طلاق غیابی

طلاق غیابی از طرف مرد طلاق غیابی از طرف مرد زمانی شکل قانونی و موجه به خود می گیرد که پس از درخواست طلاق از طرف مرد، زن در دادگاه برای طلاق حاضر نشود. بر اساس قانون جاری، مرد هر زمان که
بیشتر بخوانید

استعلام ثبت طلاق

امروزه با الکترونیکی شدن فرآیندها در قوه قضاییه چشم انداز استعلام ثبت طلاق نیز به سایر امکانات می تواند اضافه شود  در این خصوص ثبت اطلاعات در سامانه تصمیم یکی از این مراحل می تواند باشد. روش دومی نیز وجود دارد که
بیشتر بخوانید

ازدواج با زنى که شوهرش مفقود الاثر شده

غایب مفقود الاثر به چه معناست؟ بر اساس ماده‌ ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید.غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده
بیشتر بخوانید

وکیل خانواده

دادگاههای خانواده از جمله دادگاه های حقوقی هستند که رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی بعهده دارند .در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده از دادگاه های عمومی سلب شده و صرفا دادگاه های تخصصی خانواده
بیشتر بخوانید

مراحل طلاق غیابی

در این مقاله مراحل طلاق غیابی بیان گردیده است اصولاً طلاق انواع مختلف و دلایل مختلفی دارد که یکی از انواع آن  طلاق غیابی است. طلاق می‌تواند از نوع توافقی باشد به این معنی که همه چیز بر اساس توافقات خانم و
بیشتر بخوانید