طلاق

معایب طلاق از طرف مرد

Rate this post

با توجه به دلایل ذیل پیشنهاد می گردد آقایان تلاش نمایند که حتی المقدور طلاق و جدایی برای خانواده بوجود نیاید و در صورت اصرار بر طلاق به معایب طلاق از طرف مرد توجه نمایند و سپس پیگیری طلاق را به یک وکیل با تجربه بسپارند

۱.اگر مرد بخواهد درخواست طلاق را به محکمه بدهد…

باید حق و حقوق و امتیازات بیشتری به یک زن بدهد

از جمله اینکه باید کلیه حق و حقوق زن از جمله کل مهریه را، بصورت تمام و کمال، پرداخت نماید

و فقط می تواند مهریه را تقسیط نماید که در این صورت هم باید تا آخر عمر ( نسل اندر نسل )قسط بدهد و از طرفی ممکن است قاضی با تقسیط مخافت بیشتری کند و یا اینکه مبلغ بیشتری را بعنوان پیش پرداخت مهریه در نظر بگیرد .

وبدین نحو فرصت توافق با همسر خودرا ،باشرایط مناسب تر از دست می دهد .

بنابراین مرد می تواند با حربه ای طلاق ، زن خود را متقاعد کنید که در قبال طلاق ، هزینه کمتری بگیرید ویا یا بخشش حق و حقوق او را ، طلاق دهد

نکته ***

ولی توصیه می گردد که اگر در حق همسرتان ، اجحاف و ظلم نموده اید ،حق و حقوق وی را بصورت کامل ،پرداخت کنید

نکنه ۱***

مرد طبق قانون ، حتی در صورت طلاق ،می تواند ،حق و حقوق زن را از جمله ، مهریه

نفقه و اجرت المثل را ، تقسیط نماید

نکته ۲***

ضمنا در هنگام درخواست طلاق از طرف مرد ،زن می تواند درخواست اجرت المثل را از شوهر بنماید

اجرت المثل ( اجرت زحماتی هست که زن در منزل شوهر می کشد از جمله اینکه ظرف می شورد یا غذا می پزد)

که معمولا سالیانه بین یک و یک میلیون تا سه میلیون تومان توسط کارشناس تعیین می گردد .

که چه درخواست طلاق از ناحیه مرد باشد یا زن و یا اصلا درخواست طلاق داده شده باشد یا نه ،اجرت المثل (در صورت وجود شرایطی خاص ) ،به زن طلاق تعلق می گیرد.

بنابراین اگر درخواست طلاق از طرف مرد ، زن شرایط گرفتن اجرت المثل را نداشته باشد ،دادگاه مبلغی را بعنوان نحله ( هدیه زن به مرد ) تعین می کند که مرد باید به زن بدهد

نکته ۳***

در خصوص نفقه زن گذشته وجاریه ( روز زن ) بر طبق روال معمول ، طلاق تاثیری در نفقه زن ندارد ، اگر زن حقی نسبت به نفقه داشته باشد دادگاه در حکم طلاق خود آن نفقه را قید می کند

از جمله معایب طلاق از طرف مرد تنصیف اموال است
از آنجائیکه در عقد نامه (بر طبق روال معمول) قید می شود که اگر مردی بخواهدهمسر خود را طلاق دهد ، باید تا نصف اموال خود را به همسرخود بدهد

بنابراین اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد و در صورت عدم نشوز زن (منظور در صورتی که زن محکوم به تمکین نشده باشد ) مرد باید تا نصف اموال خود را به زن بدهد

البته این شروط در عقد نامه ،خود قید و قیودی دارد

 

و اینکه به غیر
عیب ۲

البته در مورد تنصیف اموال بعرض می رساند شرایط آن عبارت از

درخواست طلاق از ناحیه مرد باشد
.زن ناشره نباشد ( محکوم به تمکین نشده باشد )
مرد بعد از عقد آن اموال را دارا شده باشد
منظور از تا نصف اموال این است که ممکن از است یک چهارم نصف اموال .. باشد و نظر قاضی ملاک کار است

یک پیام بگذارید