سیاهه اموال جهیزیه

اجرت المثل جهیزیه زن

Rate this post

اجرت المثل جهیزیه زن

یکی از موارد اختلاف زن و شوهر درمورد جهیزیه، تقاضای اجرت المثل جهیزیه ای که مورد استفاده خانواده قرار گرفته است، می باشد. زن از جهت قانونی هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین أسباب و اثاثیه منزل نداشته است، بلکه وظیفه ی شوهر بوده است که ابزار و وسایل منزل را به عنوان نفقه فراهم کند.

بیشتر بدانیم :  آشنایی با قوانین استرداد جهیزیه و روشهای اجرای آن 

در هر صورت مرد از تجهیزاتی که زن فراهم نموده بهره برده و از آنان استیفای منفعت کرده است که با استناد به ماده ۳۳۷ قانون مدنی «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.» مرد موظف به پرداخت اجرت المثل آن می باشد مگر در صورتی که معلوم شود اذن زن در انتفاع و استفاده مرد و خانواده از جهیزیه مجانی بوده است.

در اینجا امکان دارد این مسئله مطرح شود که در روابط زوجیت، اذن در استفاده از جهیزیه مجانی می باشد مگر در حالتی که خلاف این مسئله ثابت گردد. قانون گذار در قانون حمایت از خانواده ضمن به نتیجه رساندن این بحث، مرد را مسئول دانسته است. ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید».

مفاد این ماده عام بوده و بیان کننده زمانی است که جهیزیه برای استفاده مشترک خانواده مهیا شده باشد. بنابراین مرد باید اجرت المثل استفاده از جهیزیه را به زن پرداخت کند مگر اینکه قصد تبرع زن را ثابت نماید.

 

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد ما در موسسه حقوقی حق گرا به شما اینست که در صورتی که با مشکل استرداد جهیزیه و یا دریافت اجرت المثل جهیزیه مواجه هستید با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  که آدرس آنها در ذیل صفحه آمده از مشاوره وکلای پایه یک و قاضی های بازنشسته ما برخوردار شوید و یا با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶تماس برقرار نمائید

 

یک پیام بگذارید