آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

۵/۵ - (۱ امتیاز)

وقتی صحبت از آدم ربایی میشود افراد درگیر این مساله چه متهم باشند چه بزه دیده به دلیل اهمیت این جرم و عواقب آن بدنبال وکیل خبره در این زمینه میگردند. در این نوشته سعی مینماییم ضمن بیان نکات مهمی در خصوص این جرم وکیل خبره آدم ربایی را معرفی نماییم.

آدم ربایی چیست؟

وکیل آدم ربایی بیان میدارد : به زبان ساده جابجایی غیرقانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف، خواسته‌اش آدم ربایی است؛ بعبارتی آدم‌ربایی، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن است.

این جرم غیرقابل گذشت می باشد و گذشت شاکی خصوصی سبب توقف رسیدگی نمیشود. بلکه می تواند از جهات تخفیف باشد.

آدم ربایی جرمی است که علاوه بر اینکه آثار ذهنی و جسمی مخربی بر شخصی که ربوده شده دارد و ذهن و روان خانواده شخص را نیز بهم می ریزد.

همچنین اثرات سوئی بر جامعه و امنیت جامعه نیز خواهد داشت.

آدم ربایی چیست؟

در پاسخ به سوال آدم ربایی چیست لازم به ذکر است که آدم ربایی انتقال فردی بدون رضایت او به محل دیگری است. در واقع هر فردی برای اینکه به جایی انتقال یابد لازم است که با رضایت خویش این عمل را انجام دهد فلذا هر گونه زور و اجبار در انتقال فردی از مکانی به مکان دیگر مصداق جرم آدم ربایی است. البته در پاسخ به سوال آدم ربایی چیست، ذکر این نکته نیز ضروری است که در جرم آدم ربایی که از جرائم کیفری است لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی وجود داشته باشد تا بتوان گفت جرم آدم ربایی محقق شده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی شامل عنصر مادی، قانونی و معنوی می شود که در ادامه راجع به آن ها توضیح داده ایم.

عنصر قانونی

عنصر قانونی در جرم آدم ربایی ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است که جرم آدم ربایی را پیشبینی نموده است و چنین مقرر داشته است که

“هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”

در این ماده در خصوص میزان مجازات مرتکب و همچنین در تبصره آن در خصوص مجازات شروع به آدم ربایی بحث شده است که به ترتیب میزان مجازات، حبس از پنج تا پانزده سال و سه تا پنج سال تعیین شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم آدم ربایی به هر عملی گفته می شود که زمینه ساز جرم مزبور باشد و هر عمل مادی که امکان آدم ربایی در آن باشد می تواند مصداق عنصر مادی جرم آدم ربایی باشد. پس می توان گفت در خصوص آدم ربایی عمل واحدی توسط قانون برای تحقق جرم تعیین نشده ، بلکه هر فعلی که بتوان آنرا مصداق آدم ربایی قرارداد می تواند عنوان جرم آدم ربایی را به خود گیرد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت انجام عمل مجرمانه است. به عبارت دیگر فرد آدم ربا باید با قصد و نیت مجرمانه وارد عمل شود و جرم مذکور را انجام دهد و در غیر این صورت جرم آدم ربایی شکل نمی گیرد و مجازات آدم ربایی بر فرد مذکور صادق نیست. لذا قصد ونیت مرتکب در تحقق عنصر معنوی اهمیت بسزایی دارد.

مجازات آدم ربایی چیست؟

مجازات آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی و یا به عبارت دیگر مجازات آدم ربایان در ایران مستند به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است که با توجه به سابقه مجرم، قاضی محکمه می تواند مجازات آدم ربایان در ایران را بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر شده، تعیین نماید. البته در صورتی که برخی از شرایط برای جرم آدم ربایی وجود داشته باشد.

در این صورت مجازات آدم ربایی تشدید می گردد و چنانچه تشدید گردد مجازات آدم ربایی به حداکثر می رسد و اما سوالی که ممکن است در ذهن بیاید این است که در چه صورتی مجازات آدم ربایی و یا مجازات آدم ربایان در ایران تشدید می گردد؟
در پاسخ به این سوال با توجه به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مواردی بیان شده است که چنانچه آدم ربا این اعمال را انجام دهد مجازات آدم ربایی وی تشدید می گردد. این شرایط در میزان مجازات آدم ربایان در ایران موثر هستند و عبارتند از:
۱) در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از ۱۵ سال تمام باشد در این مواقع مجازات آدم ربایی و یا مجازات آدم ربایان در ایران تشدید می گردد.
۲) در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت گرفته باشد نیز یکی از مواردی است که مجازات آدم ربایی تشدید می گردد، چرا که ترس و واهمه ای که در جرم آدم ربایی همراه با وسیله نقلیه وجود دارد، به مراتب بیشتر از سایر طرق ارتکاب جرم آدم ربایی است. از این رو مجازات آدم ربایان در ایران که از وسیله نقلیه استفاده می نمایند بیشتر است.
۳) در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شده باشد در این صورت مجازات آدم ربایی تشدید می گردد و مجازات آدم ربایان در ایران به حداکثر مجازات آدم ربایی می رسد.

موارد مذکور مطابق قانون مجازات اسلامی، از موارد تشدید کننده مجازات جرم آدم ربایی می باشند.

شروع به آدم ربایی یعنی چه؟

هر جرمی برای اینکه واقع گردد نیاز است که مقدماتی را دارا باشد که به این مقدمات شروع به جرم گفته می شود، گاهی شروع به جرم از اعمالی تشکیل می گردد که این اعمال هر کدام زمینه ساز جرم مستقلی است و مجازات مستقل خود را دارد اما گاهی نیز جرمی که واقع می شود.

برای تحقق آن نیازمند انجام اعمال و مقدماتی است که به این اعمال و مقدمات شروع به جرم نام گذاری شده است، در واقع در شروع به جرم، فرد مرتکب قصد انجام اعمال و اقداماتی را دارد که جرم است و دارای مجازات است اما در اثنای عمل و پیش از اینکه جرم را به پایان برساند به جهت اعمالی خارج از اراده وی جرم مذکور عقیم می ماند و به انتها نمی رسد.

در این مواقع چنانچه اعمال انجام گرفته جرم باشند، مرتکب به میزان اعمالی که انجام داده است به مجازات محکوم می گردد. اما لازم به ذکر است که چنانچه مرتکب جرمی با میل و اراده خود جرمی را که آغاز نموده است ترک نماید و عملی که انجام داده نیز جرم نباشد در این صورت مرتکب به مجازاتی محکوم نمی گردد.
اما شروع به جرم در برخی از جرائم از جمله جرم آدم ربایی دارای مجازات شروع به آدم ربایی می گردد.

روشهای اثبات جرم آدم ربایی

در نحوه اثبات جرم آدم ربایی با توجه به اینکه جرم آدم ربایی از جرائم کیفری است، لازم است که با ادله اثبات جرائم کیفری آشنا بود. از جمله مواردی که در نحوه اثبات جرم آدم ربایی موثر است عبارتند از:
۱– اقرار

اقرار یکی از ادله در نحوه اثبات جرم آدم ربایی است که معمولا زمانی رخ می دهد که جرم آدم ربایی کشف شده است و آدم ربا چاره ای جز اقرار به جرم خویش نمی یابد چراکه اینکه فردی به صورت خودجوش به جرم خود اقرار نماید معمولا کمتر اتفاق می افتد و افراد به طور معمول پس از دستگیری اقرار به ارتکاب جرم می کنند.
۲– شهادت شهود

شهادت شهود در نحوه اثبات جرم آدم ربایی یکی از ادله کاملا قابل قبول است چرا که افرادی که جرم آدم ربایی را مشاهده نموده باشند می توانند این جرم را شهادت دهند و چنانچه شهود مذکور، شرایط شهادت دادن را دارا باشند در این صورت جرم آدم ربایی اثبات می گردد و آدم ربا به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.
۳– اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی

اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی نقش به سزایی دارد و این دلیل زمانی استفاده می شود که فردی ربوده شود و اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید و از این راه در پی کشف آنچه که وقوع پیدا کرده است، به دنبال شناسایی فرد یا افراد مرتکب می باشد.
۴– علم قاضی

علم قاضی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی می تواند نقش ویژه ای داشته باشد، به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می شود، علم قاضی می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود و مجموع دست آوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم آدم ربایی موثر باشد و با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.

موارد بیان شده هر کدام در نحوه اثبات جرم آدم ربایی موثر هستند و با توجه به شرایط تحقق جرم آدم ربایی هر کدام از ادله مزبور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مشاوره حقوقی آدم ربایی

مشاوره حقوقی آدم ربایی باید از وکیل و مشاور حقوقی اخذ شود که تخصص کیفری داشته باشد، چراکه جرم آدم ربایی جرم کیفری است و مستند به قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم آدم ربایی مجازات آدم ربایی در نظر گرفته می شود،

از این رو مشاوره حقوقی آدم ربایی را بایستی از وکیلی که مسلط به قوانین کیفری است و به رویه دادگاه ها در محاکم کیفری آشنایی کافی دارد اخذ نمود. گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متبحر در امور کیفری در زمینه های مختلف کیفری معد مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی کیفری هستند.

 

شروع به آدم ربایی چیست و چگونه آنجام می گیرد ؟

شروع به آدم ربایی به اعمالی گفته می شود که آدم ربا مرتکب می گردد اما پیش از اینکه جرم آدم ربایی را انجام دهد در اثنای عمل دستگیر می شود در این مواقع جرم آدم ربایی عقیم می ماند اما مرتکب به جهت اعمالی که انجام داده است به مجازات شروع به آدم ربایی محکوم می گردد. مجازات شروع به آدم ربایی مستند به تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری بود که با توجه به اعمال انجام شده توسط آدم ربا، مجازات وی تعیین می گردید اما با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تبصره مزبور نسخ گردید و مجازات شروع به آدم ربایی با توجه به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد.

مجازات آدم ربایی چیست؟

وکیل خبره آدم ربایی بیان میدارد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به جرم آدم ربایی پرداخته است.

مجازات مرتکب این جرم را در صورت عنف و یا تهدید حبس درجه چهار ، در غیر این صورت حبس درجه پنج قرار داده است.

براساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل مجازات آدم ربا تشدید می شود:

در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت گرفته باشد
در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شده باشد .

همچنین ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال این گونه می گوید:

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است برباید یا مخفی کند، یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

آیا شروع به آدم ربایی جرم است؟

وکیل خبره آدم ربایی در این خصوص بیان میدارد: قطعاً شروع به آدم ربایی هم جرم است.

به زبان ساده میتوان گفت اگر کسی شروع به آدم‌ ربایی و عملیات اجرایی آن را آغاز کند، اما در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات آدم ‌ربایی را به نتیجه برساند، همین مقدار از اقدامات وی هم تحت عنوان شروع به جرم آدم ‌ربایی قابل تعقیب خواهد بود.

مجازات شروع به آدم ربایی سه تا پنج سال حبس است. در شرایطی که قانون، حداقل و حداکثر میزان مجازات آدم ربایان را تعیین می‌کند، قاضی با توجه به شرایط هر پرونده و با رعایت قانون، میزان دقیق مجازات را تعیین می‌کند.
آیا معاونت در آدم ربایی جرم است ؟

وکیل خبره آدم ربایی در این خصوص بیان میدارد: معاونت در آدم ربایی نیز جرم است.

وی افزود چنانچه افرادی با تهدید و تطمیع و یا به خواسته خود مباشر جرم آدم ربایی را، ترغیب

و تحریک یا به آدم ربایی کنند یا در وقوع جرم مساعدت و یاری برساند در آدم ربایی معاونت کرده است.

 

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در خصوص آدم ربایی در دادگاه دارید، می توانید با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید کارشناسان این گروه پیگیری قضایی کارهای شما را در دادگاه و سایر مراکز عهده دار خواهند شد و از حقوق شما دفاع خواهند نمود.

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

 

نمونه شکواییه آدم ربایی

در این مطلب نمونه شکواییه آدم ربایی را ارائه خواهیم داد و پرونده های مربوط به آن بررسی خواهد شد.

شاکی ………………………. به نشانی……

مشتکی عنه ……………………. به نشانی…..

تاریخ وقوع جرم ………………………… محل وقوع جرم….

موضوع: آدم ربایی

احتراما به استحضار می رساند، مشتکی عنه با فریب دادن موکله اینجانب که دختری نوزده ساله می باشد با وعده و وعید به قصد ازدواج و همچنین مسافرت خارج از کشور موکل را فریب داده او را سوار خودرو شخصی خود کرده و برخلاف میل و اراده موکله او را از شهر… به شهر…برده است و پس از پیگیری ها مشخص شده ایشان را در خانه ای در نزدیکی روستای … مخفی نموده، نظر به اینکه اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه با اعمال فریبکارانه بوده و موکل رضایت باطنی برای همراهی با وی را نداشته، تقاضای رسیدگی به جرم آدم ربایی مشتکی عنه و جلب دادرسی وی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

نمونه شکواییه آدم ربایی

شاکی …………………….. به نشانی….

مشتکی عنه ………………….. به نشانی….

تاریخ وقوع جرم ………………………. محل وقوع جرم….

موضوع: آدم ربایی

نمونه شکواییه آدم ربایی

باندی به نام … با خالکوبی های … اقدام به ربودن دختران جوان برای بهره برداری جنسی به شرح ذیل نموده اند:

۱. بعضی از مشکتی عنه که جنسیت زن دارند طرح دوستی با مجنی علیهم را میریختند.

٢. به ترتیب آنها را به مجالس لهو و لعب و پارتی های شبانه دعوت می کرده و با قاچاقچیان اصلی آشنا می کردند.

٣. با شناسنامه های جعلی با آنها نامزد می کردند و بعد به قصد مسافرت خارج از کشور به دبی برده و به شیخ های عرب میفروختند که طی پیگیری های اداره آگاهی و اداره اطلاعات و ورود سربازان گمنام امام زمان این باند متلاشی شده و مشتکی عنه آن به شرح اسامی فوق الذکر دستگیر گردیده است.

على هذا نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و جلب دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

2 دیدگاه در “وکیل آدم ربایی”

  1. سلام
    سوال شده است
    بنده به جرم آدم ربایی در حال حاضر در بازداشت موقت هستم میخواستم که رضایت از شاکی باید چگونه باشد که پرونده مختومه اعلام شود. ممنون

    1. سلام
      با توجه به اینکه جرم آدم ربایی غیر قابل گذشته … ولی می توانید با رضایت شاکی از دادگاه تخفیف بگیرید

یک پیام بگذارید