جعل امضاء متوفی

جعل امضا متوفی جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که : « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق
بیشتر بخوانید

استفاده از سند مجعول و مجازاتهای ناشی از آن

استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء
بیشتر بخوانید

جعل اسناد چیست و چه مجازاتی دارد؟

جعل اسناد از جمله جرایمی است که از زمان‌های قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سند‌های هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد. به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و
بیشتر بخوانید