جرائم پزشکی

شکایت از کادر پرستاری

۵/۵ - (۳ امتیاز)

شکایت از کادر پرستاری چگونه است؟

راحتترین راه شکایت از کادر درمان در معنا و مفهوم اختصاص یافته به پرستاران چگونه است؟
اگر بخواهیم شکایت از پرستار را در غیر از مراجع قضایی و کیفری طرح و دنبال نماییم باید چکار کنیم؟

وکیل متخصص جرایم مربوط به پزشکی و کادر درمان بیمارستانها میگوید: خوب است بدانید که سایت معاونت درمان برای شما عزیزان بخشی را طراحی نموده است که با مراجعه به آن بصورت مکتوب در بخش مربوطه و بصورت اینترتی، شکایت خود را به ثبت میرسانید. لذا اگر بخواهید که شکایت از کادر درمان در مفهوم اخص و پرستاری را در غیر از دادسرا و دادگاه پیگیری نمایید، میتوانید به سایت مربوطه مراجعه نموده و شرح شکایت خود را در آن قید نمایید.

شکایت از کادر درمان به طرق قضایی چگونه است؟

اگر بخواهید کادر درمان و پزشک و پرستاری را به جبران خسارت وارده محکوم و ملزم نمایید، میبایست با تنظیم شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت آن اقدام نمایید. پرونده شما با موضوع شکایت از کادر درمان به دادسرای مربوطه ارجاع داده میشود. دادسرا با بررسی شکایت و ادله اثبات دعوا که از ناحیه شاکی و وکیل ایشان در متن شکواییه قید و ذکر شده است، سابقه پرونده پزشکی بیمار را از بیمارستان استعلام مینماید. عملکرد و نتیجه حاصله از فعل هر یک از پزشکان و پرستاران بصورت مجزا مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار میگیرد. در صورت احراز قصور و خطای هر یک از ایشان، درصد تقصیر محاسبه و اعلام میگردد. حسب درصد تقصیر، مقصر به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم میگردد.

نکته: کمیسیون سازمان نظام پزشکی به این مهم پرداخته و نظر کارشناسی خود را به دادسرا ارسال میدارند.
هر یک از اشخاصی که نامشان بعنوان مسبب و مقصر حادثه در ایجاد عارضه در نظر کمیسیون درج شده باشد، بعنوان ذینفع میتواند نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسان متشکل از ۵ پزشک متخصص را از مرجع قضایی رسیدگی کننده خواستار شود. این اشخاص پیش تر نامشان بعنوان مشتکی عنهم در متن شکواییه تحت عنوان شکایت از کادر درمان قید گردیده است.


بیشتر بدانیم : وکیل برای شکایت از پزشک در تهران 


در متن شکایت از کادر درمان باید چه نکاتی را قید نماییم؟

خوب است بدانید شکواییه ای که اکنون تنظیم مینمایید، نخستین سنگ بنای دعوای کیفری شما میباشد. لذا باید دلیل مراجعه به بیمارستان، تاریخ دقیق اقدامات صورت گرفته، درمان مورد نظر پزشک و اقدامات پرستاران و در نهایت نتیجه حاصله را به تفصیل بیان نمایید. شکایت از کادر درمان میبایست بیانگر آنچه که مورد خواست و تقاضای شما است، باشد. بهترین توصیه به شما عزیزان این است که انجام کلیه اقدامات قانونی را به وکیل متخصص و حرفه ای بسپارید. خصوصا تنظیم شکواییه خود را از وکیل باتجربه در زمینه دعاوی جرایم پزشکی خواستار شوید.

شکایت از کادر درمان در نهایت منجر به صدور چه محکومیتی برای مقصران خواهد شد؟

با احراز قصور پزشکی و اثبات این امر نزد مقام قضایی مربوطه، حسب مورد مرتکبان به مجازاتهایی از قبیل تعلیق از شغل، پرداخت دیه و جبران خسارت وارده بر بیمار محکوم خواهند شد.


بیشتر بدانیم :  وکیل برای شکایت از پزشک   


 

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در خصوص شکایت از کادر پرستاری در دادگاه دارید، می توانید با تماس با دفاتر گروه حق گرا کار را به وکلای پایه یک دادگستری حق گرا بسپارید کارشناسان این گروه پیگیری قضایی کارهای شما را در دادگاه و سایر مراکز عهده دار خواهند شد و از حقوق شما دفاع خواهند نمود.

در تهران نیز می توانید به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

مواد قانونی قابل استناد – قصور پرستار در نگهداری از بیمار

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی
در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

 

وکیل برای شکایت از کادر درمان

شکایت از کادر درمان، پزشکی و پرستاری از جمله موارد پراهمیت در دعاوی کیفری مربوط به جرایم پزشکی میباشد. زیرا در بسیاری از مواقع، نتیجه حاصله مانند فوت بیمار به کلیه اشخاص دخیل در امر درمان منتسب میگردد. لذا با اخذ مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی از بهترین وکیل متخصص جرایم پزشکی، تصویر روشنی از پرونده خود را ترسیم نموده و سپس نسبت به طرح شکایت و اقامه دعوا اقدام نمایید.

 

قصور پزشکی چیست؟

قصور پزشکی حوزه ای از قانون سهل انگاری است که صدمات ناشی از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و مراکز درمانی را پوشش می دهد. سیستم حقوقی به آنها در هنگام انجام اقدامات و تصمیم گیری آزادی عمل می دهد. هر اشتباهی قصور پزشکی نیست.

برای موفقیت در پرونده اثبات قصور پزشکی، شما (شاکی، فردی که ادعای حقوقی را ارائه می دهد) باید استاندارد مراقبتی قابل اجرا در موقعیت خود را ثابت کنید و اینکه با ارائه مستندات به اثبات برسانید متهم (طرف مورد شکایت) مطابق آن استاندارد عمل نکرده و به شما آسیب رسانده است.

معیار مراقبت، هوشیاری، توجه و احتیاط است که پزشکان و کادر درمان، در شرایط مختلف از آن استفاده می کنند. شیوه‌های پزشکی توسط گروهی از متخصصان پزشکی برای بیمارانی که از یک اختلال یا بیماری خاص رنج می‌برند، استفاده می‌ شود.

استاندارد بستگی به نوع ارائه دهنده مراقبت های درمانی و بهداشتی دارد. استاندارد مراقبت برای یک پزشک خانواده که معاینه سالانه شما را انجام می دهد با یک جراح ارتوپد که زانو شما را عمل می کند، متفاوت است. همچنین ممکن است به دلایل زیادی مانند سن شما، شرایط و سابقه بیماری، داروهای مصرف و سلامت کلی تغییر کند.

چه کسانی می تواند مرتکب قصور پزشکی شود؟

 

هر ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به طور بالقوه می تواند مرتکب قصور پزشکی شود، بنابراین هیچ محدودیتی در مورد اینکه چه کسی ممکن است مورد شکایت قرار گیرد، وجود ندارد. احتمال دارد دندانپزشک، جراح، پیراپزشک، پرستار، متخصص اطفال، داروساز یا متخصص مغز و اعصاب به شما آسیب برساند.

علاوه بر افرادی که مورد شکایت قرار می گیرند، سازمان هایی که آنها را استخدام کرده یا بر آنها نظارت می کنند نیز می توانند به دلیل قصور پزشکی مورد شکایت قرار گیرند. اگر بیمارستانی از وظایف خود برای نظارت بر همه کسانی که برای آن طبابت می کنند، کوتاهی کند، باید مسئول آسیبی باشد که برای افراد به وجود آمدهاست؛ ولی افراد باید قصور پزشکی را اثبات کنند:

بیمارستان استانداردهای مراقبت را برای عملیات خود رعایت نکرده است.
از مشکلاتی که باعث آسیب می شود، اطلاع داشته یا باید اطلاع می داشت.
اقدامات یا عدم اقدام آن، دلیلی اساسی برای ایجاد آسیب است.

 

آیا اثبات قصور پزشکی کار راحتی است؟

 

شما باید ثابت کنید که قصور پزشکی رخ داده و به صورت مستقیم باعث صدمات شما شده است. در نتیجه آسیب و مصدومیت شما قبل از اینکه قصور پزشکی رخ دهد، به وجود آمده و اتفاق دیگری بعد از آن رخ نداده است که باعث آن شود.

برای اثبات این مسائل به یک متخصص پزشکی نیاز است. این متخصص سوابق پزشکی شما را بررسی و با شما گفتگو می کند و ممکن است شما را معاینه کند. بدون نظر حرفه ای در مورد اینکه استاندارد مراقبت در مورد شما چه بوده، چه مواردی نقض شده است و در نتیجه آن آسیب دیده اید، امکان اثبات قصور پزشکی وجود ندارد.

اثبات قصور پزشکی چگونه است، آیا کار سختی است؟ وقتی وکیل قصور پزشکی آگاه به پرونده داشته باشید که تمام مسائل شما را به طور مؤثر برای قاضی بازگو کند، این کار آسان خواهد بود.

هیچ دو دعوی قضایی یکسان نیستند. اگر یک پرونده اثبات قصور پزشکی را با یک ادعای تصادف رانندگی مقایسه کنید، به طور کلی، ادعای قصور پزشکی پیچیده تر است. برخی از مسائلی که می‌تواند اثبات قصور پزشکی را دشوارتر کند، عبارت است از:

استاندارد صحیح مراقبت: ممکن است طرفین در مورد نحوه قضاوت در مورد اقدامات و تصمیمات متهم اختلاف نظر داشته باشند. همچنین بخواهند از استاندارد بسیار بالایی استفاده کنند. همچنین احتمال دارد متهم ادعا کند که استاندارد صحیح اعمال شده است.

عوامل آسیب‌زا: اگر ادعا شود که پزشک داروی اشتباهی را تجویز کرده و باعث سکته قلبی شده است، ممکن است دلیل دیگری برای این اتفاق وجود داشته باشد؟ به این صورت که اگر شاکی سابقه بیماری قلب داشته باشد، اثبات اینکه دارو ضرر داشته است، بسیار سخت خواهد بود.

به کارگیری متخصصان با تجربه: ممکن است چند متخصص برای هر دو طرف کار کنند. بنابراین وکیل قصور پزشکی در مورد نظرات متضاد در مورد علت و اینکه چه کسی مقصر است، سردرگم شود.

مشاوره وکیل پزشکی برای اثبات قصور پزشکی

عموم مردم برای پزشکان و کادر درمان احترام زیادی قائل هستند. اکثر آنها افرادی سخت کوش، شایسته و دلسوز هستند. به همین علت خود پزشکان، کادر درمان و محاکم قانونی به راحتی قبول نمی کنند که اشتباهی جدی مرتکب و موجب آسیب رساندن به شما شده باشند.

وقتی به ارائه دهندگان مراقبت های درمانی و بهداشتی اعتماد می کنید، جان خود در اختیار آنها قرار می دهید. اگر قصور پزشکی رخ دهد، این اعتماد دچار خدشه می شود. شما باید تصمیم بگیرید که چگونه زندگی و سلامت خود را با هم بازگردانید.

ممکن است بخشی از این فرایند یک ادعای قصور پزشکی باشد که می تواند درمان های پزشکی اضافی، دستمزدهای از دست رفته، درد و رنج را جبران کند. یک پرونده قصور پزشکی چیزی بیش از پول است. همچنین در مورد انصاف و مسئولیت پذیری است. هنگامی که در برابر مراقبت های بهداشتی سهل انگارانه اقدام می کنید، به خود کمک کرده و سیستم مراقبت های بهداشتی را برای همه بهتر و منصفانه تر می کنید.

برای اثبات قصور پزشکی می توانید از وکلای حقوقی حق گرا به عنوان بهترین وکلای قصور پزشکی استفاده کنید و به نتیجه مطلوب برسید. این وکلا با تجربه در دعاوی و اثبات قصور پزشکی درک می کنند که این موارد چقدر می توانند پیچیده باشند. بنابراین می توانند برای اثبات قصور پزشکی همراه شما باشد.

 

برای انجام تمام امور حقوقی شما می توانید با دفتر وکلای حق گرا تماس گرفته و با راهنمایی وکلای حقوقی تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

یک پیام بگذارید