جعل گواهی ولادت

مطابق با قانون کشور ما جعل اسناد اوراق مانند گواهی ولادت جرم محسوب می‌شود و برای آن توسط قانون گذار م براساس مجازاتی تعیین شده است، مجازات جعل اسناد یا حبس تعزیری یا جریمه نقدی است و مراحل پیگیری جرم جعل اسناد
بیشتر بخوانید

جعل گواهی فوت

جرم جعل گواهی فوت چیست؟ پیش از بیان مسئله جرم جعل گواهی فوت بهتر است در خصوص خود جرم جعل مطالبی بیان شود . براساس قانون مجازات اسلامی جعل کردن جرم است و برای ان مجازاتی از سوی قانونگذار تعیین شده است
بیشتر بخوانید

استفاده از سند مجعول و مجازاتهای ناشی از آن

استفاده از سند مجعول علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء
بیشتر بخوانید

نمونه شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده و لذا در صورت انجام آن فرد متضرر می تواند با مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری و یا با مراجعه به دفاتر موسسه حقوقی از متخلف شکایت کند
بیشتر بخوانید

مراحل شکایت کیفری جعل

مراحل پیگیری برای جعل و شکایت از جاعل -در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل سند را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را برای شکایت از جاعل انجام دهید. -شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در
بیشتر بخوانید

جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

سفید امضا به برگه‌ای گفته می‌شود که امضای شخصی در آن قرار دارد. این برگه اغلب به صورت امضاء شده و بدون متن یا با متن ناقص، به دیگری سپرده می‌شود. افراد معمولاً این سفید امضا را به علت اعتماد به ‌طرف
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

انتخاب وکیل مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
بیشتر بخوانید

وکیل در شمال تهران

اکثریت مردم تمایل دارند در صورتی که با مشکلی مواجه شدند پرونده آنها توسط بهترین وکیل مورد پیگیری قرار گیرد تا نتیجه خوبی از آن بدست آورند موسسه حقوقی حق گرا با داشتن شعبه های متعدد در سطح شهر تهران و از
بیشتر بخوانید