امضاء هم می توان عملیات وکیل و موکل را مشارکت در جرم خیانت در امانت محسوب نمود، و بعضی ها هم معتقدند که اگر وکیل یا موکل از اصل برگه سفید امضاء استفاده می کردند یا آن را به نحوی استعمال می کردند در اینجا جرم خیانت در امانت محسوب می شد که این تفسیر مضیق و به نفع متهم است که دور از واقع نیست و با این استدلال عمل وکیل و موکل جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و نیز عمل ارتکابی موکل را نمی توان مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا در ماده مذکور آمده است که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت … به کسی داده شود…«خیانت در امانت» محسوب خواهد شد ، برگ سفید امضاء در ردیف اسناد تجاری از قبیل سفته و چک و اسناد عادی و اسنادی که عرفا نزد مردم ارزش خاصی و دیدگاه اقتصادی خاصی نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نیست و نمی توان برگه سفید امضاء را که قانونگذار برای آن در ماده ۶۷۴ مذکور جایگاه خاصی را ایجاد نموده در ماده ۶۷۴ قانون مرقوم جای داد و عمل موکل را خیانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.

نظر چهارم: اما نظر دیگر این است که عمل وکیل و موکل مشارکت در کلاهبرداری است زیرا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب بیست و هشتم شهریور۱۳۶۴ ذکر گردیده است که «هر کس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و مؤسسات مرهوم «یا» به داشتن اموال و اختیارات واهی، «یا» به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا «وسایل تقلبی دیگر» وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب…» لذا عمل وکیل و موکل با توجه به « وسایل تقلبی» در جمله مذکور جرم محسوب می شود وارائه فتوکپی برابر با اصل شده برگه سفید امضاء، در فرض سؤال از جمله وسایل تقلبی است چراکه وکیل و موکل جهت ذیحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال که دادگاه هنوز آنرا مستند دعوای تلقی ننموده و برابر آن برگه حکمی به نفع و یا به ضرر استفاده کنندگان این برگه صادر ننموده است لذا به نظر می رسد فقط صرفا عمل ارتکابی آنان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود که این جرم به این نحوه عقیم مانده است و صرفا شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود و لاغیر.
نهرینی(کانون وکلای دادگستری مرکز): اولا؛ نخست باید توجه داشت که بر کلیه اعمال و افعال اعم از فعل یا ترک فعل اشخاص، اصل اباحه حکومت دارد و هر عملی را باید مباح و جایز پنداشت مگر اینکه به موجب قانون خاصی، عمل مزبور بطور استثنایی وصف جزایی و مجرمانه داشته باشد. از همین رو است که مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، حکم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممکن بوده واصولا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می گردد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

لهذا چنانچه عمل ارتکابی ولو اینکه غیر اخلاقی و قبیح باشد، به موجب نص صریح قانون مجرمانه نبوده و مقید به قید مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. این اصل یک اصل جهانی است که تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران پذیرفته شده و منصوص قانون است. بنابراین حتی اگر در انطباق عمل ارتکابی با قانون خاص کیفری تردید نمائیم، به حکم اصل اباحه و استثنایی بودن مقررات کیفری، مرتکب را قابل تعقیب کیفری نمی دانیم. بر همین اساس است که همواره تفسیر مضیق قوانین جزایی را در مقام توصیف عمل و رسیدگی قضایی و صدور حکم بکار گرفته وتنها عناصر و ارکان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب می کنیم. ثانیا: ظاهر سؤال حداقل نسبت به موکل، ابتدائا سوء استفاده از برگ سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ را به ذهن متبادر می سازد. در حالی که اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگریم، متوجه خواهیم شد که فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوکپی امضاء است. بدین ترتیب که موکل از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و سپس بر روی فتوکپی، متن مورد نظر خود را تحریر نموده و نهایتا از آن مجددا کپی می گیرد. در نتیجه سوء استفاده از فتوکپی امضاء مطرح است.

در این وضعیت شاید بتوان عمل موکل در نوشتن متن بر روی فتوکپی امضاء را از مصادیق نوشته یا سند موضوع مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی دانست لیکن اشکال در آن است که همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل یا اصول اسناد تعلق می گیرد و جعل در روی فتوکپی مصداق قانونی برای وقوع جرم ندارد. مضافا اینکه مصدق نمودن فتوکپی توسط وکیل دادگستری ولو در فرض آنکه اصل سند را شخصا رؤیت نکرده باشد، موجب اعتبار سند و قابلیت استناد به آن نمی گردد اگر چه این تکلیف برای طرح مقدماتی دعاوی در امور حقوقی ضرورت دارد لیکن محاکم دادگستری و طرف دعوی یا شکایت را مأخوذ به آن نمی کند. بنابراین علاوه بر آراء و نظریات مشورتی که حکایت از عدم امکان قانونی برای وقوع جعل بر روی فتوکپی دارد، از نصوص قانونی نیز می توان این امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده ۹۶ آئین دادرسی مدنی جدید خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز به همین ترتیب باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر نماید و هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصل اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. بنابراین ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تکلیف هر یک از اصحاب دعوی است و صرف ابراز کپی مصدق (برابر با اصل) وافی به مقصود نیست. (اگر چه ضمانت اجرای آن در صورت انکار و تردید خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلایل و یا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافا اینکه ماده ۲۲۰ آ.د.م جدید و تبصره ذیل آن نیز مقرر می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

بنابراین هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمی توان مدعی جعلیت سند شده و برهمین اساس نیز دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتبار سند می شود که نسبت به اصل سند ارتکاب جعل شده و یا مورد ادعای جعل قرار گرفته باشد. در این خصوص سه نظریه مشورتی به شماره های ۴۹۰۲/۷ -دوازدهم آذر۱۳۶۸ ، ۳۲۱۷/۷ -چهارم شهریور۱۳۷۲ و ۵۶۸۶/۷-یازدهم آبان ۱۳۷۸ از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که اجمالا و من حیث المجموع اعلام نموده که جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی بشمار نمی آید ولی اگر فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی، تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.» ثالثا: متن سؤال حکایت از آن دارد که موکل متن و نوشته ای را بر روی فتوکپی امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوکپی تهیه و فتوکپی اخیر توسط وکیل دادگستری تصدیق گردیده است.

بنابراین با عنایت به اصل اباحه نباید عمل وکیل را مجرمانه دانست زیرا تنها مستند قانونی مشابه و احتمالی، ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی است که آن هم به لحاظ درج عبارت (سایر تصدیق نامه ها) در ماده ۵۴۰، به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی انصراف دارد؛ در ماده ۵۳۹ قانون یاد شده نیز منظور از تصدیق نامه اطباء، صدور گواهی از جمله گواهی استراحت و طول درمان و غیره می باشد و به تبع آن، عبارت سایر تصدیق نامه ها بشرح ماده ۵۴۰ قانون فوق که فی الواقع با تصدیق نامه هایی از این نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۲/۷ مورخ بیست و یکم تیر۱۳۸۰ نیز آن را مدلل داشته، متضمن تصدیق نامه هایی از قبیل گواهی ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورین ابلاغ (تبصره ۲ ماده ۱۲۹ آ.د.ک جدید) می باشد و اساسا مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وکیل را شامل نمی گردد. بویژه آنکه به عمل وکیل مزبور در مصدق نمودن اسناد، عرفا و قانونا تصدیق نامه نمی گویند. رابعا: در غیر مواردی که ممکن است وکیل سوءنیت داشته باشد، اصولا عمل وکیل را نمی توان وصف کیفری داد. عمل وکیل تنها بعنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است. زیرا مطابق ماده ۳۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴، هر یک از وکلا باید در حضور رئیس کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیر قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم را امضاء نماید.

از جمله در مفاد قسم نامه قید شده که : «“. به خداوند قادر متعادل قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و “ راستی و درستی را رویه خود قرار داده “». محترم شمردن قوانین و نظامات واظهار و اقدام نکردن بخلاف شرافت و قضاوت و وکالت، از جمله متضمن آن است که وکیل دادگستری بدون رؤیت اصل سند، رونوشت و کپی آن را تصدیق نکند والا طبق بند ۳ ماده ۸۱ همان آئین نامه به جهت تخلف از قسم یاد شده، به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد. بنابراین عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی محسوب و واجد وصف مجرمانه نیست. مگر اینکه با سوءنیت و به منظور ساختن یک وسیله متقلبانه دست به این کار زند که ممکن است از باب جرم معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگیرد. در مورد موکل نیز چون از فتوکپی سفید امضاء استفاده نموده موضوع اصولا مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد مگر اینکه موکل به قصد ساختن وسیله متقلبانه درجهت بردن مال غیر اقدام کند که وصف مجرمانه دیگری همانند کلاهبرداری را دارد.
ذاقلی(مجتمع قضایی شهید محلاتی): نظر همکاران قضایی این مجتمع مبنی بر این است که عمل وکیل و موکل جرم است اما اتفاق نظری در نوع جرم وجود ندارد بعضا اعتقاد به این دارند که عمل موکل سوء استفاده از سفید امضاء و عمل وکیل جرم نیست و بعضا معتقد به جعل بودن عمل موکل و عمل وکیل مصداق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی یعنی تصدیق نامه خلاف واقع است. اما به نظر اینجانب، نظر به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی که می گوید جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند و نظر به اینکه چنانچه عمل مادی انجام شده از سوی موکل صرفا روی فتوکپی سند بود به لحاظ اینکه قابلیت استناد را نداشت و در نزد مأمورین رسمی قابل پذیرش نبود عمل وی فاقد عنصر قانونی از نظر جرم بود اما نظر به اینکه عمل موکل به انضمام عمل وکیل که مبادرت به تصدیق سند نموده موجب به وجود آمدن سندی شده که به لحاظ مصدق بودن قابلیت استناد را داراست و در حقیقت سندی در عالم خارج و با ویژگی متقلبانه بوجود آمده که قبلا وجود نداشته است، بنابراین سند مورد نظر سندی جعلی و هر دو نفر شریک در بزه جعل هستند. استفاده کننده نیز علاوه بر شرکت در جعل مرتکب بزه استفاده از سند مجعول نیز شده است.

نظریه های ابرازی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه پنجم آذر۸۳: نظریه اول – عمل موکل مشمول ماده ۶۷۳ و عمل وکیل مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی است. نظریه دوم- عمل موکل از مصادیق ماده ۶۷۳ و عمل وکیل مشمول ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی است. نظریه سوم- عمل موکل و وکیل مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی یعنی شرکت در بزه خیانت در امانت می باشد. نظریه چهارم – عمل موکل و وکیل جرم نیست. نظریه پنجم- عمل وکیل مطلقا جرم نیست لیکن عمل موکل حسب مورد جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء است.

نظریه ششم –

عمل وکیل تخلف انتظامی است لیکن عمل موکل در صورتی که مال دیگری را برده باشد عمل متقلبانه و کلاهبرداری خواهد بود. نهایتا با رأی گیری موارد فوق نظریه اول با رأی اکثریت اعضای محترم کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت. در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، آیا مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور است؟

یاوری (دادستانی کل کشور): حسب ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته ای است که ممضی به امضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند محسوب نمی شود ولی با توجه به عرف قضائی و نیز ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و قانون صدور چک و ماده ۱۰ قانون مدنی (در حد توافق شفاهی) می توان گفت در حقوق ما سفید امضاء، پذیرفته شده و با این توصیف، وقتی کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد، به دارنده اختیار و وکالت داده که متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. بنابراین اصل بر اینست که نوشته مذکور معتبر است مگر امضاء کننده سند مدعی استفاده خلاف باشد که در اینصورت او باید سوء استفاده را ثابت کند. بعبارت دیگر سفید امضاء بطور مطلق الزام آور نیست و چنانچه امضاء کننده ثابت کرد که از آن سوء استفاده شده و یا سفید امضائی بر خلاف قوانین آمره اخذ شده باشد (مثل سفید امضائی که از کارگر اخذ می شود تا او را از شمول قانون کار خارج کنند…) فاقد ارزش حقوقی خواهد بود که البته ثبوت این ادعا بعهده امضاءکننده سفید امضاء می باشد.

ذاقلی(مجتمع قضایی شهید محلاتی): نظر به اینکه طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده است مفهوم مخالف آن این است که در غیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظ حقوقی قابل پذیرش است اما در خصوص سؤال مورد نظر چند فرض قابل تصور است: ۱) عبارت «به طور مطلق الزام آور است» برگشت به مرحله ثبوت یعنی واقع امر دارد که در این حالت با توجه به اینکه مندرجات سند سفید امضاء برای الزام آور بودن لا محال له بایستی منطبق با قصد و اراده طرفین باشد و صرف انعکاس مطالبی در سند مورد نظر به اعتبار امضاء ذیل آن قابل پذیرش نیست. لذا تخطی دارنده سند سفید امضاء از توافق قبلی خود با امضاء کننده موجب بی اعتباری مندرجات سند است بنابراین در این مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلکه مقید به مراعی داشتن قصد و اراده قبلی طرفین است. ۲)نظر به اینکه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو کار داریم نه عالم ثبوت و به همین دلیل وظیفه اصلی قاضی فصل خصومت است نه کشف واقع، چنانچه ثابت شود سندی سفید امضاء بوده است طبق تئوری نمایندگی، اصل بر این است که دارنده سند به نمایندگی از سوی امضاء کننده و در راستای توافق قبلی اقدام کرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن می باشد مگر اینکه منتسب الیه ثابت نماید که سند مذکور بر خلاف قصد و اراده وی تنظیم شده است.

علیزاده(اتفاق نظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران): با فرض اثبات سفید امضاء بودن سند و اینکه به اراده صاحب امضاء تحویل دارنده سند گردیده و متن آن به توسط تحویل گیرنده تنظیم شده باشد لذا از اراده طرفین چنین افاده می گردد که فی الواقع امضاء کننده با تحویل برگ سفید امضاء تحویل گیرنده را وکیل در تنظیم متن آن کرده است، با لحاظ مراتب و با مراجعه به مقررات حاکم بر عقد وکالت و مستفاد از مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی مندرجات سندی با وصف صدور به صورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم ننموده الزام آور است.
………………………………………………………………..
بیشتر بدانید : سفته ضمانت کار و بدون تاریخ
……………………………………………………………..
رضا شاه حسینی(دادگستری ورامین ): با توجه به اینکه اصالت صدور و انتساب امضا علیه صادر کننده ثابت است و با توجه به اینکه علی الاصول صدور سند سفید امضاء بر مبنای توافق طرفین و بر اساس موضوع نمایندگی و وکالت قابل توجیه است و بنابراین با وجود اثبات اصالت امضاء صادر کننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وکالت است. از این حیث که صادر کننده خود توافق داشته است که ابراز کننده سند مبلغ یا عبارتی را در آن درج نماید، لیکن چون ادعای خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر کننده مدعی شود که ابراز کننده عبارتی یا مبلغی را در سند سفید امضاء درج نموده است که وی موافق آن نبوده است در واقع قول وی خلاف اصل صحت نمایندگی و وکالت است، بنابراین خود شخص وی ( امضاء کننده) باید این موضوع را ثابت نماید. چه اینکه وی مدعی است و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است و در فرضی که اساسا امضاء کننده مدعی شود دارنده سند از سند سفید امضاء سوء استفاده نموده است، این قول وی نیز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با این وصف وی ضمن اینکه می تواند تحت این عنوان دعوی کیفری طرح نماید، همچنین می تواند در دعوی حقوقی، موضوع سوء استفاده از سفید امضاء را مطرح نماید بنابراین در پاسخ به سوال می گوییم اصل بر این است که مندرجات سند سفید امضا علیه صادر کننده سند قابل استناد است، لیکن خلاف این موضوع از سوی امضا کننده سند قابل اثبات است و اثبات آن بر عهده وی می باشد.

فیروزی(دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران): با توجه به ماده ۱۰ و ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: امضائی که در ذیل نوشته یا سندی باشد مندرجات آن نوشته یا سند را به شخص امضاء کننده بار می کند، و چون این یک قاعده عمومی است پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است. مگر در ۲ مورد استثناء: اول – ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی در مورد سوء استفاده از سفید امضاء . دوم – مغایرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره. محمدی(حوزه قضایی بخش گلستان): اصل بر این است که مفاد تنظیمی در سند سفید امضاء که در اختیار دارنده می باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند. حال اگر اثبات شود که سندی سفید امضاء داده شده است که فرض سؤال هم همین است، سؤال دیگری را پیش رو می آورد که آیا مفاد تنظیمی این سند معتبر است یا خیر؟ باید گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد تنظیمی» یا «مورد وکالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خویش تنظیم نماید و آنرا به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نیست.
نهرینی(کانون وکلای دادگستری مرکز): پاسخ به این سؤال را نمی توان بطور مطلق، مثبت یا منفی اعلام داشت زیرا:

اولا – سند سفید امضاء در وهله اول نمی تواند واجد هیچ گونه دلیلیت و یا تعهدی بر علیه امضاء کننده باشد. بعبارت دیگر صرف امضاء در سندی بدون اینکه متضمن متن و یا تعهدی باشد، حاکی از هیچ مطلبی نبوده و هیچ گونه اثری نه نسبت به امضاء کننده و نه به نفع دارنده سند نخواهد داشت. بنابراین وقتی سندی بصورت سفید و قبل از درج نوشته یا تعهد در متن، به امضاء می رسد و تسلیم می گردد بی تردید باید آن را مسبوق به نیابت و وکالت دانست تا دریافت کننده سند متعاقبا و حسب اذن و نیابت امضاء کننده و در محدوده نیابت مفوضه، متن سند را تنظیم و پر نماید. بنابراین هر گاه دارنده سند سفید امضاء به خلاف نیابت و وکالت تفویضی از سوی امضاء کننده، متن سند را تنظیم نموده و در آن شرط یا تعهدی را درج کند که اساسا موضوع نیابت نبوده و یا بیش از حدود اختیار بوده است، بی تردید چنین تعهدی را نباید برگردن امضاء کننده نهاد. به همین جهت نیز ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، سوء استفاده از سفید امضاء را بعنوان یکی از مصادیق خیانت در امانت، جرم تلقی و مستوجب کیفر دانسته است. این وضعیت در شرکتها و میان تجاری که معاملات عدیده ای دارند، بسیار اتفاق می افتد مانند زمانی که مدیرعامل شرکت به جهت مسافرت و جلوگیری از وقفه در امور مالی شرکت، چند برگ چک را به صورت سفید، امضاء نموده و آن را به مدیر مالی شرکت می سپارد تا از آن محل، حقوق کارمندان و یا طرفهای قرارداد شرکت را حسب مورد پرداخت نماید. لیکن مدیرمالی آن را در وجه خود تنظیم و به حیطه وصول در می آورد. بنابراین از حیث ماهیت امر، موضوع عمدتا حول محور وکالت و نیابت و اذن در تنظیم متن سفید امضاء دور می زند. در مواقعی که با سندی مواجه می شویم که ابتدا سفید امضاء بوده و سپس با الحاق تعهد و متن تحریر یافته، نکته مهم احراز انتساب عبارات و تعهدات مندرج در سند به صاحب امضاء است. بدیهی است در مواردی که احراز و اثبات شود که عبارات، مندرجات و تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء بدون اذن و اجازه امضاء کننده و یا خارج از حدود اختیارات تفویضی از سوی او تحریر گردیده، بی شک نباید مفاد سند رادر آن قسمت منتسب به امضاء کننده سند دانست. ثانیا – از یک سو ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی علی الاطلاق اعلام داشته که امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل است. بنابراین با این مستند و اماره قانونی، امضا کننده سند در موضع مدعی علیه قرار گرفته و بار اثبات خلاف مفاد سند منتسب الیه را می باید بدوش کشد.

ثالثا – در وضعیتی که سندی با محتویات معین و تحریر یافته و به امضاء رسیده، ابراز می گردد مندرجات آن با لحاظ امضاء ذیل سند، بر علیه امضاء کننده دلیل است ( ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی) و بعلاوه سبق تحریر متن سند و تأخر امضاء آن را باید مفروض دانست. بنابراین با ابراز سندی که مندرجات آن تنظیم شده و به امضاء منتسب الیه رسیده، نمی توان به سادگی و به صرف ادعای سفید امضاء بودن، از تعهدات موضوع سند شانه خالی کرد. لهذا بار اثبات سفید امضاء بودن سند بر دوش امضاء کننده است و امضاء کننده باید ثابت کند که سند مزبور قبل از تحریر متن، امضاء شده و فی الواقع بطور سفید، امضاء گشته است. چنانچه منتسب الیه سند بتواند، سفید امضاء بودن سند را به اثبات برساند، بار اثبات را برعهده طرف مقابل (یعنی دارنده سند یا ذینفع) خواهد گذاشت. در این صورت ذینفع یا دارنده سند می باید ثابت کند که متن سند با اذن و در محدوده اجازه صاحب امضاء یا حدود وکالت و نیابت مأخوذ تحریر یافته است.

بدین ترتیب هر گاه سفید امضاء بودن سند ثابت گردد، از مفاد سند که بعد از امضاء در سند الحاق گردیده نمی توان بر علیه امضاء کننده استفاده و استناد نمود. بلکه دارنده سند در موضع مدعی خواهد نشست و تکلیف بر اثبات وکالت در تحریر متن و اینکه متن سند در محدوده نیابت تفویضی تنظیم شده را می باید به اثبات برساند و الا مفاد سند مزبور به نفع او بکار نخواهد آمد.

رابعا – دارنده سند علاوه بر اثبات اصل نیابت در تحریر و تنظیم سند سفید امضاء، می باید این مسئله را که متن سند مزبور در محدوده اختیار مفوضه در نیابت و وکالت تحریر یافته، به اثبات برساند چرا که اصولا وکالت خلاف اصل تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم) است و شخصی که مدعی وکالت در تنظیم و تحریر سند سفید امضاء می گردد، تکلیف اثبات حدود دو موضوع وکالت و اینکه سند یاد شده درمحدوده وکالت تنظیم گشته را بر عهده دارد(مواد ۳۰ و ۳۱و۶۵۶و۶۶۳و۶۷۴ قانون مدنی).

بنابراین در مواردی که سند سفید امضاء مورد الحاق مفاد و متنی می گردد که خارج از حدود اختیار بوده و یا اساسا چنین اجازه و اختیاری از سوی امضاء کننده به دارنده سند داده نشده است، موضوع می تواند مصداق عنوان جعل سند قرار گیرد ( مواد ۵۲۳ و ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) .

خامسا – مواد ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ قانون مدنی نیز از این حیث مرتبط با مندرجات و متنی است که به لحاظ ارتباط آن با امضاء مسبوق بر آن، معتبر محسوب می گردد ولو اینکه مندرجات مزبور تاریخ و امضاء نداشته باشد. فی الواقع ملاک اعتبار و صحت مندرجات و الحاقات در سند که در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی درج شده و حکایت از بی اعتباری و بطلان تمام یا قسمتی از مفاد سند دارد، ابراز و ارائه آن از سوی ابراز کننده و متصرف سند است. چه ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی از عبارت (…سندی که در دست ابراز کننده بوده ….) استفاده نموده است.

بنابراین هر گاه شخصی مدعی بی اعتباری بخشی از سندی باشد که از سوی طرف دیگر ابراز گردیده و خود آن را ابراز نکرده و مندرجاتی که حکایت از بطلان سند نماید در حاشیه یا ظهر آن درج نشده باشد، می باید آن را به اثبات رساند. به همین جهت نیز ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی بطلان این مندرجات را صرفا از سه طریق ممکن می داند:
۱- امضاء منتسب الیه دایر بر بطلان مندرجات
۲- قبول طرف دائر بر بطلان مندرجات
۳- اثبات بطلان مندرجات در دادگاه.
فی الواقع شخصی که سندی را ابراز می کند، می خواهد از مفاد سند بر علیه طرف مقابل استفاده و استناد جوید. حال اگر بطلان تمام یا بخشی از همین سند در حاشیه یا در ظهر همان سند منعکس شده یا تمام یا بخشی از مفاد سند، بواسطه خط خوردگی روی آن یا لاک گرفتگی (یا نحو دیگر) باطل شده باشد، ابراز کننده سند نمی تواند با نادیده گرفتن مندرجات سند مزبور که در حاشیه، ذیل یا ظهر همان سند درج شده، آن بخش از مفاد بی اعتبار سند مزبور را بر علیه طرف مقابل بکار گیرد. از سوی دیگر ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی نیز از تعهد نامه ای نام می برد که متن آن فاقد امضاء متعهد بوده و امضاء تعهد مزبور در نوشته علیحده ای درج شده است . در این صورت مقنن بر خلاف اسناد تجاری (مانند برات، سفته، چک) تفکیک محتویات سند را اصولا پذیرفته و بدون اینکه به سفید امضاء بودن سند و یا حتی به تأخر و تقدم امضاء مربوط به تعهد نامه اشاره نماید، تفکیک محتویات و مندرجات سندو درج هر یک از آن دو را در دو سند علیحده جایز و مسموع دانسته است مشروط بر اینکه در نوشته ( سندی که متضمن امضاء مورد نظر است) مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله ( تعهد نامه منظور) مربوط است.

سادسا – چنانچه منتسب الیه سند، مدعی سفید امضاء بودن سند باشد و امضاء را منتسب به خود بداند ولی مندرجات سند را مورد انکار قرار دهد، با اجتماع شرایطی این انکار قابل پذیرش خواهد بود. زیرا با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و لحاظ ماده ۲۱۶ آیین دادرسی مدنی جدید، هر گاه مندرجات سند به خط امضاء کننده بوده باشد، و سند مزبور عادی و غیر رسمی باشد، منتسب الیه می تواند خط منتسب به خود را انکار نماید ولو اینکه امضاء ذیل آن را منسوب به خود بداند. بنابراین هر گاه متن سند به خط دیگری تحریر یافته ولی امضاء ذیل آن منتسب به متعهد و امضاء کننده باشد، ظاهرا به موجب ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، مندرجات سند علیه امضاء کننده، دلیل خواهد بود. علی ایحال در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور نخواهد بود و موکول به احراز شرایط و اثبات جهاتی است که در متن این نظریه به آن اشاره شد. نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (۶/۵/۸۴): با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانون مذکور، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ما پذیرفته شده است مثلا کسی متن سفیدی را امضاء می کند و به دیگری می سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید یعنی در واقع به آن شخص اختیار و وکالت می دهد تا متن مذکور را تکمیل کند بنابراین می توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکننده مدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با امضاء کننده است که در صورت اثبات سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.

بیشتر بدانیم : برای پیگیری و احقاق حقوقتان پیشنهاد می کنیم در اگر در شرق تهران قرار دارید و وچستجوی وکیل پایه یک در شرق تهران هستید با نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا که لینک آدرس آنها ارائه  گردیده تماس بگیرید


بیشتر بدانیم : نکات مهم در خصوص سفته


رکن قانونی جرم سوءاستفاده از سفیدامضا یا سفید مهر

ماده قانونی که سوءاستفاده اشخاص از اوراق و اسناد سفیدمهر و سفید امضا را جرم انگاری کرده ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. ماده ۶۷۳ قانون مزبور در مقام جرم انگاری سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا بیان می کند: « هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

رکن مادی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

برای تحقق عنصر مادی یا همان فعل منجر به تحقق جرم مذکور ماده ۶۷۳ سه مورد عنوان کرده که عبارتند از: موضوع خاص جرم، کیفیت تحصیل موضوع جرم و رفتار مرتکب در خصوص موضوع جرم که ذیلاً هر کدام به تفصیل بیان می شوند.

موضوع خاص جرم سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر

سفید مهر یا سفید امضا موضوع جرم مورد بحث است که مصداق بارز آن را می توان نوشته هایی دانست که فقط دارای مهر یا امضا هستند. البته این موضوع را صرفاً نمی توان در سفید مهر و امضا محدود کرد و به نظر برخی حقوقدانان اوراقی که صرفاً دارای اثر انگشت نیز هستند در زمره این نوشته ها قرار می گیرند.

هم چنین سفید مهر و سفید امضا منحصر به نوشته های مالی از قبیل چک و سفته و قبض و … نیست و هر نوشته مالی یا غیر مالی را شامل می شود منوط بر اینکه نوشته های مذکور عرفاً قابلیت سوء استفاده را داشته باشند.

کیفیت و نحوه تحصیل سفید مهر یا سفید امضا

بر خلاف برخی جرایم مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت که نحوه بدست آوردن موضوع جرم در تحقق آن مهم هستند در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا کیفیت و نحوه تحصیل موضوع جرم تأثیری در تحقق آن ندارد. به عبارت دیگر با توجه به قید «به هر طریق بدست آورد» در ماده ۶۷۳ چه نوشته سفید مهر یا سفید امضا به مرتکب سپرده شده باشد چه آن را پیدا کرده یا سرقت کرده باشد امکان تحقق جرم با وجود سایر شرایط ممکن است.

رفتار مرتکب در تحقق جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا

مطابق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۵۷ صرف سوء استفاده شخص از سفید مهر و سفید امضا جرم بوده و ورود ضرر به صادر کننده آن یا تحصیل مال برای مرتکب بر خلاف جرم کلاهبرداری رایانه ای شرط نیست البته باید توجه کرد که صرف پر کردن و افزودن محتوا به سفید مهر و سفید امضا باعث تحقق این جرم نیست بلکه تحقق جرم مذکور منوط به استفاده مرتکب است.

رکن معنوی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا

جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا زمانی محقق می شود که اولاً شخص از سفید امضا استفاده نماید؛ ثانیاً در عمل خود عمد داشته باشد. بنابراین اگر شخصی که سفیدمهر یا سفید امضایی در دست اوست، نوشته مزبور را گم کند و سند به دست شخص دیگری بیفتد شخص گم کننده سند را نمی توان مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا دانست.

مجازات جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار سه دسته مجازات (مجازات اصلی- تکمیلی- تبعی) برای مرتکبین جرم پیش بینی کرده است که بسته به نوع جرم شخص یک یا دو هر سه مجازات را باید تحمل کند. جرم سوء استفاده از سفیدمهر به تصریح ماده ۶۷۳ دارای مجازات حبس از یک تا سه سال می باشد. با توجه به اینکه جرم مذکور در زمره جرائم تعزیری قرار می گیرد مستند به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند علاوه بر مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، مرتکب را به یکی از مجازات های تکمیلی مندرج در ماده مزبور محکوم کند.

همچنین مطابق ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه دادگاه بیش ۲ سال حبس برای مرتکب جرم در نظر بگیرد، شخص پس از گذراندن مدت حبس، ۲ سال از حقوق اجتماعی که در ماده ۲۶ ذکر شده محروم می شود.

شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا و مجازات آن

با توجه به قانون مجازات اسلامی در مواردی که شخص اقدام به ارتکاب جرمی نماید اما به دلیل عاملی خارج از اراده، قصد وی معلق بماند و جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محقق نشود شخص به مجازات شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محکوم می شود. از آنجایی که مجازات اصلی جرم مذکور یک تا سه سال حبس می باشد مجازات شروع به این جرم با توجه به بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس از ۶ ماه تا دو سال یا از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق یا از شش تا بیست و چهار میلیون تومان جزای نقدی می باشد.

لازم به ذکر است صرف قصد ارتکاب جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا یا انجام عملیات مقدماتی برای ارتکاب جرم، شروع به جرم محسوب نمی شود. بر ای مثال اگر شخصی با قصد سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا اقدام به فریب شخص دیگر و اخذ سند سفید مهر یا سفید امضا نماید صرف این اقدام نه شروع به جرم است نه جرم تام.

معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا و مجازات آن

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به هر نحو وقوع جرم را تسهیل کند یا مرتکب را به ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک نماید یا یکی از اقدامات مذکور در ماده فوق را انجام دهد معاون جرم محسوب می شود. در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا نیز در صورتیکه شخصی با انجام اعمال مندرج در ماده ۱۲۶ باعث ارتکاب جرم از سوی دیگری شود معاون جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محسوب شده و به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا دو سال محکوم می شود.

تفاوت جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا با جرم خیانت در امانت

همانطور که در ابتدای مقاله نیز بیان شد جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، صورت خاصی از جرم خیانت در امانت است که به صورت جداگانه ای جرم انگاری شده است.اما باید توجه داشت که تفاوت هایی بین این دو جرم وجود دارد. در تفاوت جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا با جرم خیانت در امانت باید عنوان کرد که اولاً در جرم خیانت در امانت موضوع جرم می تواند هر مالی باشد(اعم از منقول و غیرمنقول) اما در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا موضوع جرم نوشته یا سندی است که امضا یا مهر بزه دیده در آن سند درج شده است. ثانیاً در مواردی هم که موضوع جرم خیانت در امانت سند است این سند باید یک سند مالی همچون چک یا سفته باشد در حالیکه در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا مالیت داشتن سندی که از آن سوء استفاده شده مطرح نیست البته در هر دو جرم سند موضوع جرم باید قابلیت سوءاستفاده را داشته باشد. ثالثاً در جرم خیانت در امانت موضوع جرم باید به مرتکب سپرده شده باشد یعنی باید مال مذکور در دست مرتکب جرم امانت بوده باشد اما همانطور که بیان شد در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا سند یا نوشته به هر طریقی حاصل شده باشد امکان تحقق جرم وجود دارد.

تداخل جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا با جرایم دیگر

ممکن است در فرآیند ارتکاب جرم توسط مرتکب جرایم دیگری نیز اتفاق بیفتد که با توجه به قواعد تعدد جرم ممکن است در میزان مجازات مرتکب جرم موثر باشد. جرایمی که ممکن است در فرآیند ارتکاب جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا رخ دهد را در موارد زیر می توان ذکر کرد:

الف) جرم جعل سند : در مواردی که سند سفید مهر یا سفید امضا با توافق به مرتکب سپرده شده اگر وی بر خلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل سفید مهر یا سفید امضا نماید، مرتکب جرم جعل سند شده است. در این مورد از آنجایی که ارتکاب جرم جعل برای جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا مقدمه ضروری محسوب می شود شخص به مجازات جعل محکوم نخواهد شد.

ب) جرم سرقت : در مواردی که سفید مهر یا سفید امضا به مرتکب سپرده نشده و طریق بدست آوردن آن مجرمانه است مثلاً شخص سند را سرقت نموده است نمی توان گفت انجام سرقت مقدمه ضروری جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محسوب میشود، بلکه شخص علاوه بر مجازات جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا به مجازات سرقت نیز محکوم می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا

زمانیکه جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محقق می شود با شکایت شاکی دادسرای محل وقوع جرم شروع به انجام تحقیقات مقدماتی می نماید. محل وقوع جرم در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا محلی است که شخص در آنجا اقدام به سوء استفاده از سند نموده. برای مثال اگر شخصی در شیراز سفید مهر یا سفید امضا را از شخصی بگیرد و در تهران اقدام به سوء استفاده نماید محل وقوع جرم تهران بوده و دادسرای تهران صالح خواهد بود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند ارسال می شود تا دادگاه پس از رسیدگی حکم به مجازات یا برائت صادر نماید.

6 دیدگاه در “جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر”

 1. لیلا

  باسلام وعرض ادب
  چکی بعداز مطالبه وجه ومحکومیت صادر کننده در بدوی وتجدید نظر ادعای سو استفاده از سفید امضا میکند کارشناس هم می‌گوید که سفید امضا بوده اثبات خلاف آن چگونه ممکن است؟

  1. عباس معصومی

   سلام.
   تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی نمایید

 2. سلام ایا با شکایت می توانم ادعای فریب وکلاهبرداری را برای کلاه بردار مطرح کنم سوال دوست خواهر من با وعده این که می خواهد یک خانه برای خواهرم بخرد کلاهبرداری کرده و یک مبایعه نامه با امضا واثرانگشت از خواهرم گرفته که طی ان مبایعه نامه سه خانه که به نام خواهرم بوده از خواهرم خریده ومبلغ یک میلیارد تومان نقدا پرداخت کرده است . ضمنا یک رسید دستی هم از خواهرم در حضوریک شاهد گرفته که با خواهرم بابت این مبایعه نامه تسویه حساب کرده

  1. سلام
   اگر مبایعه نامه سفید امضا بوده شکایت کیفری در دادسرای محل قابل طرح است البته شکایت دلیل اثباتی باید داشته باشد چنانچه مبایعه نامه سفید امضا نبوده در صورت ادعای فقدان شرایط اساسی معاملات از جمله قصد و رضا دعوای حقوقی بطلان ان قابل طرح خواهد بود. پیشنهاد می کنیم با ارائه اطلاعات بیشتر و ارسال تصویر مبایعه نامه با شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ از مشورت وکلای پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

 3. سلام
  در یک قرارداد جعلی برای ورد ثالث خط و امضاء و اثر انگشت من جعل شده تقاضای کارشناسی کردم جواب آمده خط و امضا تطبیق نمیکند منفی ولی اثر انگشت دارای تشابهاتی هست مثبت آیا اثر انگشت میشه مشابه باشد دوم آیا قاضی پرونده حکم به نفع من میدهد یا جاعل؟ ممنون

  1. با سلام
   با توجه به این موضوع دادگاه باید به سایر دلایل و مدارک ( از جمله شهود و …) رسیدگی کند و اصالت یا عدم اصالت سند را مشخص کند.

یک پیام بگذارید