وکیل معاضدتی و تسخیری

وکیل تسخیری و معاضدتی چیست؟ وکیل تسخیری، وکیلی است که مخصوص دعاوی کیفری می باشد. قانونگذار، برای ایجاد شرایط تساوی میان طرفین دعوا و دفاع از حقوق متهم و بزه دیده، تمهیداتی اندیشیده است که حتی در صورت عدم تمکن مالی، طرفین
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

انتخاب وکیل مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
بیشتر بخوانید