وثیقه شرب خمر

قرار وثیقه برای شرب خمر قرار وثیقه برای شرب خمر یکی از مطمئن ترین روش ها در قرارهای موجود آیین دادرسی کیفری می باشد که آزادی فرد متهم مشروط می باشد و در صورتی که متهم در زندان باشد و به واسطه
بیشتر بخوانید