جعل اسناد چیست و چه مجازاتی دارد؟

جعل اسناد از جمله جرایمی است که از زمان‌های قدیم وجود داشته و برای انواع و اقسام اسناد تجاری، سند‌های هویتی و حتی چک و سفته هم کاربرد دارد. به اشتباه انداختن دیگران از جمله پایه و اساس جرم جعل است و
بیشتر بخوانید