زنا

انواع زنا

۵/۵ - (۴ امتیاز)

زنا یکی از جرائم منافی عفت است که در اسلام نیز عملی حرام به حساب می آید . تحقق جرم زنا ، در شرایط خاصی ممکن است مثل اینکه رابطه جنسی باید به صورت کامل رخ دهد ( یعنی دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه ) هم چنین بین زن و مرد نباید رابطه زن و شوهری باشد . علاوه بر این زن و مرد باید به اینکه مرتکب عمل حرامی می شوند آگاه باشند . از شرایط دیگر زنا می توان به بلوغ اشاره کرد . زن و مردی که زنا کرده اند تنها در صورتی مجازات حدی می شوند که بالغ باشند . مجموع این موارد منجر به شکل گیری جرم زنا می شود . اما جرم زنا خود نیز دارای انوع مختلفی است . از این رو در این مقاله به بررسی انواع زنا از جمله زنا با محارم نَسَبی ، زنای محصنه یا محصن ، زنای غیر محصنه و زنای به عنف  و همجنین مجازاتهای مربوطه می پردازیم .

زنا با محارم نَسَبی

اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید ، زنا با هم خون یا زنای نسبی است . محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر ، خواهر ، مادر ، پدربزرگ ، دایی ، عمه ، عمو ، خاله . چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد ، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد ، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود که در اینجا جرم زنا با محارم شکل گرفته است .

 

زنای محصنه یا محصن

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که فرد متاهل انجام می دهد . در این حالت فرد همسری دائمی دارد که می تواند هر زمان خواست با او رابطه داشته باشد و هیچ مشکلی مثل بیماری و غیبت طولانی ، درباره این موضوع وجود ندارد  اما باز هم اقدام به زنا می کند . اگر بین زن و شوهر ، مرد زنا کند ، زنای محصن است و اگر زن زنا کند ، زنای محصنه است .

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می شود که محصنه نیست . زنای غیر محصنه به دو دسته تقسیم می شود :

۱- زنای غیر محصنه فرد متاهل : به این ترتیب که اگر فرد متاهلی به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری او و مواردی از این دست ، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد ، زنا غیر محصنه خواهد بود .

۲- زنای غیر محصنه فرد مجرد : در زنای غیر محصنه فرد مجرد ، فرد به اراده خودش اقدام به برقراری رابطه زنا می کند .

زنای به عنف 

نوع دیگر از انواع زنا ، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست . مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد .

 مجازات شرعی انواع‌ زنا

۱-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ مجرد:

حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاکم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ کشتن‌است‌.

۲-زنای‌ مرد زن‌ دار{محصن‌} با زن‌ شوهر دار{محصنه}

زن‌ و مرد سنگسار می‌شوند.

۳-زنای‌ مرد زن‌ دار «محصن‌»با زنی‌ مجرد

مرد سنگسار وزن‌ صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد.

۴-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ شوهردار«محصنه»

مرد صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد وزن‌ سنگسار می‌گردد.

۵-موارد چهارگانه‌ فوق‌ با اجبار وتجاوز مرد

مرد در هرصورت‌ کشته‌ می‌شود.وزن‌ درصورت‌ ناراضی‌ بودن‌حدی‌ ندارد.


بیشتر بدانیم : شرایط طلاق توافقی

یک پیام بگذارید