آدرس مراکز شورای حل اختلاف در تهران +شماره تلفن و ساعات کار

مقدمه با عنایت به مصوبه جلسه علنی ۱۰ آبان ماه سال ۹۴، مجلس شورای اسلامی که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با اجرای آزمایشی قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف موافقت شد و
بیشتر بخوانید

تفاوت بیع با عقد صلح و شرایط انجام هر یک

بیع: اصطلاح فقهی و حقوقی این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد.
بیشتر بخوانید