مشروبات الکلی

مجازات شرب خمر نوجوانان در قانون جدید ۱۴۰۳

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی

در قوانین اسلامی مصوب سال ۹۲، برای افراد زیر سن قانونی، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند، مجازات شرب خمر نوجوانان متفاوت است. افراد زیر ۱۸ سال، حتی اگر از لحاظ شرعی بالغ هم باشند (سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است)، به حد و قصاص محکوم نمی‌شوند.

در واقع، شرب خمر نوجوانان و در افراد زیر ۱۸ سال مجازاتی از جمله شلاق ندارد. با توجه به اینکه اطفال زیر ۱۸ سال معمولاً در کمال عقل و رشد نیستند و احتمالاً شبهه وجود دارد که آن‌ها ممکن است اشتباه کنند، دادگاه‌ها معمولاً مجازات حد و قصاص را برای آن‌ها اجرا نمی‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها به این مجازات محکوم نمی‌شوند.

در ضمن، اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند، و بر اساس قوانین جدید، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.

لذا در مرحله اول باید گروه سنی کودکان تعیین شود.

  • گروه سنی کودکان تا ۹ سال
    گروه سنی کودکان ۹ تا ۱۲ سال
    گروه سنی کودکان ۹ تا ۱۵ سال
    گروه سنی کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال

این تقسیم بندی‌ها و گروه‌بندی سن‌های مختلف می‌تواند مجازات‌های متفاوتی را برای کودکان و نوجوانان در نظر بگیرد. چرا که اعمال مجازات مطابق با مفاد قانونی ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ماده ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد که در ادامه به مجازات‌های هر گروه سنی به تفکیک خواهیم پرداخت.

مجازات شرب خمر کودکان زیر ۹ سال

مراجع قانونی برای کودکان زیر ۹ سال هیچگونه مجازاتی را در نظر نمی‌گیرند به استناد ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی کودکان زیر ۹ سال مجازات نخواهند شد و تنها اقدامات تربیتی مثل نصیحت و صحبت کردن توسط قاضی نسبت به آن ها انجام خواهد شد.
مجازات شرب خمر کودکان ۹ تا ۱۲ ساله

بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی برای گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال که محکوم به شرب خمر می‌شوند؛مجازات‌ها و اقدامات تربیتی صورت خواهد گرفت و توسط قاضی دادگاه مورد نصیحت و توجیه قرار می‌گیرند. لذا مجازاتی برای این گروه سنی هم در نظر گرفته نشده است/ تنها جنبه ارشادی برای آنها لحاظ می‌شود.

مجازات شرب خمر کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله

کودکانی که در این رده سنی مبادرت به شرب خمر کرده باشند؛ از طریق مراجع قانونی مطابق تبصره یک ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال خواهند شد. در برخی موارد که شدت امر کم باشد قاضی مبادرت به دادن اخطار و تذکر به کودک می‌نمایند. همچنین با اخذ تعهد کتبی از کودک دال بر عدم تکرار شرب خمر از مجازات کودک خودداری می‌کنند.

مجازات شرب خمر کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال

در قانون برای این رده سنی مطابق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده است. البته گاهی ممکن است برای قاضی محرز شود که کودک هنوز از نظر عقلی در شرایط عادی نبود و به میزان جرم آن آگاه نبوده و نسبت به شرایط حرام بودن و به ماهیت شرب خمر اطلاعی نداشته که در اینگونه موارد قاضی مطابق با مفاد قانونی مجازات مورد نظر را برای کودک در نظر خواهد گرفت.

نکته:

قانونگذار کودکان زیر ۹ سال را به هیچ عنوان در جرایم تعزیری و یا جرایم حدی مستوجب قصاص و مجازات نمی‌داند و در واقع مسئول نمی‌داند.

 

تخفیف مجازات شرب خمر

توبه می‌تواند در مواردی مانند شرب خمر تخفیف در مجازات به همراه داشته باشد. اگر فرد قبل از اثبات جرم، توبه کند، این اقدام می‌تواند به تخفیف در مجازات منجر شود. با این حال، توبه در جرایم حدی نهایتاً تخفیف در مجازات را فراهم می‌کند و هر توبه‌ای شرایط خاص خود را دارد.

در اسلام، جرایم حدی جرایمی هستند که برای آن‌ها مجازات حد تعیین شده است. توازن میان مجازات حد و توبه به عنوان یک عنصر در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد. اگر توبه قبل از اثبات جرم انجام شود، می‌تواند به تخفیف در مجازات منجر شود.

تفاوت میان مجازات حد و تعزیری

تفاوت میان مجازات حد و تعزیری در نحوه اجرای آنها قرار دارد. در مجازات حد، تنها اجرا کننده مسئول است و اگر خطایی رخ دهد (مانند اصابت تازیانه به جای دیگری از بدن)، اجرا کننده مسئولیت می‌پذیرد. اما در مجازات تعزیری، در صورت ایجاد آسیب به جای دیگری از بدن، اجرا کننده مسئولیت این صدمات را به عهده دارد و حتی ممکن است ملزم به پرداخت دیه به آسیب دیده شود.

بیشتر بدانیم : مجازات حمل مشروبات الکلی

روش های اثبات جرم شرب خمر

اثبات شرب خمر در قوانین اسلامی ایران به سه روش اصلی انجام می‌شود:

۱.اقرار: این روش به معنای اظهارنامه شخص مصرف‌کننده است. اگر شخص به طور خودجوش و در کمال عقل و اختیار اقرار کند که مایع مست‌کننده یا مسکر را مصرف کرده است، این اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد قبول قرار می‌گیرد. این اقرار برای اعتبار حقوقی باید در دادگاه صورت بگیرد و در مقابل نهادهای اجرایی مانند کلانتری یا مامور انتظامی، اعتبار ندارد.

۲.شهادت دو مرد عادل: ثابت کردن شرب خمر نیاز به شهادت دو مرد عادل دارد. این دو نفر باید بزرگسال، عادل، حلال‌زاده، و ایمان‌آور باشند. این شاهدان باید با دقت و صداقت اقوام حضوری را اظهار کنند تا شرب خمر اثبات شود.

۳.علم قاضی: علم قاضی به معنای مطالعه و آگاهی قاضی از قرائن و شواهد موجود در پرونده است. قاضی با بررسی اطلاعات و شواهد مختلف می‌تواند به اقدام به حکم صادر کند و شرب خمر را اثبات کند. این روش اثبات به جرم خاصی اختصاص ندارد و قاضی با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و قرائن به تصمیم می‌رسد.

با توجه به قوانین و مقررات موجود در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، اثبات جرم شرب خمر باید به یکی از سه روش اقرار، شهادت دو مرد عادل، یا علم قاضی باز گردد. تست الکل به تنهایی قابلیت اثبات جرم را ندارد و بر اساس اصول حقوقی، نتایج این تست به تنهایی قاطع نمی‌باشد و نمی‌توانند به عنوان اثبات قطعی برای مصرف شراب در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین، اثبات شرب خمر با تست الکل تنها ممکن است اگر این تست به همراه سایر دلایل مثل اقرار یا شهادت دو مرد عادل و یا علم قاضی مورد استناد قرار گیرد.

بیشتر بدانیم : اثبات شرب خمر و مجازات شراب خواری

سوء پیشینه‌ شرب خمر

سوابق جنایی در قانون جزایی ایران و حقوق جزا به عنوان سابقه جرمی یا کیفری فرد در نظر گرفته می‌شوند. در مورد سابقه جرم شرب خمر، هرگونه اقدام قبلی فرد در ارتکاب این جرم ممکن است به عنوان سوابق جرمی در نظر گرفته شود.در قانون ایران، تکرار جرم شرب خمر نوجوانان ممکن است تأثیر مستقیم بر مجازات داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که فرد بارها و یا به صورت متناوب مرتکب جرم شرب خمر شده باشد و مجازات حد آن به او تعلق گرفته باشد، ممکن است مجازات او افزایش یابد.با این حال سوء پیشینه‌های جزء سوء پیشینه‌های دائم نیست و بعد از یک یا دو سال اثر سوء پیشینه از بین خواهد رفت.

مرجع صالح برای رسیدگی به شرب خمر

دادسرا و دادگاه صلاحیت خود را از نظر محلی بر اساس یک قاعده کلی در قوانین کیفری به تعیین محل وقوع جرم مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر جرم شرب خمر در تهران اتفاق بیفتد، دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند. از نظر صلاحیت ذاتی نیز، دادگاه مربوطه بر اساس نوع جرم و میزان مجازات آن تعیین می‌شود. رسیدگی به جرم شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی به علت مجازات مرتبط با این جرایم، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

 

تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی

همانطور که در مطالب بالا نیز به آن اشاره شد مشروبات الکلی دارای مجازات های مختلفی هستند.

برخی از مجازات های آن قابلیت تعلیق را دارند و برخی دیگر به هیچ عنوان تعلیق نمی شوند. حمل این نوع از مشروبات اگر مصداق قاچاق نباشد قابل تعلیق خواهد بود. در این راستا مشورت با یک وکیل ماهر بسیار ضروری و حائز اهمیت است. تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی و مشاوره رایگان آنلاین و تلفنی گروه حقوقی حق گرا  یک گام درست در این زمینه است. وکلای گروه حق گرا آماده ی دادن مشاوره حقوقی به شما در رابطه با نکهداری و حمل مشروبات حرام هستند.

لازم به ذکر است بر اساس رای تجدید نظر دادگاه مجازات حبس بزه حمل مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق دانسته است.

 

قبول دعاوی حقوقی
شماره و آدرس دفتر وکیل حقوقی در تهران

قدم اول در مواجهه با موضوعات حقوقی و کیفری چون مصرف مشروبات الکلی حمل مواد مخدر ، تجاوز ، ارث در حضانت فرزند نامشروع، حضانت فرزند به شبهه ، مشاوره تخصصی با وکیل می باشد. به عبارتی بهترین وکیل ارث در تهران با تسلط بر مواد قانونی، تجربه کافی و آگاهی از روند قضایی پرونده های این چنینی، با ارائه بهترین دادخواست، می تواند بهترین نتیجه را در راستای احقاق حقوق موکلین بگیرد. شما می توانید برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴ نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا    از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام  گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com  مراجعه نمایید

یک پیام بگذارید