دفاع در جرم ضرب و جرح عمدی چگونه است؟

ایراد به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی در بزه ضرب و جرح عمدی در مواردی ممکن است به عنوان محکوم علیه دادنامه صادره از دادگاه بدوی و به منظور تجدیدنظرخواهی از حکم صادره از دادگاه بدوی در پرونده ای با موضوع
بیشتر بخوانید

مراحل شکایت پس از درگیری و ضرب و جرح

شاید برایتان پیش آمده باشد و یا در خدای‌ ناکرده در آینده پیش بیاید که بخواهید به‌دلیل اینکه کسی به شما آسیب رسانده و یا در دعوایی دچار ضرب و جرح و آسیب شده‌اید، شکایتی را مطرح نمایید. برای این منظور می‌توانید
بیشتر بخوانید

رابطه نامشروع، زنا و دون زنا

این که یک زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ، با یک دیگر وارد رابطه بشوند در نظام حقوقی ما جرم انگاری شده است و در صورتی که این رابطه با رضایت هر دوی آن ها صورت گرفته باشد
بیشتر بخوانید