نحوه اثبات سفید امضا

بررسی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ یا خلاف‌ توافق‌ در بالای‌ امضاء یا مهر و یا مهر و امضاء در یک‌ نوشته‌ یا سندی‌ مغایر
بیشتر بخوانید