درخواست منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوجه امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، مشکلات عدیده که عمده ی افراد جامعه را در تامین معاش با مشکلات جدی رو به رو ساخته است، عدم ثبات قیمت ها، پایین آمدن ارزش پول کشور و بسیاری از موارد
بیشتر بخوانید

اطلاعات کاربردی حقوق خانواده

برای داشتن زندگی راحت در خانواده دانستن حقوق خانواده از طرف زوج و زوجه و آنچه تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله این موارد می توان به نکات زیر اشاره نمود .
بیشتر بخوانید